free download 78 travel guides written by experts

Spectrul de frecvente radio – consultare publica privind politica viitoare in domeniu

întâlnire la nivel înalt pe 22 şi 23 martie     

Comisia Europeană a lansat o consultare asupra priorităţilor strategice ale unui program UE pentru perioada 2011-2015 privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio. Accesul la spectrul de frecvenţe radio este esenţial pentru o gamă foarte largă de activităţi, de la telefonie şi radiodifuziune până la transporturi şi aplicaţii spaţiale. Pentru ca cetăţenii europeni, atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale, să poată beneficia de toate avantajele tehnologiei digitale, este extrem de important să se asigure accesul larg şi echitabil la spectrul de frecvenţe radio. De asemenea, mai buna utilizare a spectrului poate constitui un impuls pentru economia europeană deoarece serviciile wireless de mare viteză vor favoriza competitivitatea şi dezvoltarea economică. Până la 9 aprilie, sunt invitaţi să participe la consultare consumatorii, industria de resort şi celelalte părţi interesate. În zilele de 22 şi 23 martie va avea loc o întâlnire la nivel înalt privind spectrul de frecvenţe radio („Spectrum Summit”), organizată în comun de către Comisie şi Parlamentul European, pentru a analiza priorităţile Europei în acest domeniu.

Comisarul pentru agenda digitală, Neelie Kroes, a declarat: „Viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, precum şi activităţile întreprinderilor sunt influenţate de modul în care utilizăm spectrul de frecvenţe radio; este motivul pentru care le oferim ocazia de a se exprima în legătură cu modul în care ar trebui să alocăm accesul la această resursă limitată. Răspunsurile lor vor furniza elemente utile pentru elaborarea unei strategii UE eficiente în domeniul spectrului radio.”

Contribuţia serviciilor care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvenţe radio la PIB-ul european se ridică la aproximativ 300 de miliarde de euro, însă în prezent spectrul de frecvenţe nu este întotdeauna utilizat în mod eficient. Utilizarea optimă a spectrului de frecvenţe ar stimula inovarea şi ar ajuta Uniunea Europeană să furnizeze, până în 2013, accesul în bandă largă ca serviciu universal. Comisia invită părţile interesate şi consumatorii să se exprime în legătură cu orientările strategice pentru utilizarea în viitor a spectrului de frecvenţe radio în UE, cu referire la următoarele teme:

•    redresarea şi creşterea economică

•    integrarea socială şi serviciile pentru cetăţeni

•    protecţia mediului şi a sănătăţii

•    aplicaţiile spaţiale şi siguranţa transporturilor

•    coordonarea şi negocierile la nivel internaţional

•    reasignarea frecvenţelor (reconfigurare) şi concurenţa.

Consultarea va permite Comisiei să elaboreze un proiect de program privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio care urmează să fie prezentat Parlamentului European şi Consiliului până la jumătatea anului 2010.

De asemenea, în zilele de 22 şi 23 martie 2010, Comisia şi Parlamentul European vor organiza în comun, la Bruxelles, o întâlnire la nivel înalt privind spectrul de frecvenţe radio („Spectrum Summit”), la care vor participa reprezentanţi din partea Parlamentului European, Consiliului şi ai altor părţi interesate pentru a dezbate viitoarele orientări ale politicii UE în domeniul spectrului de frecvenţe radio.

Context

În noiembrie 2009, Parlamentul European şi Consiliul au convenit asupra modificării reglementărilor UE privind telecomunicaţiile şi au invitat Comisia să propună un program multianual privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio. Obiectivul general al programului, prezentat în normele UE în domeniul telecomunicaţiilor revizuite şi adoptate anul trecut (MEMO/09/513), este de a defini „orientările politice şi obiectivele pentru planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului radio”.

Documentul consultării publice, precum şi informaţii în legătură cu programul multianual privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio pot fi consultate la adresa:

//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Bucuresti, 04.03.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *