Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

SIVECO România contribuie la construirea primei Rețele de Centre de Știință din țara noastră

Platforma digitală eScience Center, realizată de SIVECO în cadrul proiectului SCINET – Rețeaua Centrelor de Știință, poate fi considerată un adevărat liant între elevii de liceu şi cercetarea științifică

Proiectul SCINET – Rețeaua Centrelor de Știință, finanțat prin Programul Naţional de Inovare (PNII), are ca obiectiv construirea primei Rețele de Centre de Știință din România, așa cum există în numeroase alte țări din lume.

La realizarea sa contribuie fizicieni, matematicieni, ingineri, programatori, economiști, specialiști în științe sociale și marketing.

SCINET logo

Centrele de Știinţă implicate în proiect sunt: Institutul de Fizică Atomică (IFA), coordonatorul proiectului, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE), Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară (INFIN), Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLR)

Ceilalți parteneri din proiect sunt SIVECO România, care asigură proiectarea și dezvoltarea sistemului informatic, MEDNET Marketing Research Center, care realizează componenta de cercetare sociologică, și PM CONCEPT CONSULTING, care a contribuit la dezvoltarea conceptului de învățare inovativă.

În cadrul acestui proiect, SIVECO a dezvoltat platforma digitală eScience Center, instrument de învățare dedicat profesorilor și elevilor din învățământul preuniversitar. Aceasta poate fi considerată un adevărat liant între elevii de liceu şi cercetarea științifică.

„Tehnologia trebuie privită ca un mijloc de îmbunătățire a procesului educațional. Ea nu este o soluție în sine, ci trebuie privită, mai degrabă, ca un ingredient esențial în abordarea provocărilor educaționale. eScience Center are rolul de a atrage copiii și elevii, de a le stimula creativitatea și de a promova cunoașterea științelor într-o manieră inedită, intuitivă și plăcută”, declară Radu Jugureanu, directorul departamentului de eContent din SIVECO România.

Crearea portalului SCINET are ca fundament conceptul conform căruia educația nonformală (în afara școlii) se bazează pe o motivare proprie, este voluntară, determinată de necesitățile/ interesele elevului (este centrată pe elev), are un caracter practic/experimental și personal.

În mod concret, toți utilizatorii înregistraţi în portal au posibilitatea să interacționeze în mod gratuit cu toți ceilalți membri ai comunității, pentru a-și împartăși idei și cunoștințe și pentru a dezvolta proiecte științifice creatoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *