Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tag: Fundatia ROMTENS si Belfast Healthy Cities incheie cu succes

Fundatia ROMTENS si Belfast Healthy Cities incheie cu succes

Fundatia ROMTENS si Belfast Healthy Cities incheie cu succes

Media
proiectul cofinantat de Fondul Social European “Dezvoltarea Resurselor Umane in Comunitati Rurale” Proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în Comunităţi Rurale”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” este primul proiect de acest fel dezvoltat în mediul rural fiind desfăşurat la nivelul a 19 comune din ţară, reprezentând cele 19 judeţe ale următoarelor regiuni de dezvoltare