metalshow

Sonae Sierra a dovedit o performanță solidă în primul trimestru al anului 2019, înregistrând un rezultat net de 19,1 milioane EUR

· EBIT și rezultatul direct au crescut cu 9%, respectiv, 16%, atingând 29,3 milioane EUR, respectiv, 19,6 milioane EUR
· Valoarea activului net (NAV) al companiei a crescut cu 1,6%, atingând 1.478 milioane EUR
· S-a finalizat achiziția participației de 50% la compania poloneză de servicii Balmain
· Deschiderea centrului comercial Jardín Plaza Cúcuta din Columbia

Potrivit celor declarate de Fernando Guedes de Oliveira, CEO Sonae Sierra, „Sonae Sierra a dovedit o performanță operațională solidă și în primul trimestru al anului 2019, deoarece a continuat să se concentreze pe punerea în aplicare a strategiei sale pe termen lung privind creșterea segmentului de servicii, a activității de dezvoltare a proprietății imobiliare, precum și reciclarea capitalului”.

Indicatorul EBIT al companiei Sonae Sierra a crescut cu 9%, ceea ce reflectă o mai bună performanță a portofoliului său din Europa și Brazilia, precum și îmbunătățirile din activitatea de servicii. Este o evoluție notabilă, deoarece creșterea indicatorului EBIT a fost afectată de fluctuațiile ratei de schimb a realului brazilian și de vânzările de active din portofoliu.

Sonae Sierra logo

În primele trei luni ale anului, rezultatul direct al companiei Sonae Sierra s-a ridicat la 19,6 milioane EUR, reprezentând o creștere de aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului 2018. Această creștere s-a înregistrat pe fondul îmbunătățirii performanței portofoliului de active, atât din perspectiva chiriilor, cât și a vânzărilor, precum și al unei creșteri semnificative a indicatorului EBIT la servicii.

Profitul net indirect a înregistrat o îmbunătățire marginală, atingând – 0,5 milioane EUR, justificată mai ales de câștigul rezultat din deschiderea centrului comercial Cúcuta, deoarece compania nu efectuează evaluarea activelor la finele lunilor martie și septembrie.

Pe baza comparației like-for-like, vânzările din Europa au crescut cu 1,8%, în pofida efectelor calendaristice negative ale sărbătorii Paștelui, sub influența pozitivă a performanței puternice din România, Spania și Brazilia, unde creșterile s-au situat la, respectiv, 21,9%, 4,7% și 3,7% (calcul la rate de schimb constante). Pe baza comparației like-for-like, nivelul total al chiriilor a crescut cu 3,8% în Europa, performanțe pozitive înregistrându-se în toate regiunile geografice.

Ratele de ocupare din Europa au rămas semnificative, Portugalia și Italia înregistrând o rată de ocupare de 98,9%, respectiv, 99,4%, în comparație rata de ocupare de la nivel european, de 97,2%. Brazilia a înregistrat o creștere a ratei de ocupare de la 92,7% la 94,4%.

În primul trimestru al anului 2019, Sonae Sierra a continuat să-și pună în aplicare strategia de reciclare a capitalului. În luna ianuarie, Sonae Sierra a anunțat încheierea unui nou parteneriat de tip joint venture Sierra Balmain, prin achiziția a unei participații de 50% la compania Balmain, o firmă poloneză de servicii care deține în portofoliul său 15 centre comerciale pentru care prestează servicii de administrare a proprietății imobiliare. Această tranzacție permite ca Sonae Sierra să intre pe piața poloneză și să analizeze cu prudență extinderea pe alte piețe din Europa Centrală și de Est.

Vânzările activelor au inclus participația de 9% la centrul comercial Loop5, tranzacție finalizată în ianuarie 2019, în timp ce vânzarea integrală a centrului LeiriaShopping a fost încheiată în luna aprilie.

Fondul Ores Socimi gestionat de Divizia de Servicii de Gestiune a Investițiilor a companiei Sonae Sierra a achiziționat un activ dintr-o locație centrală din Spania (Burgos), ocupat de chiriașul din segmentul de fashion Stradivarius.

Succesul materializării proiectelor de dezvoltare ale companiei Sonae Sierra a continuat în primele trei luni ale anului 2019. Primul centru comercial deținut de Sonae Sierra în Columbia, Jardín Plaza Cúcuta, s-a deschis la data de 27 februarie 2019. Reușita acestui parteneriat de tip joint venture cu Central Control, un specialist în centre comerciale de la nivel local, s-a bazat pe o investiție de 52 milioane EUR, concretizată în 40.000 m2 de suprafață închiriabilă totală (GLA) care găzduiește 180 de magazine, ceea ce reprezintă cel mai mare centru comercial din oraș.

Lucrările de construcție continuă de asemenea în ritm susținut la centrul McArthurGlen Designer Outlet din Malaga (Spania). Acest parteneriat de tip joint de 50%-50% între McArthurGlen și Sierra Fund reprezintă o investiție de 140 milioane EUR care va conduce la crearea unui nou spațiu de retail, având o suprafață de 30.000 m2.

Lucrările de extindere a centrului comercial NorteShopping (Portugalia) progresează de asemenea într-un ritm accelerat. Se prevede ca spațiul suplimentar de 13.000 m2, reprezentând o investiție de 77 milioane EUR, să se deschidă în a doua jumătate a anului 2020.

La data de 31 martie 2019, valoarea activului net al companiei Sonae Sierra se situa la 1,5 miliarde EUR, în creștere cu 1,6% față de luna decembrie 2018, mai ales datorită rezultatului net înregistrat în această perioadă.

Privind spre viitor, compania își va continua activitatea selectivă de reciclare a capitalului și, în paralel, se va angaja pe calea dezvoltării strategice, pe termen lung, a celor reprezentative dintre activele emblematice pe care le deține în Peninsula Iberică, concentrându-se totodată pe consolidarea prezenței sale internaționale, prin furnizarea serviciilor și noi proiecte de dezvoltare imobiliară.

Contul de profit și pierdere și bilanțul consolidat al companiei Sonae Sierra

Contul de profit și pierdere consolidat (milioane €)

3M19

3M18

Var.

(€)

 

 

 

 

Venitul direct din proprietăți

35,5

35,0

1%

Costul direct cu proprietățile

12,6

12,2

4%

EBIT din proprietăți 

22,9

22,9

0%

Servicii prestate

22,6

18,7

21%

Costuri directe cu serviciile

16,1

14,5

11%

EBIT din servicii  

6,5

4,1

56%

Costuri financiare nete

6,2

5,6

11%

Impozit curent

3,5

4,5

-20%

Rezultat direct 

19,6

17,0

16%

Câștiguri din vânzarea investițiilor

-0,1

0,0

Valoare creată prin investiții

2,2

0,0

Impozit amânat

2,6

1,6

62%

Rezultat indirect 

-0,5

-1,6

70%

Rezultat net

19,1

15,3

25%

Bilanț consolidat
(milioane €)

31 Mar 18

31 Dec 18

Var.
(19-18)

 

 

 

 

 

Proprietăți de investiție

2 110

2 097

14

Proprietăți în dezvoltare și altele

97

114

-17

Alte active

103

80

23

Numerar & echivalente de numerar

267

260

7

Total active 

2 578

2 551

27

Valoarea netă

1 201

1 179

22

Împrumuturi bancare

832

843

-10

Taxe amânate

371

368

3

Alte pasive

173

161

12

Total pasive 

1 377

1 372

5

Valoare netă și pasive 

2 578

2 551

27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *