free download 78 travel guides written by experts

SIVECO contribuie la dezvoltarea unor mecanisme de coordonare

in situatii critice, utilizate la nivel european

Proiectul COnCORDE țintește îmbunătăţirea planificării serviciilor din sistemul de sănătate din Uniunea Europeană

Situaţiile de urgenţă din sistemul de sănătate constituie o provocare pentru orice ţară. Gestionarea lor implică un răspuns rapid din partea tuturor entităţilor implicate în rezolvarea incidentelor şi ameninţărilor de orice tip din sistemul medical.

Proiectul european COnCORDE – Development of Coordination Mechanisms During Different Kinds of Emergencies – care se desfăşoară în perioada mai 2014 – aprilie 2017, are ca scop exact dezvoltarea acelor mecanisme de coordonare care pot fi utilizate în situaţii de urgenţă.

Proiectul îşi propune să îmbunătățească gestionarea datelor şi a comunicării între instituţiile medicale şi organizaţiile europene implicate în managementul situaţiilor de urgenţă. Acesta răspunde nevoii unei mai bune organizări în cadrul spitalelor, în ceea ce priveşte alocarea specialiştilor, cât şi a furnizării de medicamente, echipamente şi transport. Sistemul dezvoltat va permite colaborarea între entităţi aflate în diferite locuri care răspund situaţiilor de urgenţă în anumiţi parametri.

În acest proiect coordonat de Cambridge University Hospitals, UK, SIVECO Romania este partenerul care se ocupă de asigurarea interoperabilităţii între sistemul deja dezvoltat şi alte sisteme IT externe care pot oferi informaţii cruciale în situaţii de urgenţă. De asemenea, SIVECO va gestiona modul în care se înregistrează relaţionarea şi comunicarea dintre organizaţiile care furnizează date în situaţii de urgenţă şi sistemele externe.

„Situaţiile de urgenţă sunt create de dezastre la scară mare, provocând accidente în masă care necesită intervenţii rapide şi mijloace de sprijin (ambulanţe, specialişti, echipamente). Creşterea cererii pentru acest tip de servicii evidenţiază o nevoie mai mare de organizare a spitalelor pentru a răspunde prompt în astfel de situații. Proiectul CoNCORDE va dezvolta un sistem suport în luarea deciziilor în cazuri de urgenţă, în situaţii care afectează starea de sănătate a populaţiei la nivel local, regional sau transfrontalier”, a declarat Monica Florea, director al departamentului Cercetare & Dezvoltare în cadrul SIVECO Romania.

Proiectul va încorpora sistemele operaţionale de securitate şi infrastructură existente deja în instituții şi le va alinia sistemului suport de decizie. Pentru a răspunde tuturor situațiilor de urgenţă, noile sisteme vor fi adaptate și contextului local, naţional şi european.

Bucuresti, 19.05.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *