free download 78 travel guides written by experts

Sfarsitul „talhariei in roaming”:

mesajele scrise, apelurile şi navigarea pe Internet în străinătate vor costa mult mai puţin începând de astăzi datorită acţiunii UE

Începând de astăzi, în UE, un mesaj scris trimis din străinătate costă cel mult 0,11 EUR, aproximativ de trei ori mai puţin decât media precedentă din UE de 0,28 EUR (fără TVA). Preţul unui apel efectuat în roaming într-o altă ţară UE nu trebuie să depăşească 0,43 EUR pe minut, iar preţul unui apel primit în roaming nu trebuie să depăşească 0,19 EUR pe minut. Începând de astăzi, apelurile efectuate în roaming vor fi facturate la secundă, după primele 30 de secunde, şi nu la minut, în timp ce apelurile primite în roaming vor fi facturate la secundă începând cu prima secundă. Turiştii şi persoanele care efectuează călătorii de afaceri pot, de asemenea, să navigheze pe Internet, să descarce filme sau să expedieze imagini utilizând telefonul mobil în străinătate fără teama de a suferi de „şocurile facturii”, datorită stabilirii unui plafon pentru preţurile en gros de 1 EUR/megabyte (MB) descărcat. Conform aşteptărilor, toate aceste măsuri vor reduce tarifele în roaming pentru consumatorii europeni cu încă 60% şi vor creşte gradul de utilizare a telefoniei mobile. Primele reglementări UE privind apelurile în roaming au fost adoptate în 2007 şi au vizat reducerea costului pentru apelurile de voce efectuate în roaming cu 70%.

„Începând de astăzi, toţi cetăţenii europeni care efectuează apeluri sau care trimit mesaje scrise utilizând telefonul mobil în străinătate pot experimenta piaţa unică fără frontiere a UE. Tâlhăria în roaming ia sfârşit datorită acţiunii determinate a Comisiei Europene, a Parlamentului European şi a celor 27 de state membre ale UE,” a declarat comisarul UE pentru telecomunicaţii, Viviane Reding. „Sper ca noile reglementări UE referitoare la roaming să aibă drept rezultat un tarif mai scăzut pentru navigarea pe Internet atunci când utilizaţi telefonul mobil în străinătate în UE. Pentru moment, reglementările UE sunt limitate la reducerea tarifelor între operatori. Fac apel la sectorul telefoniei mobile să transfere curând aceste reduceri către consumatorii care utilizează transferul de date în roaming. Comisia şi autorităţile naţionale de reglementare vor monitoriza îndeaproape tarifele pentru transferul de date în roaming şi vor evalua anul viitor dacă piaţa serviciilor de roaming a devenit, în sfârşit, competitivă.”

Noile reglementări UE (care sunt) aplicabile începând de astăzi:
– Plafonarea preţului care poate fi facturat consumatorilor pentru trimiterea unui mesaj scris în timp ce se află în străinătate la 0,11 EUR (fără TVA), faţă de media actuală de 0,28 EUR.
– Reducerea în continuare a preţurilor pentru apelurile de telefonie mobilă în roaming. Începând de astăzi, plafoanele sunt de 0,43 EUR pentru apelurile efectuate în străinătate şi de 0,19 EUR pentru apelurile primite în străinătate, scăzând progresiv până la 0,39 EUR şi 0,15 EUR la 1 iulie 2010 şi până la 0,35 EUR şi 0,11 EUR la 1 iulie 2011 (este vorba în toate cazurile de preţuri pe minut, fără TVA). Până ieri, tariful maxim era de 0,46 EUR pentru apeluri efectuate în străinătate şi de 0,22 EUR pentru apeluri primite în străinătate. În vara anului 2005, înainte de acţiunea UE, tariful unui apel efectuat în roaming în UE putea ajunge până la aproximativ 1,70 EUR pe minut pentru un consumator german care efectua un apel în roaming în Austria, 1,47 EUR pentru un consumator britanic care efectua un apel în roaming în Italia şi 2,50 EUR pentru un consumator belgian care efectua un apel în roaming în Cipru (MEMO/05/247).
– Introducerea principiului facturării la secundă după primele 30 de secunde pentru apelurile efectuate în roaming şi începând cu prima secundă pentru apelurile primite în roaming. Până acum, consumatorii plăteau cu până la 24% mai mult faţă de timpul real utilizat pentru efectuarea sau primirea de apeluri.
– Reducerea tarifelor pentru navigarea pe Internet sau pentru descărcarea de filme sau programe video utilizând telefonul mobil în străinătate, prin introducerea unui nou plafon pentru preţurile en gros de 1 EUR/megabyte descărcat, faţă de media actuală a preţurilor en gros de 1,68 EUR/megabyte, cu tarife foarte ridicate în Irlanda (6,82 EUR), Grecia (5,30 EUR) şi Estonia (5,10 EUR). Plafonul pentru preţurile en gros de descărcare va scădea în următorii doi ani: la 0,80 EUR în 2010 şi la 0,50 EUR în 2011. Consumatorii vor fi informaţi în legătură cu cât vor avea de plătit pentru serviciile de date, deoarece noile reglementări impun operatorilor de telefonie mobilă să furnizeze (prin mesaje-text sau printr-o fereastră de tip pop-up) informaţii specifice fiecărei ţări privind tarifele de roaming în momentul în care consumatorii intră pe teritoriul unui alt stat membru şi utilizează servicii de date. Noile reglementări vor proteja consumatorii de „şocurile facturii” prin introducerea unui mecanism de întrerupere atunci când factura ajunge la 50 EUR, consumatorul putând opta pentru o altă limită superioară (recent, un consumator german care a descărcat în roaming un program TV în timp ce se afla în Franţa a primit o factură în valoare de 46 000 EUR). Acest mecanism de întrerupere va trebui pus în practică de operatori până în martie 2010.

Noile reglementări privind serviciile de roaming, care se adaugă primelor reglementări UE privind apelurile în roaming (IP/07/870), vor fi aplicabile până în vara anului 2012. Parlamentul European şi Consiliul au solicitat Comisiei să prezinte, până în vara anului 2010, un raport privind funcţionarea noilor reglementări. Comisia ar putea propune apoi reglementări suplimentare, dacă este cazul, până la sfârşitul lunii iunie 2011.
Istoric:

Regulamentul UE din 2007 privind serviciile de roaming a introdus plafoane „eurotarif” pentru apelurile efectuate şi primite în timpul călătoriilor cetăţenilor europeni în UE. În urma introducerii acestui plafon, consumatorii care au utilizat servicii de roaming şi care au beneficiat de un eurotarif au economisit în medie 70% faţă de 2005, când UE încă nu intervenise.

În 2008, după revizuirea reglementărilor privind serviciile de roaming, Comisia a propus prelungirea acestora pentru încă trei ani, introducând noi reglementări pentru mesaje-text şi servicii de date. Parlamentul European a aprobat, cu o mare majoritate de voturi, noile reglementări UE privind serviciile de roaming în aprilie 2009 (IP/09/620), urmat de Consiliul TTE la 8 iunie (IP/09/880).

De la începutul mandatului actualei Comisii Europene în 2004, gradul de utilizare a telefoniei mobile în UE a crescut de la 84,6% la 119% din populaţie (IP/09/473).

Pentru o imagine de ansamblu asupra tarifelor de roaming în fiecare ţară UE, a se consulta site-ul web al Uniunii Europene privind serviciile de roaming: //ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Bruxelles, 1 iulie 2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *