free download 78 travel guides written by experts

SIVECO pentru zona Orientului Mijlociu

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – Direcţia Asistenţă în Afaceri şi SIVECO Romania au organizat o reuniune de afaceri româno-emirateză destinata evaluarii posibilitatilor de intensificare a raporturilor economice şi comerciale între România şi UAE. Delegaţia emirateză este reprezentată de Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Emiratului Dubai, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Emiratului Ajman, Directorul general al Zonei Libere Jebel Ali, Directorul Departamentului Guvernamental de Turism Dubai, reprezentanţi ai unor frme emirateze din domeniul petrolului, petrochimiei, construcţiilor, textilelor, echipamentelor industriale etc.

"Compania SIVECO Romania a fost invitată la această întâlnire în calitate de cea mai reprezentativă şi de succes firmă românească în domenii de maxim interes pentru zona Orientului Mijlociu: eLearning, eHealth, eBusiness", spune Irina SOCOL, director general SIVECO Romania.
 
"A fost apreciată capacitatea reală a companiei noastre de a pătrunde şi concura cu succes pe pieţe externe, bazată pe experienţa câştigată în proiecte naţionale complexe precum informatizarea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa şi PETROM, precum şi pe recunoaşterile obţinute în competiţii internaţionale de renume. În acest sens stă marturie Premiul I la Mondialele de IT (World Summit for Information Society) obţinut recent la Tunis."

Proiectele de eLearning, dezvoltate de SIVECO au clasat Romania în elita dezvoltatorilor de soft educational, contribuind în mod semnificativ la brandingul de ţară, la creşterea prestigiului industrie româneşti de software şi a informaticienilor români in lume.

La nivelul Guvernului UAE şi a conducerii Camerelor de Comerţ din Dubai şi Ajman se consideră ca relaţiile de afaceri şi schimburile comerciale între cele doua state, deşi sunt de lunga durată, nu reflectă potenţialul real şi interesele comune ale celor două state.

În 2004, schimburile economice au fost estimate la aprox. 60 milione USD.
Se apreciază că dinamica economică a zonei UAE, aderarea Romaniei la UE şi potenţialul economic al celor două state trebuie reflectate intr-o crestere semnificativa a schimburilor economice si comerciale.

UAE a iniţiat o politică de dezvoltare economică a regiunii, prin oferirea de facilităţi care să conducă la creşterea investiţiilor străine directe şi atragerea a cât mai multe companii străine naţionale şi multinaţionale să îşi deschidă afaceri în regiune. Ca urmare a acestei politici, peste 3000 de companii din regiunea Golfului sau internaţionale şi-au deschis filiale în cele mai importante două zone libere: Jebel Ali Free Zone şi Dubai International Airport Free Zone.

Au fost create centre specializate pentru expozitii şi promovarea afacerilor. Toate acestea au condus la crearea unei infrastructuri moderne a serviciilor de susţinere a dezvoltării afacerilor.
 
O atenţie deosebită este acordată educaţiei si formării de specialişti, fiind înfiinţate universităţi şi centre de pregătire care să susţină cu resurse umane specializate ritmul dezvoltării economice şi mentinerea atractivităţii zonei pentru investiţiile străine directe.
 
Există un interes major pentru atragerea şi susţinerea dezvoltării afacerilor în domeniul tehnologiilor înalte, precum şi pentru asigurarea unui cadru de competitivitate ridicată a firmelor prin asigurarea unei infrastructuri moderne de comunicaţii, aplicaţii şi servicii IT.

Bucuresti, 1.06.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *