metalshow

Santierul Naval Constanta si-a incheiat programul de restructurare monitorizat de AVAS

Şantierul Naval Constanţa a finalizat programul de restructurare asumat, fiind îndeplinite toate prevederile Deciziei nr. 314/26.11.2004 emisă de Consiliul Concurenţei. În consecinţă, AVAS a decis transmiterea către Consiliul Concurenţei a Raportului privind analiza îndeplinirii măsurilor din Programul de Restructurare întocmit de S.C. Şantierul Naval Constanţa S.A., cu termene scadente până la 31.12.2008 (analiză finală).

Programul de Restructurare al societăţii, conform deciziei Consiliului Concurenţei, era în valoare totală estimată de 173.154.900 lei, fiind compus din:

lei

a)

Măsuri de restructurare organizatorică

    2.843.400

b)

Măsuri de restructurare tehnologică

  20.400.000

c)

Măsuri de restructurare pentru protecţia mediului

       884.000

d)

Măsuri de restructurare financiară inclusiv EXIMBANK (ajutorul de stat)

104.785.300

e)

Măsuri de restructurare financiară realizate din surse proprii SNC şi Cumpărător

44.242.200

 

TOTAL cost Program de Restructurare

173.154.900

 

ursele de acoperire a costurilor Programului, conform deciziei Consiliului Concurenţei, erau următoarea:

lei

a)

Surse proprii ale cumpărătorului

  51.884.000

b)

Ajutor de stat

104.785.300

c)

Surse proprii ale societăţii

  16.485.600

 

TOTAL cost Program de Restructurare

173.154.900

Informaţii de background

Ajutorul de stat acordat societăţii comerciale Şantierul Naval Constanţa S.A., în cuantum total de 104.785,300 mii lei, a fost aprobat în baza Ordonanţei de Guvern nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale „Şantierul Naval S.A.” Constanţa aflată în portofoliul APAPS şi consolidarea unor privatizări aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 33/2003.

Strategia de restructurare care s-a implementat în Şantierul Naval Constanţa a  vizat trecerea de la o producţie de nave unicat, la o producţie de nave în serie.

Bucuresti, 17.12.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *