Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Subventii agricole: Comisia decide sa nu aplice “mecanismul de salvgardare”

în România

Ca urmare a progresului rapid înregistrat de autorităţile române în procesul de punere în aplicare a controalelor necesare în materie de cheltuieli agricole, Comisia Europeană a hotărât astăzi să nu aplice aşa-numitul „mecanism de salvgardare” în România. În luna noiembrie, Comisia a solicitat României să procedeze la perfecţionarea modulului destinat să asigure efectuarea corectă a plăţilor, pentru evitarea unei reduceri provizorii de 25% a subvenţiilor agricole din partea Uniunii Europene. Un nou raport întocmit de expertul independent (Deloitte) concluzionează că acest modul informatic nu mai prezintă deficienţe majore care să necesite remediere. În consecinţă, declanşarea mecanismului de salvgardare nu se mai justifică. Decizia de a renunţa la mecanismul de salvgardare nu presupune faptul că totul funcţionează perfect. Ca şi în cadrul oricărui sistem nou, anumite probleme pot apărea numai atunci când începe efectuarea plăţilor. Mai mult decât atât, România încă trebuie să-şi îmbunătăţească rata controlului şi trebuie să remedieze o serie de deficienţe informatice care încă persistă. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situaţia şi va efectua o serie de controale în România la începutul anului 2008. Aceasta dispune de posibilitatea de a recurge în orice moment la mecanismul de salvgardare, în cazul în care se constată prezenţa unor deficienţe grave. Mai mult decât atât, asemenea celorlalte state membre, România va face obiectul procedurilor de audit normale care sunt realizate în toate statele membre şi care permit recuperarea sumelor cheltuite în mod necuvenit. Mariann Fischer Boel, Comisar pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a declarat: „Felicit România pentru progresul rapid înregistrat în procesul de îmbunătăţire a sistemelor sale de control, care a determinat evitarea declanşării mecanismului de salvgardare. Acest mecanism a contribuit în mod evident la stimularea României în vederea îmbunătăţirii situaţiei. Îmi exprim speranţa că problemele restante pot fi eliminate rapid, ceea ce va permite agricultorilor să beneficieze de plăţile cuvenite. Vom menţine o atitudine extrem de vigilentă în procesul de auditare a subvenţiilor agricole atât în România, cât şi în Bulgaria. Ca şi în cazul celorlalte state membre, nu vom ezita să recuperăm orice sumă cheltuită în mod necuvenit.”

Context

La 10 octombrie, Comisia a informat România că aceasta din urmă riscă o reducere provizorie de 25% a subvenţiilor agricole din partea Uniunii Europene în cazul în care nu poate remedia o serie de grave deficienţe din sistemul administrativ şi de control financiar înainte de efectuarea plăţilor către agricultori (anul de plată începe la 1 decembrie 2007). Regulamentul 1423/2006 al Comisiei, adoptat în temeiul articolului 37 din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi a României, prevede reducerea plăţilor cu 25% dacă sistemele înfiinţate pentru a asigura plata corectă a ajutoarelor pentru agricultori sunt atât de ineficiente încât afectează funcţionarea corespunzătoare a întregului sistem. S-a adus la cunoştinţă României că aceasta poate împiedica această reducere prin soluţionarea a două probleme de importanţă fundamentală: punerea în aplicare şi testarea corespunzătoare a două module informatice care constituie elemente indispensabile ale Sistemului Integrat de Gestiune şi Control (SIGC) şi evitarea efectuării plăţilor către agricultori înainte de finalizarea controalelor obligatorii. În paralel, Comisia a concluzionat că „mecanismul de salvgardare” nu trebuie aplicat în Bulgaria. 

Printr-o scrisoare transmisă la data de 8 noiembrie, România a comunicat Comisiei măsurile adoptate şi a anexat raportul întocmit de expertul independent Deloitte. Comisia a analizat răspunsul acesteia şi a concluzionat că unul dintre modulele informatice trebuie să facă obiectul unei perfecţionări. Ultimul raport întocmit de expertul independent Deloitte indică faptul că nu mai există deficienţe majore.

Cum funcţionează sistemul de plăţi

În fiecare an, începând cu 1 decembrie, statele membre pot plăti agricultorilor ajutoare directe din bugetul naţional prin intermediul unei agenţii de plăţi. Aceste subvenţii sunt apoi rambursate bugetului naţional din bugetul comunitar. Având în vedere deficienţele Sistemului Integrat de Gestiune şi Control şi ale agenţiei de plăţi la data aderării şi pentru a evita apariţia unor nereguli şi perturbarea funcţionării pieţei interne, Regulamentul 1423/2006 prevede reţinerea unui procent de 25% din ajutorul comunitar în cazul în care se constată prezenţa unor deficienţe grave în cadrul sistemelor. Această reducere nu înseamnă că agricultorii nu ar mai beneficia de ajutor, ci că bugetul naţional ar fi obligat să suporte 25% din fondurile care ar trebui să vină din partea Comunităţii până în momentul în care deficienţele respective sunt remediate. Desigur, România şi Bulgaria vor face obiectul procedurii de audit obişnuite, care se aplică în toate statele membre ale UE. Rezultatul acesteia s-ar putea concretiza în adoptarea unor decizii de verificare a conturilor, prin care statelor membre li se poate solicita rambursarea fondurilor către Comisie.

Bucuresti, 19.12.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *