free download 78 travel guides written by experts

SenioriNET trage un semnal de alarma cu privire la respectarea drepturilor varstnicilor din Romania

Cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicului, SenioriNET- reţeaua furnizorilor de îngrijire la domiciliu, trage un semnal de alarmă privind accesul limitat al vârstnicilor din România la servicii medico-sociale și implicit la o viață demnă.

Cele 52 de organizații neguvernamentale membre ale Reţelei SenioriNET, reunite la întâlnirea de lucru din București în perioada 28-30 Septembrie 2015, atrag atenția autorităţilor locale şi centrale asupra necesităţii de a susţine în mod concret și real serviciile adresate vârstnicilor. SenioriNet își exprima îngrijorarea privind transparența scăzută a autorităților centrale și multiplele modificari legislative propuse fără consultarea societății civile în anul 2015, precum Ordonanţa nr. 31/20151 sau Hotărârea nr. 481/20152, care vor avea afecta în mod direct calitatea serviciilor oferite vârstnicilor și vor limita accesul acestora la servicii sociale și medicale.

SenioriNet susține respectarea drepurilor vârstnicului în România și consideră ca toți vârstnicii din România au dreptul la servicii medicale și sociale, indiferent de mediul lor de rezidență sau de resursele financiare de care dispun. În acest context propunem o serie de recomandări privind asigurarea cadrului necesar dezvoltării acestor servicii:
• Transpunerea în legislația natională privind achizițiile publice, a capitolului aferent serviicilor sociale din Directiva UE 24/2014;
• Stabilirea unui cost mediu pe beneficiar fundamentat pe costuri reale;
• Crearea unui departament sau formarea unei persoane din cadrul autorităţii publice locale care să ţină legătura cu ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu;
• Introducerea unor facilităţi în vederea promovării şi stimulării îngrijirii la domiciliu;
• Crearea unei baze de date comuna cu furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu (publici şi privaţi).

Pentru orice informaţii legate de reţeaua SenioriNET, ne puteţi contacta la e-mail: SenioriNET@caritas.org.ro sau telefon 0746.607.031, persoane de contact Doina Crangasu, Director Executiv Confederatia Caritas și Aurelia Pasăre, Coordonator de comunicare.

Reţeaua SenioriNET este iniţiată de Confederaţia Caritas România în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change. In prezent, Reţeaua SenioriNET reuneşte 52 de ONG-uri furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu. Reţeaua SenioriNET îşi propune sa crească accesul vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu prin dezvoltarea capacitaţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social si susţinerea participării lor active in formularea politicilor publice.

1 Proiectul de Ordonanță va permite operatorilor economici cu scop lucrativ să furnizeze servicii sociale și să aibă acces la fonduri publice, inclusiv la fonduri structurale Europene.

2 Proiectele HG 481 si HG 567 /2015 propun ca numai instituțiile de învățământ universitar sa furnizeze cursuri de formare profesională pentru ocupațiile cu condiții de acces studii superioare, sau studii medii cu diplomă de bacalaureat, fiind singurele recunoscute să elibereze certificate de absolvire pentru această categorie de cursanți adulți.

Bucuresti, 01.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *