free download 78 travel guides written by experts

Schimburi de experiență cu parteneri europeni pentru îmbunătățirea administrației românești, printr-un proiect din fonduri europene

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), deschide o nouă linie de finanțare pentru proiecte menite să îmbunătățească activitatea din instituțiile adminstrației publice locale prin implementarea managementului calității.

Bugetul alocat, de 52,3 milioane lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate și de 2,75 milioane lei pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), este dedicat proiectelor ce vizează introducerea sau extinderea sistemelor de management al calității și performanței în administrația publică locală, precum și schimburile de experiență cu autorități, instituții, organisme publice naționale și internaționale.

MDRAPFE logo

Solicitanții eligibili, unități ale administrației publice locale, pot depune cereri de finanțare în cadrul acestor apeluri până la 29 noiembrie 2017.

Cererile de proiecte CP 6/2017 (POCA/209/2/1) „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”, respectiv CP 6/2017 (POCA/210/2/1)  „Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” se lansează în cadrul Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Ghidurile Solicitantului sunt postate aici.

Despre POCA

POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) – obiectivul tematic nr. 11-Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013. Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *