PR Summit 2021

Sesiuni de info-formare europeana

adresate reprezentantilor administratiei publice locale din judetul Brasov

In perioada 23-31 iulie 2007, Project Europa a organizat, la initiativa Agentiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB), doua sesiuni de info-formare pentru administratia publica locala din judetul Brasov  pe temele “Fondurile Europene pentru Proiectele Administratiei Publice Locale” si “ Accesarea fondurilor de dezvoltare rurala – Axa Leader si constituirea Grupurilor de Actiune Locala”.
La sesiunile de info-formare au participat 55 de functionari din primariile judetului Brasov.

In cadrul sesiunii “Fondurile Europene pentru Proiectele Administratiei Publice Locale”, participantii au beneficiat de o introducere in sistemul decizional european si institutile UE, ca si o prezentare a Cadrului General pentru Alocarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada financiara 2007-2013. De asemenea, acestia au avut oportunitatea de a aprofunda instrumentele structurale si notiunile de management de proiect prin aplicatii practice in cadrul unor grupuri de lucru.
“Sesiunea de formare pentru administratia publica locala privind accesarea fondurilor de dezvoltare rurala – Axa Leader si constituirea GAL-urilor” a prezentat participantilor politica agricola comuna a Uniunii Europene, cu accent pe pilonul Dezvoltare Rurala, documentul care fundamenteaza accesul Romaniei la fondurile U.E. pentru agricultura si dezvoltare rurala – Programul National de Dezvoltare Rurala si posibilitatile de a finanta proiecte oferite de acesta, cu accent pe axa Leader a acestui Program. De asemenea, s-a discutat pe marginea definirii si constituirii Grupului de Actiune Locala, definirii unei strategii de dezvoltare locala si realizarii dosarului de candidatura al teritoriului Leader.

Participantii au primit la finalul fiecarei sesiuni un CD continand materialele de curs, dar si legislatie utila in domeniu, si si-au exprimat dorinta de a participa la alte evenimente similare, cu pronuntata aplicativitate practica.

Bucuresti, 10.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *