free download 78 travel guides written by experts

SenioriNET – Reteaua Furnizorilor de Ingrijire la Domiciliu: rezultate dupa 2 ani de functionare

• 360 de furnizori de îngrijire de bătrâni la domiciliu cartografiaţi la nivel național
• O propunere a unei politici publice în domeniul serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice elaborată
• Peste 110.000 de persoane mai informate privind drepturile vârstnicilor de a beneficia de servicii

Confederaţia Caritas România şi partenerii săi, Asociaţia Four Change, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas şi Asociaţia ADAM anunţă rezultatele proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice". Proiectul desfăşurat în perioada 1 iulie 2013 – 30 octombrie 2015 şi-a propus consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi susţinerea participării lor active în domeniul politicilor publice în vederea creşterii accesului vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu.

La finalul proiectului trecem în revistă cele mai importante rezultate obținute pe durata implementării:
• 59 de organizații neguvernamentale coalizate în rețeaua SenioriNet;
un document de poziție și un document de politică publică privind dezvoltarea serviciilor adresate vârstnicilor realizate și diseminate la nivelul decidenților publici și politici la nivel național;
• Peste 55 de organizaţii neguvernamentale furnizoare de servicii adresate vârstnicilor au beneficiat de cursuri de lobby și advocacy în vederea creșterii capacității de a formula politici sociale şi strategii adresate persoanelor vârstnice;
• Peste 100 de autorități naționale și locale au fost conștientizate privind necesitatea de a dezvolta servicii adresate vârstnicilor;
• 15 întâlniri au fost organizate cu autorităţile publice locale pentru stimularea dialogului între autorităţile publice şi sectorul neguvernamental pentru creşterea contribuţiei acestora în formularea politicilor naţionale şi locale din domeniul protecţiei vârstnicilor
• Realizarea primului Barometru de Opinie privind colaborarea dintre ONG-urile furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu și autoritățile publice
• Prima cartografiere națională, în cadrul platformei www.seniorinet.ro, a furnizorilor de îngrijire de bătrâni la domiciliu care conține 360 de organizații
• Peste 110.000 de cetăţeni mai informați prin intermediul platformei www.seniorinet.ro privind drepturile vârstnicilor de a beneficia de servicii.

Membrii Retelei SenioriNet și-au exprimat angajamentul de a continua funcționarea și dezvoltarea rețelei SenioriNet prin participarea la campaniile de lobby și advocacy dedicate problematicii vârstnicilor, comunicare permanentă, organizarea de întâlniri periodice și furnizarea și promovarea modelelor de bune practice.

Materialul a fost realizat în cadrul Proiectului „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice", co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.


Bucuresti, 30.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *