free download 78 travel guides written by experts

Scrisoare deschisa adresata de catre APDETIC Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu,

Ministrul Educatiei si Cercetarii

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor (APDETIC), a trimis o scrisoare deschisă Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării, exprimându-şi regretul pentru suspendarea Programului de stimulare a achiziţiilor de calculatoare pentru elevi pentru anul 2009.

Ca urmare a deciziei de suspendare a Programului de stimulare a achiziţiilor de calculatoare pentru elevi din anul 2009, APDETIC a trimis astăzi o scrisoare deschisă Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu, exprimându-şi dezacordul faţă de această masură. Potrivit reprezentanţilor APDETIC, decizia va afecta in mod negativ Proiectul Euro 200, iniţiat în anul 2004, din dorinţa asigurării egalităţii de şanse a tinerilor din România. Vă vom prezenta în continuare punctele cele mai importante ale scrisorii trimise de oficialii APDETIC.

“Considerăm că această decizie va avea un impact negativ atât în plan economic şi social, în primul rând asupra beneficiarilor programului – tineri cu venituri modeste, cât şi asupra pieţei de IT per ansamblu şi nu în ultimul rând, asupra nivelului de taxe şi impozite colectate la bugetul de stat.” declară Valentin Negoiţă, preşedintele APDETIC.

Proiectul Euro 200 a vizat facilitarea accesului tinerilor cu venituri modeste la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, fiind văzut ca o investiţie în pregătirea forţei de muncă viitoare.

Ca o consecinţă a iniţierii acestui proiect, în perioada 2004-2008 un număr de 154.474 de tineri români au beneficiat de cuponul de 200 euro pentru achiziţionarea de calculatoare personale. Programul este inspirat din practica europeană, programe similare derulându-se şi în alte ţări din U.E. (Italia, Portugalia, Ungaria etc), cu efecte notabile asupra reducerii decalajului digital al acestor ţări.

Importanţa programului este definitorie pentru îmbunătăţirea indicatorului de dezvoltare umana în mediul rural, unde gradul de penetrare al tehnologiei informaţiei este deficitar. Ţara noastră încă se poziţionează în urma celorlalte ţări europene la indicatorul “număr de calculatoare la mia de locuitori”.

În contextul actualei crize economice, în care numărul de calculatoare desktop vândute in 2009 a scăzut la 30% (47 mii unităţi în trimestrul 1/2009 faţă de 154 unităţi în trimestrul 1/2008), Programul Euro 200 ar putea contribui la revenirea temporară a pieţei per ansamblu, mai ales în lunile de vară.

APDETIC a subliniat poziţia delicată în care sunt puşi importatorii şi distribuitorii din România, în urma acestei decizii. Suspendarea programului Euro 200 îi va afecta, iar faptul ca ei vor ramâne cu stocuri de marfă va genera pierderi greu de suportat în acest an marcat de criza. În condiţiile în care programul va fi suspendat, resursele financiare suplimentare la care au apelat distribuitorii, pentru a putea susţine termenele de plată implicate de program, se vor transforma în pierderi.

În finalul documentului, APDETIC solicită reevaluarea poziţiei Ministerului în privinţa programului Euro 200, care poate fi considerat o măsură anticriză pentru piaţa de IT, prin vânzările pe care le va genera, precum şi un program de susţinere a viitoarei generaţii.

Despre APDETIC

APDETIC este Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor (a.p.d.e.t.i.c.).

Asociatia este o organizaţie profesională non-profit, independentă, neguvernamentală, cu personalitate juridică, constituită conform dispoziţiilor O.G.26/2000 modificată şi completată de O.G. 37/2003 având drept scop dezvoltarea domeniului şi a pieţei echipamentelor de tehnologia informaţiei si comunicaţiilor (TIC) in România prin orice mijloace legale şi acceptarea sa ca partener de dialog cu instituţiile guvernamentale şi legislative în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ actual şi promovării de noi acte normative menite să contribuie la dezvoltarea domeniului şi a pieţei echipamentelor IT&C in România.

APDETIC doreşte sş fie organizaţia reprezentativă a producătorilor şi distribuitorilor de echipamente de tehnologia informţtiei şi comunicaţiilor, să constituie un factor eficient de apărare ţi promovare a intereselor profesionale ale companiilor din acest sector, să fie un forum activ de idei pentru membrii săi în vederea identificării unor măsuri efective de îmbunătăţire a mediului de afaceri.

APDETIC are drept scop reprezentarea intereselor producătorilor şi distribuitorilor de echipamente de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în relaţia cu Guvernul şi Parlamentul, fiind un partener de dialog autorizat şi reprezentativ. Prin interacţiunea cu aceste foruri APDETIC îsi propune dezvoltarea domeniului şi a pieţei echipamentelor IT&C în România şi promovarea unor standarde profesionale ridicate în activitatea companiilor din sectorul IT&C.

Membrii APDETIC totalizează 80% din piata de IT din Romania, printre aceştia numărându-se Asesoft Distribution, Canon CEE G.M.B.H, CG&GC Intelligent Technology, Complet Electro Serv (Altex), Flamingo Computers, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett-Packard România, IBM România, Intel România, K Tech Electronics, Omnilogic, Panasonic România, Proca România, R.H.S. Company, SCOP Computers, Tornado Sistems sau Xerox România.

Bucuresti, 30.06.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *