free download 78 travel guides written by experts

Semnarea protocolului de colaborare

intre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si Agentia Nationala de Integritate

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, domnul Andras SZAKAL și Președintele Agenției Naționale de Integritate, domnul Alexandru Cătălin MACOVEI au semnat un Protocol de Colaborare între cele două instituţii.  

Cooperarea dintre cele două instituţii se va derula pe baza unui parteneriat activ, urmând să se desfășoare pe următoarele paliere:
– furnizarea de informații și înscrisuri, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii liberului acces la informaţiile de interes public;
– asigurarea transparenţei actului administrativ prinvind modalitatea de gestionare a banului public, în vederea asigurării exercitării funcțiilor și demnităților publice în condiții de imparțialitate, integritate, transparență prin susținerea activității de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor respective și a verificării conflictelor de interese, precum și de sesizare a incompatibilităților;
– efectuarea de controale de către echipe mixte în vederea sesizării inexistenţei sau existenţei unor date eronate în cadrul declaraţiilor de avere şi/sau interese.

Semnarea Protocolului se înscrie în demersurile celor două instituţii de sporire a transparenţei în administraţia publică, în scopul creşterii încrederii cetăţenilor în servicul public şi, totodată, de eliminare a deficienţelor privind respectarea legislaţiei în vigoare.

Bucuresti, 16.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *