free download 78 travel guides written by experts

Tag: 50 de manageri si 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa

50 de manageri si 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa

50 de manageri si 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa

IT
la programe de formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearningAccesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului tinţă Promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi sporirea capacităţii de înţelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei este obiectivul principal al proiectului derulat de către Societatea Română de Pneumologie, în calitate de solicitant, Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri. Proiectul se adresează unui grup de 50 de manageri de institute, spitale, secţii de pneumologie, urmărind creşterea abilităţilor de management sanitar prin accesul la formare profesională