Baby Boom Show Virtual

Sławomir Mrożek redeschide Teatrul Arca

Institutul Polonez din Bucureşti, editura Curtea Veche, Teatrul Arca şi Clubul La Scena vă invită la spectacolul lectură „Strip-tease” de Slawomir Mrozek, regizat de Camelia Hancu special pentru lansarea volumelor Opere Alese. Teatru I şi II (editura Curtea Veche, trad. Stan Velea) aparţinând aceluiaşi dramaturg polonez.

Evenimentul va avea loc marţi, 11 aprilie, ora 18.00, la Clubul La Scena, Calea Călăraşilor nr. 55.

În distribuţie: Bogdan Dumitrescu şi Constantin Lupescu. La pian Marian Hâncu.

Vor lua cuvântul:  Marian Popescu, critic de teatru, si Camelia Hâncu, regizor.

 „Formulă eminamente modernă a literaturii scenice contemporane, alături de dramaturgia poetică şi de cea politică, teatrul absurdului a cunoscut o răspândire aproape explozivă pe continentul european, îndeosebi după 1950, când N. Bataille punea în scenă la Paris prima piesă a lui E. Ionesco – Cântăreaţa cheală…

Unul dintre reprezentanţii de notorietate este Sławomir Mrożek, un Eugène Ionesco al Poloniei. Impus în primă atenţie în peisajul dramaturgiei poloneze contemporane, ca modalitate de cuprindere a realului, numele lui se leagă de ceea ce s-a numit, cu un termen cam bătăios, teatrul absurdului. Primit iniţial cu anume rezerve, explicabile şi prin obişnuinţa publicului cu expunerea scenică fără echivocuri şi fabulaţia închegată, proprii teatrului clasic, succesul lui Mrożek s-a statornicit treptat, depăşind graniţele Poloniei. Traduse şi jucate în Franţa, Germania, Italia, Elveţia, Lituania, America, Cehoslovacia, Iugoslavia, România etc., piesele lui stârnesc un interes tot mai mare, sporind numărul exegeţilor. Pentru înţelegerea aşa-numitului „fenomen Mrożek“, critica de specialitate a recurs de multe ori la apropieri îndreptăţite de Beckett şi Ionesco, la paralelisme concludente cu Cehov, Gogol şi Swift, Hašek, Kafka şi Camus. Fără a nega utilitatea aprecierilor comparative care stabilesc înrudiri şi hotărăsc originalitatea şi locul operei în contextul local şi universal, pentru explicarea dramaturgiei lui Mrożek, alături de încercările de acest fel, repetăm, necesare, trebuie să se aibă în vedere mai mult decât până acum şi biografia artistică, evoluţia lăuntrică a subiectului creator, stimulat de ecourile receptate din afară. Căci Mrożek nu şi-a început activitatea literară cu opere dramatice; s-a dedicat creaţiei scenice mai târziu, după ce se afirmase ca un prozator talentat, în genul scurt îndeosebi.”
Stan Velea

www.culturapoloneza.ro

Bucuresti, 3.04.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *