metalshow

Serviciul de informatii privind abonatii si registrul abonatilor de telefonie functioneaza acum

si in Romania

„Incepand de astazi, toti cei interesati au la dispozitie un registru complet si un serviciu de informatii privind utilizatorii serviciilor de telefonie din Romania. Ei vor putea astfel consulta intr-un singur loc numerele de fix, mobil si fax ale celor care accepta sa figureze in acest registru”, a declarat presedintele ANCOM, Catalin Marinescu, prezent astazi la conferinta organizata de compania care va furniza aceste servicii, InfoClick S.A.

Serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor sunt incluse in sfera serviciului universal si au ca obiectiv facilitarea accesului utilizatorilor finali la informatii precum numarul sau numerele de telefon sau de fax ale utilizatorilor de servicii de telefonie destinate publicului, pre si post-platite, persoane fizice sau juridice. Registrul on-line al abonatilor este accesibil publicului in mod gratuit prin accesare adresei de internet www.118800.com.ro. Totodata, functioneaza si un serviciu telefonic de informatii privind abonatii, care este accesibil contra cost prin formarea numarului national scurt 118.800.

In Romania, pentru urmatorii doi ani, furnizorul de serviciu universal pentru serviciul privind abonatii a fost desemnat, in urma unei licitatii, compania InfoClick S.A., in asociere cu Newsphone Hellas SA Atena Grecia – Sucursala Bucuresti. In calitate de furnizor de serviciu universal, InfoClick are obligatia de a realiza, a actualiza lunar si de a administra baza de date completa, care sa includa numerele de telefon si de fax si anumite date de identificare ale utilizatorilor serviciilor de telefonie destinate publicului din Romania (indiferent daca plata pentru aceste servicii se realizeaza in avans sau ulterior furnizarii serviciilor) care accepta acest lucru. De asemenea, pentru verificarea indeplinirii indicatorilor minimali de calitate, furnizorul de serviciu universal are obligatia de a transmite ANCOM semestrial o situatie privind valorile indicatorilor stabiliti in baza licitatiei.

Furnizorul de serviciu universal are dreptul de a solicita compensarea costului net al furnizarii serviciului din sfera serviciului universal, daca este cazul. In aceasta situatie, suma pe care ANCOM o va putea compensa nu poate depasi diferenta dintre costurile determinate de obtinerea de la furnizorii de servicii de telefonie, care atribuie numere de telefon abonatilor, a tuturor informatiilor necesare pentru realizarea si actualizarea bazei de date complete si suma pe care InfoClick s-a angajat sa o suporte din surse proprii. Solicitarea compensarii costului net se face la sfarsitul fiecarui an fiscal din cadrul perioadei de desemnare.

Toti furnizorii de servicii de telefonie care atribuie numere de telefon abonatilor (pe baza de abonament sau cartele preplatite) au obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de serviciu universal si a celorlalti furnizori de servicii de informatii privind abonatii bazele de date cu informatiile aferente propriilor utilizatori care au acceptat sa figureze intr-un astfel de registru, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Utilizatorii au dreptul de a decide asupra includerii, cu titlu gratuit, a datelor lor de identificare in registrul abonatilor, precum si asupra categoriilor de date ce urmeaza a fi incluse in registrul abonatilor.

„Vreau sa asigur cetatenii ca pot in orice moment sa verifice aceste date, sa solicite rectificarea, eliminarea sau introducerea datelor lor de contact in registrul complet al abonatilor in mod gratuit. Mai mult, sfatuiesc toti utilizatorii retelelor de telefonie, fie ele mobile sau fixe, abonati sau utilizatori de cartele preplatite sa isi intrebe furnizorul despre acest registru si despre situatia lor. Ar trebui sa fie interesate in primul rand companiile, pentru ca acum au la dispozitie un instrument eficace si gratuit prin intermediul caruia pot fi gasite de clienti sau parteneri de afaceri”, a adaugat Catalin Marinescu.

La nivel european, numerele de tip 118(xyz) sunt utilizate pentru serviciile de informatii privind abonatii, furnizorii oferind prin intermediul lor atat servicii de informatii privind abonatii, cat si servicii conexe acestora, precum informatii privind domeniul de activitate sau profesia abonatului sau informatii privind abonatii in limbi de circulatie internationala. In Romania, procedura de alocare a unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european de forma 118(xyz) a fost initiata de ANCOM in noiembrie 2008, iar in prezent detin licenta de utilizare pentru acest tip de resurse de numerotatie noua companii.

 Bucuresti, 17.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *