free download 78 travel guides written by experts

Sonae Sierra a inregistrat un Profit Net de 35.2 milioane de euro –

o crestere de 6% fata de primul semestru al 2008

• Venituri directe de 150.5 milioane de euro (+1% faţă de primul semestru al 2008)
• Marja Netă de Operare a crescut cu 2% pânǎ la 85.9 milioane de euro
• Profitul Net atribuit Acţionarilor de Echitate – 94.2 milioane de euro

• Manauara Shopping, inaugurare de success în construcţie
• Două proiecte noi şi o extindere în construcţie
• Sonae Sierra, trei premii în al doilea trimestru

Profitul Net Consolidat al Acţionarilor de Echitate Sonae Sierra pe primul semestru al 2009 a fost negativ: -94.2 milioane euro comparat cu un Profit Net Consolidat de 16.2 milioane de euro înregistrat în aceeaşi perioadǎ a anului trecut.

Variaţia în Profitul Net Consolidat al Acţionarilor de Echitate este determinată în principal de Profitul Net Indirect care a fost în mod negativ afectat de creşterea continuă a capitalizării randamentelor Pieţii în Europa, deşi se efectuaseră deja îmbunataţiri în portofoliile Portughez şi German, dar totuşi insuficiente pentru a compensa efectul randamentelor.

În aceeaşi perioadă, Profitul Net al Sonae Sierra a atins 35.2 milioane de euro, comparat cu cele 33 milioane de euro din perioada similară a lui 2008.

Veniturile Operaţionale sunt cu 7% peste prima jumatate a lui 2008 în mare parte datorită creşterii de portofoliu: Freccia Rossa, Plaza Mayor Shopping, Gli Orsi, Pantheon Plaza în Europa şi inaugurarea Manauara în Brazilia, în 2009.

Marja Netă de Operare a Companiei a atins 85.9 milioane de euro în primul semestru al 2009, cu 2% mai mult faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului trecut. Rezultatele Companiei au fost afectate de ceea ce s-a întâmplat la nivel de Rezultate Indirecte. În aceastǎ zonǎ, Acţionarii de Echitate ai Companiei au înregistrat pierderi de 113.9 milioane la sfârşitul primului semestru al 2009, în timp ce pentru aceeaşi perioadǎ a 2008 au înregistrat o pierdere de 7.7 milioane.

Valoarea de piaţǎ a proprietǎţilor de investiţie continuǎ sa fie afectatǎ de climatul negativ de pe piaţa proprietǎţilor a celor mai multe ţǎri devoltate unde Sonae Sierra operazǎ. Acest context a dus la o schimbare în sens crescǎtor a randamentelor de capitalizare aplicate în evaluarea activelor din aceste ţǎri, aceastǎ mărire implicând o reducere a valorii respectivelor proprietǎţi.

Bucuresti, 13.08.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *