Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Siveco pentru Bulgaria

Sistemul Informatic Integrat dezvoltat de SIVECO România reprezintă un instrument util pentru eficientizarea serviciilor de sănătate din Bulgaria

Întalnirea de la Sofia din 6 decembrie dintre reprezentanţii Fondului Naţional de Asigurări de Sănătate, ai Ministerului Sănătatii din Bulgaria şi ai consorţiului de parteneriat responsabil cu dezvoltarea soluţiei a marcat debutul proiectului de implementare a sistemului informatic integrat în cadrul NHIF.

Proiectul, de altfel unul deosebit de complex, este coordonat de compania franceză BULL S.A.S. ţi este derulat în parteneriat cu companiile SIVECO România ţi Maccabi Healthcare Services Israel.

Informatizarea sistemului de sănătate din Bulgaria face parte din proiectul „Reforma sectorului sãnãtãţii”, finanţat de Banca Mondială şi are ca obiective finale îmbunãtãţirea managementului şi a finanţãrii acestui sector, sporirea transparenţei şi a controlului în ceea ce priveşte distribuţia resurselor financiare, întãrirea controlului tuturor activitãţilor corelate, sporind totodată ţi eficienţa acestora. Toate acestea vizează în fapt îmbunãtãţirea calitãţii serviciilor de sãnãtate oferite cetãţenilor din Bulgaria.

„Deşi avem o expertiză deosebită la nivel internaţional, în ultimii ani am devenit tot mai interesati de ţările din regiune unde ne dorim să repliem proiectele noastre de success, cu atât mai mult cu cât domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor constituie o prioritate în dezvoltarea internă a ţărilor din regiunea balcanică şi pentru cooperarea regională. Suntem mândri să anunţăm începerea implementării într-o altă ţară (Bulgaria) a unui produs 100% românesc, de o complexitate mare. Pe viitor ne-am propus ca acesta să fie primul dintr-o serie de anunţuri  pe care urmează să le facem privind participarea noastră la proiecte internaţionale majore ce vizează dezvoltarea de soluţii tehnologice complexe”, declară doamna Irina Socol, Director General SIVECO România.

Implementarea sistemului informatic integrat va permite obţinerea unei eficienţe sporite în distribuirea banilor pentru sistemul de asigurări de sănătate, va îmbunătăţi sistemul de monitorizare şi control al necesarului domeniului medical şi va creşte calitatea serviciilor pentru pacienţi.

Despre proiectul NHIF

Proiectului se va dezvolta şi implementa în mai multe etape cheie, fiecare fiind alcatuită din sub-etape, urmând ca fupă finalizarea fiecărei sub-etape consorţiul să prezinte către NHIF un raport referitor la stadiul de evoluţie. După finalizarea tuturor detaliilor administrative şi legale ale proiectului s-a început lucrul la etapa iniţială. Acesta constă în analiza şi evaluarea infrastructurii (hardware şi software) existentă în prezent în cadrul NHIF. Bazându-se pe această evaluare şi pe concluziile care se desprind, a fost dezvoltat un plan de lucru al proceselor şi pasilor de parcurs în viitor, urmând ca primul raport al proiectului să fie predat în jurul datei de 20 Decembrie 2006.

Sistemul va fi finalizat când toate modulele vor funcţiona sub forma unui proces integrat, urmând a fi extinsă implementarea lui în întreaga ţară.

Obiectul proiectului de informatizare a Fondului Naţional de Sănătate din Bulgaria vizează implementarea şi integrarea a două componente interconectate – sistemul de planificare ţi distribuire a resurselor financiare ţi sistemul de management al reclamaţiilor, fiecare dintre acestea fiind asistate de aplicaţii de suport. Sistemul informatic integrat al NHIF include module de management al reclamaţiilor pentru toţi subiecţii implicaţi în sectorul asistenţei medicale, al plăţilor, procesării de informaţii, control al performanţei medicale şi financiare, menţinere a registrelor cu subiecţii şi pacienţii asistaţi medical, optimizare a procedurilor pentru procesarea informaţiilor referitoare la droguri şi medicamente, ca şi procesarea datelor despre tratamentele medicale aplicate persoanelor care călătoresc în spaţiul UE.

Despre consorţiul internaţional implicat în implementarea sistemului NHIF

Proiectul se bucură un interes deosebit, atât în rândul mediului de afaceri din Bulgaria, cât şi din partea mass mediei, transparenţa şi etica de care au dat dovada partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea lui constituind o dovadă a competenţei şi eligibilităţii lor.

De mai mult de 30 de ani, compania BULL îţi desfăţoară activitatea din poziţia uneia dintre companiile de top la nivel mondial în sectorul IT. Compania, cu sediul central în Franţa, are în prezent birouri în mai mult de 100 de ţãri din întreaga lume. Echipele de experţi BULL dezvoltă ţi integrează soluţii software la nivel mondial în sectoare – cheie ale economiei şi societãţii, concentrându-se în special asupra domeniilor de sãnãtate, financiar, public, industrial, de telecomunicaţii şi al apãrãrii.

SIVECO România este cea mai mare companie româneascã de software, deţinând o vastă expertiză în domeniul eHealth, prin participarea la proiecte precum cel de infomatizare a Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate din România, a sistemului pilot HZZO din Croaţia sau a proiectului Nepenthes din Franţa.

MACCABI Healthcare este o organizaţie de top din domeniul sãnãtãţii, pe deplin automatizatã, ce va juca în cadrul consorţiumului rolul Consultantului de Business intern şi va ghida Institutul Naţional de Asigurări de Sănătate ţi consortiumul de firme IT spre cei mai siguri ţi adecvaţi paşi în procesul automatizãrii.

Bucuresti, 18.12.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *