Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Sursele regenerabile de energie: Comisia confirma integrarea pe piata

si nevoia de crestere dupa 2020

Uniunea Europeană este decisă să atingă o cotă de 20 % a energiei din surse regenerabile până în 2020. Acest obiectiv poate fi îndeplinit într-un mod rentabil numai dacă toate politicile actuale sunt puse în aplicare în toate statele membre, iar sistemele de sprijin converg. În Comunicarea adoptată, Comisia solicită, așadar, o abordare europeană mai bine coordonată în ceea ce privește instituirea și reforma sistemelor de sprijin, precum și o intensificare a tranzacțiilor cu energia din surse regenerabile încheiate între statele membre. Mai mult, având în vedere că investitorii au nevoie de certitudine  în materie de reglementări, este esențial să înceapă discuțiile privind viitorul și constituirea unui cadru solid după anul 2020.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Ar trebui să continuăm să dezvoltăm energia din surse regenerabile și să încurajăm soluțiile inovatoare. Trebuie să facem acest lucru într-un mod rentabil. Aceasta înseamnă să producem energie eoliană și solară atunci când acest lucru se justifică din punct de vedere economic și să încheiem tranzacții cu energia obținută pe teritoriul Europei, așa cum facem cu alte produse și servicii."

Comunicarea indică patru domenii principale în care ar trebui întreprinse mai multe eforturi până în 2020 pentru a atinge într-un mod rentabil țintele stabilite în materie de energie din surse regenerabile.
* Piața energiei. Comisia subliniază nevoia de a finaliza piața internă a energiei și recunoaște necesitatea de a aborda la nivelul pieței problema stimulentelor acordate pentru investițiile în producția de energie electrică, pentru a facilita integrarea pe piață a surselor regenerabile de energie.
* Sistemele de sprijin. Comisia favorizează sistemele care încurajează reducerea costurilor și evită supracompensarea. De asemenea, Comisia solicită mai multă coerență între statele membre cu privire la sistemele de sprijin, astfel încât să se evite barierele inutile.
* Mecanismele de cooperare. Comisia încurajează utilizarea sporită a mecanismelor de cooperare prevăzute în directiva privind energia din surse regenerabile. Mecanismele de cooperare le permit statelor membre să-și atingă țintele naționale obligatorii prin tranzacționarea energiei din surse regenerabile între ele. Aceasta înseamnă că un stat membru cumpără, de exemplu, energie eoliană sau solară de la un alt stat membru sau de la o țară terță din afara UE, ceea ce poate fi mai ieftin decât să producă energie solară sau eoliană în țara gazdă.
* Cooperarea energetică în regiunea mediteraneană. Comisia sugerează îmbunătățiri ale cadrului de reglementare și subliniază că, în Maghreb, o piață regională integrată ar facilita investițiile pe scară largă în regiune și ar permite Europei să importe energie electrică din surse regenerabile.

În ceea ce privește perioada de după 2020, Comisia recunoaște că, în absența unui cadru adecvat, creșterea energiei din surse regenerabile se va reduce drastic. Un astfel de cadru trebuie să permită mai multă inovare și să diminueze costurile, transformând sursele regenerabile de energie într-un sector promițător al investițiilor pentru creștere. De aceea, Comisia propune să demareze procesul de pregătire a viitoarelor opțiuni de politică și a principalelor repere pentru anul 2030 și identifică trei opțiuni, în plus față de opțiunea statu-quo:
* Ținte noi pentru emisiile de gaze cu efect de seră (GHG – Greenhouse gas emissions), dar niciun fel de ținte pentru energia din surse regenerabile. Schema de comercializare a emisiilor ar fi principalul instrument de reducere a emisiilor de CO2.
* Trei ținte naționale: privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și gazele cu efect de seră.
* Ținte la nivelul UE: privind energia din surse regenerabile, eficiența energetică și gazele cu efect de seră.

Comisia subliniază importanța identificării principalelor repere pentru 2030 cât mai curând posibil. Acestea ar trebui să le permită producătorilor de energie să fie tot mai competitivi pe piața europeană a energiei.

Context

Directiva privind energia din surse regenerabile, adoptată în 2009, stabilește ținte obligatorii pentru energia din surse regenerabile, concentrându-se pe atingerea unei ponderi de 20 % a energiei din surse regenerabile în mixul energetic general al UE până în 2020. Fiecare stat membru trebuie să atingă obiective individuale în ceea ce privește ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului energetic. Creșterea inițială a energiei din surse regenerabile, sub impulsul acestui cadru, a fost promițătoare.

Piața unică a energiei este în curs de formare, iar creșterea energiei din surse regenerabile face ca finalizarea acesteia să fie cu atât mai urgentă. Energia din surse regenerabile nu poate concura în mod echitabil decât pe piețe deschise.

Pentru a atinge țintele pentru anul 2020, statele membre trebuie să-și pună în aplicare planurile de acțiune naționale și să sporească semnificativ finanțarea acordată surselor regenerabile de energie. Investițiile de capital anuale ar trebui să se dubleze rapid, atingând 70 miliarde EUR. Aceste investiții ar trebui să provină, în cea mai mare parte, din sectorul privat.

Lipsa de certitudine privind orientarea politicilor viitoare dincolo de orizontul anului 2020 împiedică acest proces.

Persoane de contact:
Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)
Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Pagini Utile

* Comunicarea privind sursele regenerabile de energie poate fi consultată aici.
* Pagina de internet a Comisiei, privind energia din surse regenerabile:
//ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
* Rezumatul progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește atingerea țintelor legate de sursele regenerabile de energie (2010):
//ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Bucuresti, 06.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *