Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Tabloul de bord al UE: Clasamentele digitale anuale privind progresele inregistrate

Europenii au rețele și servicii digitale de bază, dar nu beneficiază de principalele beneficii actuale și viitoare ale revoluției digitale din cauza problemelor din sectorul telecomunicațiilor și, în general, de pe piețele digitale europene, după cum reiese din Tabloul de bord anual al Agendei digitale a Comisiei. În cursul acestui an, Comisia va adopta propuneri de măsuri concrete, ca răspuns la o solicitare a Consiliului European de a crea o piață unică a telecomunicațiilor, cu scopul de a aborda problemele identificate conform datelor de care dispunem în prezent.

Neelie Kroes a declarat: „Mă bucur că internetul de bază este accesibil în prezent aproape peste tot în UE, dar nu trebuie să batem pasul pe loc. Datele arată că, în acest an, cea mai mare problemă este lipsa investițiilor în rețelele de foarte mare viteză și faptul că încă nu există cu adevărat o piață unică în sectorul telecomunicațiilor. Problema este clară și răspunsul nostru, prin intermediul pachetului privind piața unică a telecomunicațiilor, va fi de asemenea clar.”

Iată câteva dintre principalele concluzii ale Tabloului de bord al Agendei digitale a Comisiei Europene:

Progresele din domeniul internetului:
• Banda largă de bază este accesibilă în prezent aproape peste tot în Europa —performanța satelitului s-a îmbunătățit, contribuind la acoperirea a 4,5% din populația care nu beneficiază de rețele fixe de bandă largă de bază. Comisia se concentrează în prezent asupra obținerii unui mai bun acces prin satelit pentru a acoperi lacunele existente.
• Banda largă rapidă ajunge acum la jumătate din populație — 54% dintre cetățenii UE au bandă largă disponibilă la o viteză de peste 30 Mbps.
• Accesul la internet devine din ce în ce mai mobil — 36% dintre cetățenii UE au acces la internet prin intermediul unui calculator portabil sau al altor dispozitive mobile (accesul prin intermediul telefonului mobil a crescut de la 7% în 2008, la 27% în 2012). Acoperirea tehnologiei mobile de a 4-a generație (LTE) s-a triplat, ajungând până la 26% într-un singur an.

Aspecte problematice:
• Doar 2% dintre gospodării au abonamente la rețelele în bandă largă de foarte mare viteză (peste 100 Mbps), departe de obiectivul UE pentru 2020 de 50%.
• 50% din cetățenii UE au competențe informatice reduse sau inexistente — competențele utilizatorilor de TIC nu s-au îmbunătățit în ultimul an nici din punct de vedere cantitativ și nici calitativ. 40% din întreprinderile care recrutează sau au încercat să recruteze specialiști IT au dificultăți în acest sens, estimându-se că numărul actual al posturilor vacante de specialiști în domeniul TIC va crește la 900 000 până în 2015. Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital, lansată recent, va întreprinde acțiuni în vederea eliminării acestei discrepanțe.

Alte constatări:
• Din ce în ce mai multe persoane folosesc internetul — proporția cetățenilor UE care nu au folosit niciodată internetul este în scădere constantă (cu 2 puncte procentuale, până la 22%). Cu toate acestea, aproximativ 100 de milioane de cetățeni ai UE nu au folosit niciodată internetul, ei declarând că acest lucru se datorează în principal costurilor prea mari, lipsei de interes sau lipsei de competențe informatice.
• în prezent, 70% dintre cetățeni utilizează internetul în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, în creștere față de 67% anul trecut; 54% dintre persoanele defavorizate folosesc internetul în mod regulat, în creștere de la 51% anul trecut.
• Prețurile serviciilor de roaming au scăzut în 2012 — cu aproape 5 euro cenți, mai ales după Regulamentul privind serviciile de roaming de la 1 iulie 2012.
• Comerțul electronic este în creștere constantă, dar nu și la nivel transfrontalier — 45% din persoanele fizice utilizează internetul pentru a achiziționa bunuri și servicii, o creștere moderată de la 43% anul trecut; foarte puține persoane cumpără din afara granițelor țării.
• Guvernarea electronică este folosită în prezent de majoritatea întreprinderilor și cetățenilor — 87% din întreprinderi utilizează guvernarea electronică și proporția de cetățeni care folosesc e-Guvernarea a crescut, de asemenea, în cursul ultimului an la 44% (ambele au crescut cu 3 puncte procentuale).
• Cheltuielile pentru cercetare au crescut ușor în pofida constrângerilor bugetare. Investițiile în cercetare și dezvoltare publică în domeniul TIC au crescut cu 1,8% sau cu 122 de milioane EUR, la 6,9 miliarde EUR; investițiile private în cercetare și dezvoltare în domeniul TIC au crescut de asemenea, dar creșterea de 2,7% nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea de anul trecut.

Context

Comisia Europeană își propune crearea unui climat legislativ și comercial care să favorizeze concurența și investițiile pe piețele tehnologiei digitale din Europa.

Tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2013 evaluează progresele înregistrate la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv, prin raportare la cele 78 de acțiuni din cadrul Agendei digitale pentru Comisie și la cele 23 de acțiuni pentru statele membre. Raportul se bazează pe datele din 2012.

Au fost efectuate propuneri importante în perioada 2012-2013, în vederea atingerii obiectivelor Agendei digitale, inclusiv:
• La 19 decembrie 2012, Comisia Europeană a adoptat orientări revizuite pentru aplicarea normelor UE privind ajutorul de stat în sectorul serviciilor în bandă largă, care cuprinde, în special, o consolidare a obligațiilor privind accesul liber și norme îmbunătățite privind transparența.
• La 7 februarie 2013, Comisia a adoptat strategia în materie de securitate informatică „Un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat”, reprezentând viziunea globală a UE asupra celor mai bune modalități de a preveni și de a contracara perturbările și atacurile cibernetice.
• În același timp, Comisia a adoptat o propunere de Directivă privind securitatea rețelelor și a informațiilor, o componentă esențială a strategiei globale care impune tuturor statelor membre, principalilor operatori de servicii internet și operatorilor de infrastructură critică să asigure un mediu digital sigur și de încredere în întreaga Uniune Europeană.
• La 4 martie 2013, Comisia a lansat Marea coaliție în favoarea locurilor de muncă în sectorul digital, un parteneriat multilateral pentru a aborda persistența unui număr mare de posturi vacante de specialiști în domeniul TIC.
• La 26 martie 2013, Comisia a adoptat o propunere pentru un Regulament privind reducerea costurilor pentru lucrările de construcții civile, care reprezintă până la 80% din costul de instalare a rețelelor în bandă largă. Prin evitarea excavării inutile, proiectul de regulament al Comisiei ar putea economisi între 40 și 60 de miliarde de euro sau până la 30% din costurile totale ale investiției.

Până în prezent, Comisia a finalizat 55 de acțiuni în cadrul Agendei digitale, în timp ce 10 au fost amânate sau riscă să fie amânate. Celelalte 36 de acțiuni, aflate sub responsabilitatea Comisiei sau a statelor membre, sunt în curs de realizare cu respectarea termenelor aferente.

Pagini Utile

Tabloul de bord al Agendei digitale

Profilurile țărilor incluse în tabloul de bord: trec în revistă serviciile de bandă largă, utilizarea internetului, serviciile de guvernare electronică și tendințele în materie de legislație și de cercetare din domeniul telecomunicațiilor pentru fiecare țară din UE

Marea coaliție pentru locuri de muncă în domeniul digital

Agenda digitală

Pagina de internet a dnei Neelie Kroes

• Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Bucuresti, 12.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *