free download 78 travel guides written by experts

Tabloul de bord 2014 al Agendei digitale a UE: ce rezultate ati avut?

Potrivit unor noi date furnizate de Comisia Europeană, 95 din cele 101 obiective digitale pentru 2015 sunt în grafic, progresele fiind, așadar, satisfăcătoare. Cetățenii și întreprinderile din UE folosesc mai mult internetul, fac mai multe cumpărături on-line și au mai multă încredere în TIC, precum și mai multe competențe în acest domeniu, însă le lipsește adeseori infrastructura de bandă largă de mare viteză, mai ales în zonele rurale, pentru a-și satisface acest apetit digital, iar deficitul iminent în materie de competențe digitale constituie în continuare o mare problemă (a se vedea MEMO/14/383).

Dna Neelie Kroes, vicepreședintă a Comisiei Europene (@NeelieKroesEU), a declarat: „Majoritatea cetățenilor europeni sunt acum activi în mediul digital și își doresc mai mult. Am rezolvat problema accesului la internet, dar deficitul în materie de competențe digitale persistă. Dacă nu vom lua mai multe măsuri, ne vom confrunta cu o subclasă analfabetă din punct de vedere digital în Europa”.

Verifică rezultatele țării tale!

Urmărește materialul video!

Veștile bune:

  • Gradul de utilizare regulată a internetului a crescut: din 2010, numărul persoanelor care utilizează internetul cel puțin o dată pe săptămână a crescut de la 60% la 72%. Progresele cele mai mari se înregistrează în Grecia, România, Irlanda, Republica Cehă și Croația. Țările cu rezultatele cele mai bune (peste 90% din populație utilizează internetul) sunt Danemarca, Suedia, Olanda și Luxemburg. În comparație, în SUA 87% dintre adulți utilizează internetul.
  • S-au înregistrat progrese semnificative în rândul categoriilor defavorizate: utilizarea de către șomeri, persoanele cu un nivel scăzut de educație și persoanele în vârstă a crescut la 57% de la 41% în urmă cu patru ani. Dacă tendințele actuale se mențin, obiectivul de 60% va fi atins înainte de 2015.
  • Numărul neutilizatorilor a scăzut cu o treime: 20% dintre cetățenii UE nu au utilizat niciodată internetul (cu o treime mai puțini față de acum 4 ani). Dacă tendințele actuale se mențin, obiectivul ADE de a reduce această valoare la 15% până în 2015 va fi atins.
  • Mult mai multe persoane fac cumpărături on-line: 47% dintre cetățenii UE fac, în prezent, cumpărături on-line, pondere care a crescut cu 10 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că obiectivul de a se ajunge la 50% în 2015 va fi probabil atins.
  • Accesul este asigurat: toți cetățenii europeni au acum acces la banda largă, de obicei cu mai multe opțiuni (fibră optică, cablu, ADSL sau conexiune mobilă 3G/4G), și toți cetățenii europeni au cel puțin acces la tarife convenabile la banda largă prin satelit.
  • Tehnologiile în bandă largă de mare viteză: disponibilitatea conexiunii mobile 4G în bandă largă a crescut vertiginos la 59%, față de 26% cu un an în urmă. Conexiunea fixă la internet de cel puțin 30 Mbps este disponibilă pentru 62% din populația UE, față de 54% cu un an în urmă și 29% în 2010. Banda largă cu acces rapid este deja disponibilă pentru cel puțin 90% dintre gospodării în Belgia, Danemarca, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda și Marea Britanie

Principalele provocări rămase:

  • Întreprinderile mici pierd oportunități: doar 14% dintre întreprinderile cu mai puțin de 250 de angajați fac vânzări on-line. În întreaga UE, nici măcar o țară nu se apropie de realizarea obiectivului mediu al UE de 33% până în 2015.
  • Zonele rurale ale Europei se confruntă cu riscuri: în UE, numai 18% dintre gospodăriile rurale au acces la banda largă de mare viteză.
  • În 2013, serviciile de e-Guvernare au stagnat, fiind utilizate doar de 42% din populația UE. Dacă se continuă în acest ritm, statele membre nu vor atinge obiectivul de 50% stabilit pentru 2015.

Comisia a publicat, de asemenea, cea de a 11-a ediție a Analizei comparative privind e-Guvernarea. Raportul arată că cetățenii sunt în continuare mult mai mulțumiți de serviciile private on-line (eBanking, de exemplu) decât de serviciile publice on-line (de exemplu, informațiile privind ocuparea forței de muncă). Există mai multe servicii de e-Guvernare on-line, însă acestea nu sunt întotdeauna ușor de utilizat, rapide sau transparente. Aceste obstacole îi împiedică pe cetățeni să utilizeze într-o mai mare măsură e-Guvernarea

Context

Comisia Europeană își propune să creeze un climat legislativ și comercial care să favorizeze concurența și investițiile pe piețele tehnologiei digitale din Europa.

În 2013, Comisia a propus măsuri concrete pentru a crea o piață unică a telecomunicațiilor, cu scopul de a aborda multe dintre problemele confirmate în datele de care dispunem în prezent.

Tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2014 evaluează progresele înregistrate la nivelul UE și la nivel național în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv, prin raportare la cei 13 indicatori-cheie de performanță. Raportul se bazează pe datele din 2013.

Până în prezent, Comisia a finalizat 72 dintre cele 101 acțiuni din cadrul Agendei digitale pentru Europa. Alte 23 de acțiuni sunt în curs de realizare cu respectarea termenelor aferente, iar 6 au fost amânate sau riscă să fie amânate.

Pagini Utile

Bucuresti, 29.05.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *