free download 78 travel guides written by experts

Sociologia migratiei, lansata la Muzeul Taranului Roman

Editura Polirom vă invită joi, 23 aprilie, ora 18.00, la lansarea volumului Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti, coordonat de Remus Gabriel Anghel şi István Horváth. Evenimentul la avea loc la Clubul Ţăranului din Bucureşti, unde vor prezenta cartea, alături de coordonatori, Monica Şerban şi Sorin Antohi.

Lansarea este organizată în parteneriat cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale şi Muzeul Ţăranului Român.

Migraţia este unul dintre procesele sociale care influenţează profund societatea românească actuală; totuşi, din bibliografia de specialitate lipsesc încă lucrările ştiinţifice care să redea complexitatea acestui fenomen.

Volumul reuneşte studii semnate de sociologi români şi străini cunoscuţi, ce îmbină aspectele teoretice cu analiza de caz. Rezultatul este o imagine complexă, în care migraţia românească devine subiect de reflecţie alături de teme centrale astăzi în ştiinţele sociale: globalizarea, transnaţionalismul, schimbările impuse de dezvoltarea comunicaţiilor şi transportului etc. Recontextualizarea discuţiilor despre migraţie şi centrarea pe teme de importanţă sociologică şi politică oferă astfel o perspectivă mai largă, utilă pentru înţelegerea adecvată a migraţiei contemporane.

Din cuprins: Exerciţiul dificil al liberei circulaţii • Migraţiile dezeterogenizării etnice în „Noua Europă” • Cît de specifice sînt migraţiile germanilor din România? • De la incluziune naţională la excludere economică • Aspecte ale culturii migraţiei în România • Politici de migraţie şi strategii ale migranţilor transnaţionali între România şi Spania • Români în străinătate • Articulaţii între turism şi migraţie în Maramureş • Schimbare socială sau dezvoltare? • Efectele culturale ale migraţiei forţei de muncă din România

Remus Gabriel Anghel este cercetător în cadrul ISPMN (Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităţilor Naţionale) din Cluj-Napoca. De asemenea, este doctorand în sociologie la Universitatea din Bielefeld (Germania) în cadrul colegiului doctoral DFG 844, „Societatea globală. Concepte despre lume şi structuri globale”, şi International Graduate School in Sociology. Domenii de cercetare: migraţie, transnaţionalism, transformări în Europa de Est.

Istvan Horváth este conferenţiar universitar la Facultatea de Sociologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi preşedinte al ISPMN (Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităţilor Naţionale), Cluj-Napoca. Domenii de cercetare: relaţii interetnice, migraţia internaţională.

Bucuresti, 22.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *