metalshow

#STOPviolentei impotriva copiilor

Secretarul de Stat Ioana Liana Cazacu și Reprezentantul UNICEF în România Sandie Blanchet au semnat astãzi un acord de parteneriat între Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bãrbați (DESFB) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și UNICEF pentru prevenirea violenței împotriva copiilor.

În anul 2011, au fost raportate 11,000 cazuri de violențã împotriva copiilor. Multe dintre aceste cazuri au fost de neglijare a copiilor, urmate de abuz emoțional, fizic și sexual. Cu toate acestea, se considerã cã numãrul de cazuri raportate reflectã doar o micã parte din cazurile de violențã. Datele UNICEF aratã cã, atunci când un copil face ceva greșit, prima reacție a 54% dintre pãrinți este de a ridica vocea, iar 11% dintre pãrinți pãlmuiesc imediat copilul sau îl trag de pãr. Chiar și profesioniștii care lucreazã cu familiile și ar trebui sã protejeze copiii sunt influențați de aceastã normã socialã: o evaluare a UNICEF a arãtat cã doar 54% din cazurile de violențã au fost evaluate corect de cãtre asistenții sociali chiar dacã ei au fost pregãtiți în acest sens.

“Violența este un fenomen complex, care lasã urme adânci asupra copiilor. Este important sã lucrãm împreunã atât în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen prin pregãtirea profesioniștilor de la nivel local – asistenți sociali, asistentele medicale comunitare -, cât și în ceea ce privește conștientizarea de cãtre pãrinți a efectelor violenței asupra copiilor”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

În cadrul parteneriatului se pune accentul pe ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pe întãrirea capacitãții profesioniștilor de la nivel local în recunoașterea și abordarea formelor de violențã domesticã. De asemenea, cele douã organizații vor colabora în dezvoltarea campaniei împotriva violenței domestice derulatã de UNICEF pe durata a trei ani.

“Angajamentul semnat astãzi reprezintã pentru DESFB un prim pas în asigurarea de șanse egale în dezvoltare pentru toți cetãțenii României, cu precãdere pentru cei vulnerabili și marginalizați, prin oferirea de protecție împotriva oricãror forme de violențã. DESFB va întreprinde toate demersurile necesare pentru a promova, alãturi de UNICEF, întãrirea capacitãții profesioniștilor la nivel local în recunoașterea și abordarea formelor de violențã în familia”, a spus Ioana Liana Cazacu, Secretar de Stat, MMFPSPV.

Scopul campaniei derulate în parteneriat este de a crește nivelul de informare și conștientizare a publicului cu privire la formele de violențã împotriva copiilor, în special a abuzului verbal, și de a sprijini pãrinții și familiile sã adopte metode de disciplinare pozitive. La nivel național, o campanie media va conștientiza persoanele în ceea ce privește efectele negative ale abuzului verbal, care este una dintre cele mai obișnuite forme de violențã și cea mai puțin recunoscutã ca formã a violenței împotriva copiilor.

La nivel local, UNICEF adresează toleranța în ceea ce privește violența lucrând cu profesioniștii de acolo, cum ar fi asistenții sociali și asistentele medicale comunitare.

Împreunã cu MMFPSPV și alãturi de DESFB dezvoltãm și testãm modele de training petru a-i ajuta sã identifice și raporteze cazurile de violențã și sã sprijine copiii și familiile lor – uneori chiar și separând copilul de familie (în cazul în care este un pericol imediat), dar și ajutând pãrinții sã învețe diverse modalitãți constructive de a-și crește copiii.

“DESFB apreciazã în mod special activitatea UNICEF în România și își dorește ca prin semnarea acestui parteneriat pentru prevenirea violenței în familie sã punã bazele unei colaborãri concrete între cele douã semnatare, în privința acestei problematici. DESFB abordeazã cu responsabilitate mandatul instituțional privitor la prevenirea violenței domestice, misiunea sa fiind aceea de a veghea la respectarea prevederilor legale ce decurg din aceste angajamente. Conștientizãm totodatã provocãrile actuale și ne asumãm faptul cã le vom rãspunde cu soluții concrete și eficiente. Parteneriatul asumat astãzi va continua pânã la încheierea actualului Parteneriat de Colaborare încheiat de România și UNICEF cu orizont de timp 2017”, a completat Ioana Liana Cazacu.

Bucuresti, 04.09.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *