metalshow

Schimbarea la faţă a învăţământului românesc

Încă dinainte de relansare, reteauaEDU.ro a atras tot mai multe școli în platforma performantă de eLearning. Ca reprezentant exclusiv Moodle în România, rețeaua le oferă elevilor și profesorilor posibilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu virtual unde accentul este pus eficiență, rezultate, dar și pe o îmbunătățire semnificativă a învățământului tradițional.

Pentru elevi, adaptarea la eLearning a venit în mod natural, datorită capacității noi generații de a asimila rapid trendurile tehnologice. Mai remarcabilă este, însă, rapiditatea cu care cadrele didactice au îmbrățișat reteauaEDU.ro, văzând platforma ca pe o posibilitate de a-și extinde metoda de lucru. „Rețeaua EDU.ro este un mediu de învățare colaborativ, dinamic, flexibil, interactiv și personalizat; generează experiențe de învățare unice, realizate cu tehnologii informatice recente și reprezintă o provocare irezistibilă din perspectiva oricărui utilizator interesat de creșterea randamentului școlar”, declară profesor Ștefan Poka de la Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca.

reteauaEDU.ro 002

Vizibilitatea reteauaEDU.ro a crescut considerabil și datorită implicării active în organizarea a diverse concursuri județene, naționale și internaționale, menite să motiveze elevii în focusarea pe materiile lor preferate, dar și să promoveze o competiție sănătoasă, corectă și, uneori, distractivă. „Pe platformă au fost lansate activități pe teme de educație pentru sănătate, educație culturală, educație tehnico-științifică, educație ecologică, educație rutieră pentru elevii din învățământul preuniversitar, începând cu elevii din ciclul primar și terminând cu elevii din învățământul liceal.” detaliază Carmen Epure, profesor și manager REMR. „reteauaEDU.ro oferă profesorilor posibilitatea de a dobândi noi competenţe şi de a utiliza noi metode didactice prin transferul lecţiilor într-un nou mediu educaţional, bazat pe eLearning. Si are un mare succes fiindcă aduce noi abordări pedagogice constând în integrarea instrumentelor TIC în actul didactic, net-colaborarea elev-profesor şi elev-elev.”

Mai important, reteauaEDU.ro este văzută ca o posibilitate de scăpa de unele „dogme”, de limitele impuse dăscălilor de către un sistem de învățământ pe alocuri depășit, impasibil la numeroasele cereri de schimbare. „reteauaEDU.ro este un mediu virtual inovativ, interactiv, calitativ şi pliat pe cerinţele societăţii de azi şi de mâine, menit să promoveze un proces de învăţare aşteptat de actuala generaţie de tineri şi imperios necesar formării cât mai complete a personalităţii acesteia” susține Adriana Petrovici, profesoară la Liceul Tehnologic „V. Sav” din Roman. Ea își continuă astfel argumentarea: „Crearea resurselor educaţionale personalizate la valenţele native, nevoile şi aşteptările elevilor şi utilizarea acestora în procesul didactic cotidian – blended lerning – dau şanse reale promovării învăţării centrate pe elev. Astfel că progresul şcolar e vizibil prin: creşterea încrederii elevilor în propriile capacităţi de a acumula cunoştinţe, de a le aplica creativ, de a performa, de a face faţă cu succes testelor şi examenelor, competiţiilor vieţii în general. Beneficiile sunt, însă, reciproce, pentru că îi provoacă pe profesori să fie vizionari, să îşi valorizeze creativitatea didactică şi să dobândească priceperea de a transformă clasa într-o comunitate de învăţare, în care confruntarea este înlocuită de colaborare şi implicare practică.”

Un bonus oferit de reteauaEDU.ro este un element ludic, eliminând plictiseala și rutina orelor obișnuite. Anghelina Ciotloș, profesor la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia povestește: „Cu ajutorul elevilor, am alcătuit un Glosar la clasa de fizică, astfel fiecare elev alcătuind pe aceeași pagină Google Docs câte 10 termeni diferiți de ai colegilor, cu care am alcătuit ulterior jocuri didactice ca Games, Hangman, Crossword, Criptex, Sudoku, Snakes and Ladders, jocuri la care au participat ulterior tot ei, elevii, dezlegându-le și înregistrându-i pe toți în urma a câte 3 încercări fiecare, într-o bază de date și Bara de progres, obținându-se astfel notarea imparțială, obiectivă și corectă de către calculator.” Prin jocuri, elevii sunt mai motivați în procesul de învățare, evaluaţi corect, reținând mai ușor informația predată.

„Cred că învățământul ar avea doar de câștigat dacă platforma s-ar aplica la scară națională”, incheie Anghelina Ciotloș.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *