free download 78 travel guides written by experts

Tag: egalitatea de gen

Strategia privind egalitatea de gen: către o Uniune a egalității

Strategia privind egalitatea de gen: către o Uniune a egalității

Business, LifeStyle, Politics
Astăzi, 5 martie, Comisia Europeană și-a prezentat strategia privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în Europa. Cu toate că UE este lider mondial în domeniul egalității de gen și a înregistrat progrese semnificative în ultimele decenii, violența bazată pe gen și stereotipurile persistă: una din trei femei din UE a fost victimă a violenței fizice și/sau sexuale.Chiar dacă numărul femeilor absolvente de cursuri universitare este mai mare decât cel al bărbaților, ele câștigă în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații și doar 8 % din directorii generali ai celor mai mari întreprinderi din UE sunt femei.Pentru a remedia această problemă, Strategia privind egalitatea de gen pe perioada 2020-2025 prezintă acțiuni-cheie pentru următorii 5 ani și angajamentul Comis