free download 78 travel guides written by experts

Scoala IOANID a deschis sesiunea de inscrieri pentru 2011 – 2012

·    Domnica Lupu, noul învăţător care va prelua anul viitor clasa I

La IOANID au început înscrierile pentru anul şcolar 2011 – 2012. Instituţia şcolară situată într-o zonă rezidenţială centrală, pe Str. Polonă nr. 4, îşi aşteaptă viitorii absolvenţi pentru a-i trece pragul şi a se convinge că locul lor este la Şcoala IOANID. O ofertă educaţională pliată corect pe  cerinţele Curriculum-ului Naţional pentru învăţământul Şcolar, o bază materială modernă, spaţii de educaţie şi de relaxare generoase, dar mai ales cadre didactice cu experienţă naţională şi internaţională sunt argumentele cu care IOANID îşi doreşte să îi convingă pe părinţi în alegerea şcolii pentru copilul lor.

Şcoala IOANID  va trece în anul şcolar 2011-2012 în al treilea an de funcţionare, reuşind până în prezent să răspundă exigenţelor educaţionale ale elevilor deja înscrişi. Şcoala IOANID oferă un cadru modern cu materiale atent alese de cadre didactice, dar şi un demers educaţional riguros condus de învăţători şi profesori cu o pregătire academică psihopedagică şi cu gradul didactic I. De-a lungul timpului, elevii IOANID au participat la concursuri interşcolare pe teme diverse în cadrul cărora au obţinut premii importante şi care au recunoscut pregătirea copiilor coordonaţi de cadrele didactice IOANID. Activitatea educaţională a Şcolii IOANID se bazează pe tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice originale. În cadrul Şcolii sunt organizate lunar activităţi extraşcolare cu o tematică care vine şi completează programa educaţională obligatorie oferind posibilitatea copilului de a interacţiona într-un mod liber dezvoltându-i imaginaţia şi gândirea creativă.

“Şcoala IOANID şi-a câştigat într-o perioada de timp scurtă renumele unei instiuţii în care expresia <locul unde se face carte> nu a rămas la nivel declarativ, ci a deveni un crez al activităţii noastre zilnice. Dovadă stau rezultatele pe care le-am obţinut cu copiii noştri în procesul instructiv-educativ cotidian, dar şi în acţiuni în care am fost implicaţi. Ţinem foarte mult la seriozitatea şi calitatea demersului pedagogic din toate punctele de vedere de la ţinută, până la comportament şi atitudine. Importanţa relaţiei cu părinţii este o prioritate, partenerii noştri educaţionali fiind activ incluşi în activitatea copilului lor primind feedback în cadrul întâlnirilor periodice şi nu numai. Alegerea şcolii pentru următorii patru ani este un moment foarte important pentru părinţi şi copii din acest motiv la IOANID se urmăreşte crearea unui echilibru între cele două părţi implicate în educaţie, în interesul şcolarului”, spune Florentina Bogdan, director Şcoala IOANID.  În anul şcolar 2011 – 2012, IOANID are un număr limitat de locuri pentru şcoală, dorindu-ne ca numărul de elevi dintr-o clasă să nu depăşească 10, maxim 15 elevi, cu scopul de a permite o atenţie individuală.  Pe lângă activităţile educative obligatorii, copiii vor avea posibilitatea de a frecventa cercuri opţionale care urmăresc dezvoltarea armonioasă a elevilor încurajându-le şi sprijinându-le talentele. Taekwondo, Dans, Tehnici de pictură, Art & Craft, Şcoala IT, programul FasTracKids sunt activităţile opţionale care pot fi incluse în programul fiecărui elev după masa de prânz.

De anul şcolar viitor, clasa I la Şcoala IOANID va fi coordonată de doamna învăţătoare Domnica Lupu, care se alătura colectivului de cadre didactice. Doamna învăţătoare vine cu o experienţă pedagogică deosebită de la Şcoala nr. 5 Bucureşti. “Formarea continuă  este calea mea de profesionalizare în cariera didactică. Cred cu sinceritate că elevii învaţă să înveţe de la un profesor care el însuşi învaţă. O licenţă în ştiinţe economice, un master în management educaţional şi numeroase cursuri de formare în ţară şi străinătate sunt instrumentele prin care am încercat să-mi perfecţionez abilităţile didactice pentru a atinge modelul <învăţătorului profesionist>. Sper să fie de bun augur curajul meu de a răspunde, la Şcoala IOANID, unor noi provocări şi responsabilităţi pentru care voi folosi cu entuziasm întreaga mea experienţă de până acum”, spune Domnica Lupu, noul învăţător de la IOANID.

De asemenea de la data de 1 martie Şcoala IOANID începe o colaboare cu British Council.
Înscrierile la Şcoala IOANID pentru clasele I-IV se face zilnic în intervalul orar 9.00 – 17.30. Părinţii sunt invitaţi la un tur al unităţii şcolare alături de cadre didactice. Programările se pot face la numărul de telefon 0758.054.441 sau 021.211.82.90. Mai multe informaţii despre Şcoala IOANID, dar şi despre Gradiniţa IOANID şi programul de afterschool le puteţi găsi accesând site-ul www.ioanid.com.

Bucuresti, 28.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *