free download 78 travel guides written by experts

Spatiul Schengen: Comisia UE propune o abordare europeana

pentru a proteja mai bine libera circulatie a cetatenilor

Comisia a propus astăzi consolidarea spațiului Schengen pentru a garanta libera circulație a sute de mii de cetățeni ai UE și a resortisanților țărilor terțe care călătoresc zilnic în interiorul acestui teritoriu. Propunerile Comisiei vizează instituirea unei abordări mai eficiente la nivelul UE a cooperării Schengen. Provocările speciale care pot exercita presiuni asupra funcționării generale a spațiului Schengen trebuie să fie abordate în mod eficient și coordonat. Propunerile prevăd un sistem mai solid de evaluare și monitorizare la nivelul UE pentru verificarea și asigurarea aplicării normelor Schengen, precum și un mecanism decizional european mai structurat, care ar putea permite reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în caz de amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne.

„Cu aceste propuneri protejăm viitorul spațiului Schengen. Trebuie să asigurăm o bună guvernanță Schengen, bazată pe norme clare și transparente, în vederea eficientizării sistemului. Propunerile noastre vor introduce un sistem decizional european care va consolida încrederea în rândul statelor membre și va spori capacitatea spațiului Schengen de a face față unor provocări viitoare și unor evenimente neprevăzute. Prin consolidarea dimensiunii sale europene, protejăm una dintre cele mai prețioase realizări ale UE: libera circulație a cetățenilor noștri”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Într-un spațiu fără frontiere interne, orice provocare la adresa integrității unei părți a acestuia are consecințe directe asupra întregii zone Schengen și asupra UE în ansamblul său. Sistemul actual, bazat pe un mecanism de examinare interguvernamental inter pares, la care se adaugă posibilitatea de a adopta, la nivel național, decizii individuale privind reintroducerea excepțională a controalelor la frontierele externe, s-a dovedit ineficient atunci când este vorba de consolidarea încrederii reciproce între membrii spațiul Schengen și de protejarea liberei circulații într-o zonă fără controale la frontieră. Mai sunt multe de făcut pentru a consolida gestionarea acestui spațiu comun și a oferi un sprijin corespunzător statelor membre care se confruntă cu situații critice.

Comisia a adoptat două propuneri legislative, însoțite de o comunicare explicativă, care au următoarele obiective: 1) consolidarea gestionării spațiului Schengen; 2) definirea unui mecanism decizional european pentru protejarea interesului comun.

1) Consolidarea gestionării spațiului Schengen

Instrumentele de care dispunem în prezent pentru monitorizarea și remedierea vulnerabilităților sunt insuficiente. Propunerea de astăzi, care se bazează pe mecanismul de evaluare Schengen revizuit, propus de Comisie în noiembrie 2010 (IP/11/1493), ar transforma actuala abordare interguvernamentală inter pares într-o guvernanță Schengen la nivelul UE. Vizite anunțate și neanunțate de monitorizare efectuate într-un anumit stat membru de către echipe conduse de Comisie și formate din experți ai altor state membre și ai Frontex vor verifica aplicarea normelor Schengen.

Un raport elaborat în urma fiecărei vizite ar identifica orice deficiențe și ar formula propuneri clare pentru acțiuni de remediere, cu un termen-limită de punere în aplicare a acestora. Ca o măsură ulterioară, statul membru în cauză ar trebui să elaboreze un plan de acțiune, stabilind modul în care acesta intenționează să dea curs recomandărilor respective.

O altă inovație importantă este „evaluarea stării de sănătate a spațiului Schengen”, care va avea loc de două ori pe an, sub forma unei dezbateri în cadrul Consiliului și al Parlamentului European cu privire la funcționarea spațiului Schengen, pe baza unei prezentări generale a Comisiei Europene.

2) Un mecanism decizional la nivelul UE pentru protejarea unui bun comun

Normele actuale, care prevăd posibilitatea de a călători fără pașaport în 25 de țări europene, permit autorităților naționale să reintroducă, în mod excepțional și temporar, controale la frontiere în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice și a securității interne. Cu toate acestea, Comisia are convingerea că, întrucât astfel de măsuri au un impact asupra întregului spațiu Schengen, posibilitatea de a reintroduce controale la frontierele interne ar trebui gestionată la nivel european într-un mod transparent, coerent și eficient.

Propunerile prezentate astăzi vor asigura punerea la dispoziție a unui mecanism menit să ofere un răspuns coordonat din partea UE pentru a proteja funcționarea și integritatea spațiului Schengen în ansamblul său. În cadrul noului regim, o decizie privind reintroducerea controalelor la frontierele interne în cazul unor evenimente previzibile (cum ar fi un eveniment sportiv important sau o reuniune politică majoră) ar fi luată la nivel european, pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene, susținută de o „majoritate calificată” a experților statelor membre. Motivele în temeiul cărora ar putea fi luată o astfel de decizie vor rămâne aceleași ca în prezent, și anume dacă măsura este necesară în vederea eliminării unei amenințări grave la adresa ordinii publice și a securității interne. Ca regulă generală, ar putea fi autorizate ulterior controale la frontierele desemnate pentru o perioadă de 30 de zile, care poate fi reînnoită.

Statele membre ar putea în continuare să ia măsuri unilaterale de reintroducere a controalelor atunci când se confruntă cu situații de urgență neprevăzute care necesită o acțiune imediată, însă numai pentru o perioadă de maximum 5 zile, după expirarea căreia ar fi adoptată o decizie la nivelul UE de autorizare a oricărei prelungiri.

În cazul unor deficiențe grave în aplicarea normelor Schengen, de exemplu dacă un stat membru nu reușește să protejeze în mod corespunzător o parte a frontierei externe a UE, pot fi adoptate măsuri de sprijin, inclusiv sprijin tehnic și financiar acordat de Comisie, statele membre, FRONTEX sau alte agenții, cum ar fi Europol sau Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO). Dacă, în pofida acestor măsuri de sprijin, deficiențele grave persistă, se poate adopta o decizie care să permită reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne. Orice măsură de ultimă instanță ar fi luată la nivelul UE, evitându-se, astfel, adoptarea de decizii unilaterale de către statele membre și instituindu-se o abordare colectivă pentru protejarea intereselor noastre comune.

Noile propuneri respectă pe deplin dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE și al membrilor de familie ai acestora. Comisia va informa Parlamentul European cu privire la rezultatul diferitelor vizite de monitorizare în contextul mecanismului de evaluare Schengen și cu privire la orice măsuri adoptate care ar putea conduce la posibila reintroducere a controalelor la frontiere.

Inițiativele adoptate astăzi sunt:
* o comunicare („Guvernanța Schengen – consolidarea spațiului fără controale la frontierele interne”);
* o propunere de consolidare a mecanismului de evaluare Schengen (revizuirea propunerii prezentate anul trecut, a se vedea IP/10/1493);
* o propunere de instituire a unui mecanism pentru reintroducerea coordonată a controalelor la frontierele interne în circumstanțe excepționale (de modificare a Codului frontierelor Schengen).

Aceste propuneri vor fi analizate de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (codecizie).

Pentru mai multe informații

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

//ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Bruxelles / Bucuresti, 16.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *