Kinodiseea

Sonae Sierra a inregistrat un Profit Net Direct de 17.5 milioane de euro in primul trimestru

• Doua centre subcontractate pentru management – în Spania şi Germania
• Remobilarea Centrului Colombo s-a încheiat
• Trei noi proiecte şi o extindere în dezvoltare
• Două premii internaţionale

Profitul net consolidat de compania Sonae Sierra în primul trimestru al anului 2009 a înregistrat un rezultat negativ de 87.5 milioane, comparat cu profitul net consolidat de 21,8 milioane de euro înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Această variaţie a Profitului Net este în mare parte generată de profiturile nete indirecte care au fost afectate în mod negativ de creşteri continue înregistrate de capitalizarea randamentului pieţei din Europa.

Politica Sonae Sierra a fost de reevaluare valorică a proprietăţilor, de două ori pe an – în iunie şi decembrie, în baza expertizei unui evaluator independent. Începând cu luna septembrie a anului 2008, compania a decis trecerea la un sistem de evaluări valorice trimestriale, ca rezultat al unor angajamente convenite cu investitori ai Fondului Sonae Sierra Portugalia. Astfel, datele publicate pentru primul trimestru al acestui an includ şi efectele asupra evaluării portofoliului.

În aceeaşi perioadă, Profitul Net Direct al lui Sonae Sierra a atins 17.5 milioane de euro, comparat cu cele 15,6 milioane înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2008.

Profitul Operaţional al Centrului Comercial este în concordanţă cu primul trimestru al anului 2008. Scăderea din cadrul departamentului Servicii de Dezvoltare a fost compensată de efectul favorabil al deschiderilor din 2008: Freccia Rossa, Plaza Mayor Shopping, Gli Orsi şi Pantheon Plaza. Astfel, Marja de Profit Net Operaţional a atins valoarea de 44 de milioane în primul trimestru al lui 2009, în concordanţă cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Diferenţa în rezultatele companiei s-a produs la nivelul rezultatelor indirecte. În acest domeniu, compania a înregistrat o pierdere de 105.1 milioane de euro la sfârşitul primului trimestru al lui 2009, în timp ce în aceeaşi perioadă a lui 2008 înregistrase un câştig de 6 milioane de euro.

Valorile de piaţă ale proprietăţilor de investiţii sunt afectate de climatul negativ predominant de pe pieţele de proprietăţi ale majorităţii ţărilor dezvoltate în care compania operează. Acest context a dus la o creştere pe verticală a randamentului capitalizat luat considerat în evaluările valorice ale bunurilor din acele ţări, această creştere implicând o reducere la nivelul valorii proprietăţii corespunzătoare.

Pierderile la capitolul Valori Create în Investiţii au fost totuşi atenuate de creşteri ale evaluărilor din Brazilia, o piaţă neafectată de criză, unde randamentele rămân stabile.

În privinţa variaţiilor de randament din portofoliu, numerele denotă o creştere medie a randamentului cu 17 puncte de bază în Portugalia, 17 puncte de bază în Spania, 21 de puncte de bază în Italia şi 50 de puncte de bază în Romania. Proprietăţile din Spania şi Italia au fost de asemenea afectate de impactul operaţional negativ, în timp ce proprietăţile portugheze au înregistrat o îmbunătăţire a laturii operaţionale.

Unităţi de Măsură

In prima fază, compania îşi evaluează activitatea în baza schimbărilor din valoarea activelor nete (VAN) la care se adaugă dividendele distribuite. În această perioadă, compania a decis să îşi calculeze VAN în baza normelor metodologice publicate în 2007 de către INREV (Asociaţia Europeană pentru Investitori în Companii Imobiliare Nelistate), o asociaţie din care Sonae Sierra face parte. În baza acestei metodologii, valoarea activelor nete ale Sonae Sierra din 31 martie 2009, este de 1.33 miliarde de Euro.

Mai mult de atât, Compania foloseşte un al doilea set de unităţi de măsură, acela al venitului net din exploatare (VNE), generat de activităţile de serviciu.

În primul trimestru al lui 2009, activităţile de Management al Bunurilor şi Proprietăţilor trădează o evoluţie negativă, ceea ce reprezintă în principal o consecinţă a scăderii valorii portofoliului existent şi a serviciilor de închiriere scăzute.

Veniturile nete din Exploatare ale departamentului de Dezvoltare prezentate au două componente majore: (i) activitatea operaţională corespondenţă furnizării de servicii de dezvoltare proiectelor companiei (ii) valoarea adăugată în perioadă proiectelor în fază de dezvoltare şi valoarea creată de deschiderile care au avut loc în ultimii doi ani.

Ca rezultat al scăderii valorii dechiderilor din anii precedenţi, veniturile nete din exploatare ale Departamentului de Dezvoltare reflectă o pierdere de 19 milioane de euro.

Portofoliu în curs de dezvoltare

Strategia de creştere şi dezvoltare a Sonae Sierra continuă, fiind insă dependentă de evoluţia pieţei financiare. La sfârşitul primului trimestru al lui 2009, compania a continuat dezvoltarea a trei noi centre comerciale precum şi o extindere, având un total de 13 centre comerciale previzionate. De asemenea, 11 noi proiecte sunt în diferite stadii de terminare în Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia, insumând peste un milion de metri patraţi de Suprafaţă Totală Închiriabilă.

În Portugalia, Sonae Sierra a încheiat redecorarea Centrului Colombo (Lisabona) şi dezvoltă în mod curent LeiriaShopping (Leiria) precum şi extinderea GuimarãeShopping (Guimarães).

În Germania, compania finalizează construcţia Loop 5 (Weiterstad), preconizată pentru deschidere în toamna lui 2009. Reprezentând o investiţie de 265 milioane, centrul comercial este deja închiriat în proporţie de peste 90% din suprafaţa totală închiriabilă.

În Brazilia, Sonae Sierra a încheiat cu succes dezvoltarea Manauara Shopping (Manaus), reprezentând o investiţie de 88 de milioane, care a fost inaugurat pe data de 6 Aprilie, având închiriată aproape 100% din suprafaţa totală închiriabilă.

Noi entre comerciale manageriate

Sonae Sierra a preluat în primul trimestru al lui 2009 managementul a două centre comerciale deţinute de către terţi în Spania şi Germania, “Los Conquistadores” din Badajoz şi “Post Galerie” din Karlsruhe, înregistrând o creştere a portofoliului de management.

Situat în centrul oraşului german Karlsruhe – unul dintre oraşele cu cea mai mare putere de cumpărare din Europa – “Post Galerie” are o suprafaţa totală închiriabilă (GLA) de 26,000 m2, 58 de magazine şi acoperă o piaţă de 1.3 milioane de potenţiali clienţi.

Inaugurat în 1999, “Los Conquistadores”, din Badajoz, are o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 9,700 m2 şi 24 de magazine, pe lângă un parc de joacă pentru copii, cinci restaurante, opt cinematografe şi un supermarket. Acest centru este al patrulea manageriat pentru diverşi proprietari de catre Sonae Sierra în Spania.

Premii Internaţionale

Contribuţiile companiei în domeniul dezvoltării durabile au fost recunoscute în plan extern, în luna februarie prin obţinerea premiului Sustainable Energy Europe Awards” (SEE), o iniţiativă a Comisiei Europene, care are ca scop recunoaşterea companiei cu cea mai bună şi inovativă strategie în domeniul sustenabilităţii energetice la nivel european. Acest premiu, din categoria Market Transformation, recunoaşte inovaţia companiei ca specialist internaţional în centre comerciale în domeniul sustenabilităţii energetice, prin implementarea conceptului “Green Centre” în dezvoltarea şi managementul centrelor sale.

În luna martie, Sonae Sierra a fost desemnată cea mai bună companie din sectorul de Real Estate Comercial şi de Retail din Italia în cadrul premiilor Quotidiano Immobiliare Daily Real Estate Awards.


Bucuresti, 12.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *