metalshow

SC ROMAERO SA vinde cinci obiective

cu mijloacele fixe şi terenul aferent

SC ROMAERO SA ( în structura acţionariatului căreia AVAS deţine o cotă de 51%) oferă la vânzare prin licitaţie deschisă cu strigare un pachet de cinci obiective cu mijloacele fixe: staţie preparare apă  caldă menajeră şi rezervoare cămin vizitare canal, conducte; staţie pompe şi bazin apă dedurizată construcţie subterană pompe; magazie de sare; gospodărie apă recirculată şi anexă; Puţ de apă de mare adâncime, şi terenul aferent în suprafaţă de 5 836,64 mp (lot 18), proprietatea sa. Licitaţia va avea loc în data de 5.11.2007, ora 13,00, la sediul SC ROMAERO SA, bulevardul Ficusului nr.44, sector 1, Bucureşti. Potenţialii cumpărători vor depune, la sediul societăţii, în plic sigilat, documentele de participare, precizate în Dosarul de prezentare, până în data de 29.10.2007, ora 12,00, acest termen fiind de decădere.

Cumpărarea Dosarului de prezentare este obligatorie.

Documentele pe baza  cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt :

Ø      dovada de achitare a preţului Dosarului de prezentare ( 10 000 Euro);

Ø      actul de identitate sau paşaportul;

Ø      împuternicirea din partea societăţii comerciale ofertante;

Ø      angajamentul de confidenţialitate, ce va fi semnată la sediul SC ROMAERO SA.

Nu vor fi acceptaţi la licitaţie potenţialii cumpărători care se află într-una dintre următoarele situaţii :

ü      au avut Contracte de vânzare-cumpărare active sau acţiuni cu AVAS, care au fost rezoluţionate sau se află în curs de rezoluţionare;

ü      la data depunerii ofertei au litigii în curs pentru Contracte de privatizare încheiate cu AVAS;

ü      persoane juridice care se află în reorganizare sau faliment;

ü      persoanele juridice a căror Scrisoare de bonitate financiară nu atestă o rată a solvabilităţii generale supraunitare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe pagina de internet a AVAS – www. avas.gov.ro – sau  la telefon 599 40 11 interior 1302.

Bucuresti, 9.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *