Kinodiseea

În ajunul Zilei Europene a Dunării, Șansa relansării social-economice a României prin aplicarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Eveniment organizat sub Patronajul de Onoare și cu amabilul sprijin al E.S. Dlui Cristian GHINEA, Ministrul Fondurilor Europene

9 iunie 2016 | 09:00-14:00 |Sala de Consiliu – Ministerul Fondurilor Europene, București

În pofida faptului că Uniunea Europeană traversează, din punct de vedere politic și instituțional, o perioadă de frământări și reevaluări profunde, rolul cooperării teritoriale în cele 4 macro-regiuni pilot, în special în cea dunăreană, căreia aparține România, devine tot mai important tocmai pentru contracararea anumitor provocări sau amenințări globale. De aceea, nu doar prin perspectiva importantelor finanțări ce merită absorbite, îndeosebi utilizând și pârghiile Fondului European pentru Investiții Strategice, ci și prin urgența Renașterii Industriale prin inovare integrală, utilizarea în mod inteligent și eficient a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o oportunitate absolut de valorizat în perioada imediat următoare.

Astfel, organizatorii acestui eveniment, desfășurat sub auspiciile Ministerului Fondurilor Europene, spre o mai riguroasă și transparentă pregătire a prezenței României la viitorul Forum Anual SUERD, propun, în prima parte, realizarea unui brain-storming extins cu principalii decidenți și stakeholderi, iar în cea de-a doua parte a programului, o preluare a transferului de bune practici dinspre inițiatorii și promotorii unui proiect de succes, deja finalizat, în cadrul Programului START, parțial finanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Coordonatorul Axei Prioritare “Cooperare Instituțională” – Municipalitatea Viena.   

08:30-09:00

Primirea și înregistrarea participanților

 

 

 

09:00-10:45

Invitați Speciali (listă previzională):

 • din partea Președinției SUERD, E.S. Dl Ambasador Ján GÁBOR (t.b.c.)

 • din partea Ambasadei Austriei, Dl Benedikt SAUPE, Adjunctul Șefului Misiunii Republicii Austria în România

 • din partea Ministerului Fondurilor Europene, E.S. Dl Ministru Cristian GHINEA (t.b.c.)

 • din partea Ministerului Fondurilor Europene – DG Analiză, Programe, Evaluare, Mihaela TOADER

 • din partea Ministerului Afacerilor Externe, E.S. Dna Ambasador Silvia DAVIDOIU, Coordonator Național SUERD (t.b.c.)

 • din partea Autorității Naționale pentru Turism, Dna Președinte Anca PAVEL-NEDEA

 • din partea Academiei Române, Acad. Cristian HERA, Vicepreședintele Academiei Române, Acad. Nicolae PANIN, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină

 • din partea Băncii Europene de Investiții, Dl Emmanuel MOREL

 • din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Dna Director General Marisanda PIRIIANU, Coordonator Ariei Prioritare Mediu-Schimbări Climatice

 • din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Dr. Teofil GHERCA, Coordonatorul Ariei Prioritare SUERD Turism-Cultură

 • din partea Comitetului Executiv al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării – Dl Tudor NĂDRAG

 • din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice – Dna Director General Manuela SIDOROFF

 • din partea Asociației CODATU – România – Dna Viorica BELDEAN

 • din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – Prof. Gheorghe I. GHEORGHE

 • din partea Fundației România de Mâine, Prof. Gheorghe DUDA

 

Co-Moderatori:

 • Dr. Octavian ȘERBAN – Consilier Personal al Ministrului Fondurilor Europene / Coordonator al Punctului de Contact SUERD

 • Sever AVRAM – Președinte Executiv CLDR Romania

 

Mesaje introductive din partea următoarelor instituții:

 • Ministerul Fondurilor Europene

 • Academia Română

 • Ministerul Afacerilor Externe – Coordonator Național SUERD

 • Autoritatea Națională pentru Turism

 

Prezentarea rezultatelor și concluziilor Dialogului Financiar Dunărean, sub Președinția SUERD a Republicii Slovace

 • Dr. Octavian ȘERBAN – Consilier Personal al Ministrului Fondurilor Europene

 

Bilanțul participării comunităților locale românești la Dialogul Financiar Dunărean

 • Sever AVRAM – Președinte Executiv CLDR România

 

DanubeEcotourism” – Ecoturismul transfrontalier în Regiunea Dunării

– Asociația pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social

 • Prezentarea instrumentului de finanțare START – “The Danube Region Project Fund” – Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate şi Social

 • Prezentarea proiectului Danube Ecotourism: activități, parteneri, rezultate – Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate şi Social

 

Pregătirea României în vederea reuniunii Comisiei Mixte România-Baden Wurttemberg (iulie 2016) și a Forumul Anual SUERD (noiembrie 2016)

 • Cristian MATEESCU – Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

 • Dr. Costin LIANU – Coordonator Punctul de Contact SUERD PA 8

Dezbateri

 

 

10:45-11:00

Networking

 

EU Strategy for the Danube Region

 

Part-financed by the European Union

DanubeEcotourism”

 

Perspectivele dezvoltării ecoturimului în Regiunea Dunării

 

 

 

 

 

11:00-12:00

DanubeEcotourism” – Ecoturismul transfrontalier în Regiunea Dunării

 • Prezentarea finanțărilor regionale și transfrontaliere disponibile pentru proiecte turistice în perioada de programare 2014-2020 – Asociația pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social

 • Schema națională de certificare a destinațiilor de ecoturism din România – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism

 • Schema de certificare bulgară pentru turismul durabil – “Authentic Bulgaria” -– Asociația pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social

 

12:00-12:30

Prezentarea unor idei de proiecte pentru dezvoltarea eco-turismului în Regiunea Dunării

 • Danube Ecotourism – proiect pe Programul Interreg V A Romania-Bulgaria

 • DANOST – Danube Transnational Programme

 • Prezentarea altor două proiecte de ecoturism elaborate în cadrul proiectului Danube Ecotourism

 

 

 

12:30-13:30

Discuții de tip masă rotundă: idei de proiecte de turism pentru cooperarea transfrontalieră în Regiunea Dunării

 

 

 

13.30-13:45

Concluzii și următorii pași ai procesului de implementare SUERD

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *