metalshow

Solutia de monitorizare in timp real – TrackView – deschidere spre noi parteneriate

După succesul înregistrat pe domeniul transportului feroviar cu soluţia TrackView de monitorizare a parcului de vehicule în timp real, ITC urmăreşte extinderea parteneriatelor de cercetare pentru a acoperi cât mai multe domenii ale transportului.

ITC este integratorul soluţiei de management al transportului feroviar, TrackView, soluţie care rezolvă cerinţele de informatizare pentru monitorizarea în timp real a parcului de locomotive al Grup Feroviar Român. Pentru modul în care TrackView înglobează cele mai evoluate tehnologii într-o arhitectură originală, ITC a fost invitat să prezinte soluţia la Simpozionul Internaţional LSS 2010 (Large Scale Systems – Theory and Applications) organizat în perioada 12-14 iulie 2010 la Lille, Franţa, de IFAC (International Federation of Automatic Control), împreună cu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) şi IMACS (International Association for Mathematics and Computers in Simulation).

Reprezentantul ITC, Ovidiu Anicăi, Cercetător Ştiinţific Principal în Informatică, a susţinut prezentarea „TrackView – Fleet Tracking Solution Using Global Positioning System”. Ca urmare a prezenţei la acest simpozion, specialişti din Franţa şi alte ţări ale Europei şi-au manifestat interesul de a se implica în dezvoltarea soluţiei pe specificul cerinţelor proprii, un pas concret fiind dezvoltarea de parteneriate pentru acoperirea domeniului transportului auto.

«Pentru a-şi menţine performanţele pe piaţă, companiile de transporturi se adresează clienţilor lor prin servicii cât mai profesioniste şi mai atractive din punct de vedere al raportului calitate-preţ, serviciile informatice sprijinind realizarea acestui scop. Soluţia realizată de ITC, Trackview, reprezintă o soluţie optimă, îndeosebi datorită componentei software ca serviciu web, care ajută în urmărirea şi eficientizarea activităţii de transporturi feroviare cu posibilităţi de extindere şi înglobează funcţionalităţi avansate. Aceste funcţionalităţi oferă companiilor o imagine (monitorizare, raportare, decizie) asupra situaţiei operaţiunilor de transport feroviar şi logistică», a declarat reprezentantul ITC, Ovidiu Anicăi.

Sistemul conţine o componentă GIS care afişează datele de poziţionare preluate prin GPS şi transmise prin GPRS către centru. Soluţia oferă scalabilitate la recepţia, stocarea şi interogarea datelor de poziţionare, permiţând utilizarea pentru flote de mii de vehicule.

Informatizarea operaţiunilor de transport prin utilizarea serviciilor web asigură îmbunătăţirea performanţelor şi creşterea competitivităţii companiilor de transport în cadrul tendinţelor actuale de dezvoltare “system of systems”.

ITC este interesat de extinderea soluţiei pe cât mai multe domenii ale transportului, oferind expertiza sa de integrator şi disponibilitatea de parteneriat în dezvoltarea la nivel internaţional a soluţiilor performante realizate prin proiectele proprii de cercetare.

Bucuresti, 11.08.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *