free download 78 travel guides written by experts

Summit social: UE dezbate impactul constrangerilor bugetare asupra locurilor de munca

si cresterii economice cu lucratorii si angajatorii

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, comisarul UE responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și prim-ministrul maghiar Viktor Orban – din partea președinției Consiliului UE – s‑au întâlnit în cadrul summitului social tripartit cu reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor europeni. Discuțiile lor s-au concentrat pe impactul consolidării bugetare și fiscale asupra locurilor de muncă și creșterii economice, precum și pe rolul partenerilor sociali în guvernanța economică. Prim-miniștrii și miniștrii ocupării forței de muncă reprezentând următoarele președinții, respectiv cea poloneză și cea daneză, au participat și ei la discuție.

Summitul social tripartit se desfășoară înaintea Consiliului European de primăvară care este așteptat să convină asupra răspunsului cuprinzător la criza economică, precum și să lanseze o nouă arhitectură de guvernanță și reforme structurale esențiale.

Președintele Barroso a declarat: „Acest Consiliu European de primăvară va schimba cu adevărat regulile jocului, ceea ce ne va ajuta să depășim criza și să realizăm o creștere și relansare economice care creează locuri de muncă.”

El a mai spus: „Avem nevoie de o agendă pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu o dimensiune socială puternică. Strategia Europa 2020 reprezintă o astfel de agendă. Prin intermediul Analizei Anuale a Creșterii și Pactului pentru Euro avem priorități comune clare pentru politica economică. În punerea lor în practică, vom respecta pe deplin dialogul social național, tradițiile din cadrul relațiilor industriale și autonomia partenerilor sociali în procesul de negociere colectivă . Ne angajăm să folosim mandatul acordat de dialogul social tripartit pentru a atinge obiectivele sociale de coeziune ale Strategiei Europa 2020: combaterea sărăciei, îmbunătățirea competențelor și creșterea ocupării locurilor de muncă”.

Adresându-se partenerilor sociali europeni, comisarul László Andor a încercat să risipească temerea că accentul pus în prezent pe austeritate periclitează creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. El a subliniat că: „Europa își revine din recesiune, dar acest proces este încă fragil și inegal. Prin urmare, în timp ce înregistrăm progrese în consolidarea fiscală, trebuie să ne asigurăm de continuarea îmbunătățirii condițiilor pentru investiții și creare de locuri de muncă. Aceasta este prioritatea mea. Efortul de stabilizare macroeconomică trebuie să rămână conform cu obiectivele noastre pe termen lung de dezvoltare economică și socială, convenite prin Strategia Europa 2020 și Orientările Integrate”.

László Andor a subliniat rolul dialogului social în scoaterea Europei din criză, declarând: „O lecție-cheie a trecutului recent este că dialogul social de înaltă calitate joacă un rol semnificativ în diminuarea efectelor negative ale recesiunii. Și trebuie să găsim, împreună cu partenerii sociali, modalități de coordonare într-o uniune monetară consolidată a unor aspecte precum salariile sau pensiile”.

La întâlnire, partenerii sociali europeni (CES, BUSINESSEUROPE, CEEP și UEAPME) au convenit asupra necesității întăririi cooperării economice, precum și a reformării pieței forței de muncă. Ei au solicitat implicarea corespunzătoare a partenerilor sociali în definirea planurilor naționale de reformă și în implementarea întregii strategii Europa 2020.

Context

Summitul social tripartit se desfășoară de două ori pe an, înainte de Consiliile Europene de primăvară și de toamnă. Este o ocazie importantă pentru schimbul de opinii între partenerii sociali, Comisie și șefii de guvern și miniștrii ocupării forței de muncă ce reprezintă președinția actuală, precum şi cele două președinții următoare ale Consiliului UE.

Pagini Utile

* Informații suplimentare:

Dialogul social european: //ec.europa.eu/socialdialogue

Bucuresti, 25.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *