free download 78 travel guides written by experts

Se asigura accesul nediscriminatoriu la tehnologie

În cadrul proiectului " Să învăţăm să învăţam" iniţiat de SIVECO România în parteneriat cu World Vision România, profesorii, elevii şi reprezentaţii comunităţii locale din comuna Breasta au participat la cursuri de iniţiere in IT, de utilizare a platformei de eLearning AeL si a lecţiilor AeL şi au avut oportunitatea de a realiza un schimb de experienţă cu profesorii şi elevii de la o şcoală din Craiova.

Proiectul de dezvoltare comunitară derulat în parteneriat cu comuna Breasta promovează iniţiativele locale şi urmăreşte creşterea capacităţii comunităţi pentru a putea răspunde nevoilor educaţionale, medicale, spirituale şi economice ale copiilor şi membrilor săi.

Prima etapă a proiectului a vizat instruirea cadrelor didactice în utilizarea computerului – lectiile şi platforma AeL, Word, Excel, PowerPoint, Web.

Cursul s-a desfăşurat pe o perioadă de 89 de ore, constând în activităţi practice şi ore de evaluare astfel -modul Iniţiere IT (46 de ore) şi modulul Utilizare AeL (43 de ore).
La cursuri au participat 19 cadre didactice din Comuna Breasta care pot să afirme că acum ştiu să recunoască componentele hardware ale calculatorului şi să utilizeze programele software.

"Mă bucură foarte mult că acest proiect a avut impactul scontat. Atât cadrele didactice cât şi elevii şi funcţionarii din cadrul primăriei Breasta şi-au arătat interesul pentru aceste cursuri reuşind să promoveze cu toţii la finalul programului de instruire. Copiii au învăţat care sunt principalele componente ale calculatorului şi la ce folosesc, au învăţat să utilizeze sistemul de operare Windows, să folosească Word, Paint şi Excel pentru a edita "mici documente" sau pagini de informare pentru panoul şcolii. Cadrele didactice au căpătat o mai mare încredere în capacitatea lor de a utiliza calculatorul în procesul de predare" a declarat Viorel Popescu coordonator proiect.

Cele două formatoare, care s-au ocupat de instruirea profesorilor apreciază că această grupă , cea a cadrelor didactice de la Breasta este una din cele mai constiincioase grupe cu care au lucrat.

"Obiectivul principal al proiectului, ăi anume acela de a asigura accesul la tehnologie pentru toţi membrii comunităţii, a fost atins prin iniţierea în utilizarea calculatorului a celor trei grupuri ţintă: grupul profesorilor şi al elevilor din scoala, precum şi cel al funcţionarilor.

Instruirea fiecărui grup s-a realizat în funcţie de necesităţile specifice fiecăruia, reuşindu-se familiarizarea cu calculatorul şi atragerea acestora în utilizarea calculatorului în mod curent.

Participanţii au dovedit multă seriozitate şi implicare pe tot parcursul desfăşurării cursurilor, manifestând dorinţa de a învăţa lucruri noi şi utile. Remarcăm, în special, grupul de profesori din cadrul Şcolii Breasta, împreună cu domnul director al acestei unităţi, care în permanenţă, pe durata celor 89 de ore de curs, au manifestat un interes constant şi perseverenţă. Toate aceste premise au condus la obţinerea unui procent de promovabilitate de 100% la fiecare din cele 3 grupuri instruite" a menţionat Dna Mihaela Cioata, profesor formator de la Liceul de Informatică" Ştefan Odobleja" din Craiova.

Profesorii din comuna Breasta, instruiţi în utilizarea platformei AeL , au avut curiozitatea imediată de a testa reacţia elevilor faţă de predarea unei lecţii de matematică "altfel"- cu ajutorul unei lecţii de matematică AeL şi cu ajutorul calculatoarelor primite prin intermediul programului guvernamental Sistem Educaţional Informatizat. Cei 20 elevi care au participat la acestă lecţie s-au arătat interesaţi de acest mod de predare si s-a putut constata un grad de implicare mai mare a elevilor.

"Prin utilizarea lecţiilor AeL în procesul de predare-învăţare am remarcat că şi acei elevi care la clasă erau dezinteresaţi au fost captaţi de lecţiile AeL şi s-au implicat activ în cadrul lecţiilor. În ceea ce priveşte disciplina matematică, specialitatea mea, pot spune că în special la lecţiile de geometrie îi ajută pe copii să vadă în spaţiu şi să găsească mai uşor soluţiile de rezolvare" , a afirmat Marin Nemteanu – dir. Scoala Breasta.

Profesorii şi funcţionarii publici au susţinut un examen de evaluare a cunoştinţelor insuşite în urma cursurilor de instruire, rezultatele obţinute fiind pozitive, iar meritele acestora recunoscute prin primirea unei diplome ce atestă absolvirea cursurilor urmate.

Aplicarea cunoştinţelor dobândite şi continuarea acestei iniţiative se asigură prin crearea unui centru de informare şi documentare la nivelul comunei, contribuind astfel la utilizarea promptă şi eficientă a informaţiilor în folosul membrilor comunităţii.

Bucuresti, 6.06.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *