free download 78 travel guides written by experts

Sanofi anunta rezultate pozitive in studiile de faza III pentru Toujeo®

(insulină glargină [de origine ADNr] injectabilă, 300 U/mL)

– O meta-analiză a trei studii clinice de fază III care au inclus persoane cu diabet zaharat tip 2 arată o reducere a riscului de episoade hipoglicemice nocturne de până la 31% comparativ cu Lantus ®
– Toate studiile programului de trialuri clinice de faza III „EDITION”, care a inclus și un studiu cu persoane cu diabet zaharat tip 1 și-au atins obiectivul primar
– EMA a acceptat spre evaluare dosarul pentru Toujeo

Sanofi (EURONEXT: SAN și NYSE: SNY) a anunțat că, într-o analiză cumulativă, produsul investigațional Toujeo® [insulină glargină (de origine ADNr) injectabilă, 300 U/mL] a arătat constant reducerea semnificativa a numărului de episoade de hipoglicemie din orice moment al zilei, inclusiv pe timpul nopții, comparativ cu Lantus® (insulină glargină [de origine ADNr] injectabilă, 100 U/mL). Analiza cumulativă a inclus datele de la trei grupuri diferite de pacienți cu diabet zaharat tip 2. În această analiză s-au observat reduceri semnificativ mai pronunțate ale ratelor de hipoglicemie din orice moment al zilei, inclusiv nocturnă, la tratamentul cu Toujeo în perioada de titrare de 8 săptămâni, comparativ cu Lantus.

„Toujeo a fost acceptat recent pentru evaluare de către EMA, ceea ce reprezintă un pas important  în extinderea portofoliului nostru de insuline”, a declarat Pierre Chancel, Senior VP, Divizia Globală de Diabet, Sanofi. „Suntem încurajați de rezultatele pozitive ale studiilor de fază III din programul EDITION, care demonstrează potențialul Toujeo de a ajuta la rezolvarea nevoilor neacoperite ale persoanelor cu diabet.”

Diabetul zaharat tip 2

Analiza cumulativă a cuprins studiile I, II și III ale programului EDITION, studii clinice extensive de fază III desfășurate la nivel mondial, care au evaluat eficacitatea și siguranța Toujeo la o populație largă și diversă de pacienți cu diabet zaharat tip 2. Rezultatele complete ale studiilor EDITION  I și II au fost comunicate anterior.

Rezultatele complete ale studiului EDITION III au arătat că un număr semnificativ mai mic de persoane cu diabet zaharat tip 2, la care s-a inițiat tratamentul cu insulină, au prezentat evenimente de hipoglicemie nocturnă pe perioada desfășurării studiului (analiză post-hoc) la Toujeo comparativ cu Lantus. Acest efect a fost observat la un număr mai mare de pacienți, deși nesemnificativ statistic, pe parcursul primelor 8 săptămâni de titrare.

Toate studiile de fază III din programul clinic EDITION prezentate în cadrul celei de-a 74-a ediții a Sesiunii de Comunicări ªtiințifice a Asociației Americane pentru Diabet (ADA), la fel ca studiile raportate anterior, și-au atins obiectivele finale propuse, demonstrând control glicemic similar al Toujeo comparativ cu Lantus.

Geremia Bolli, Investigator Principal al studiului EDITION III și Profesor de Endocrinologie la Universitatea din Perugia, Italia, a afirmat: „Evenimentele hipoglicemice, produse în orice moment al zilei și pe timpul nopții, nu trebuie subestimate – în special în cazul persoanelor care încep o nouă terapie cu insulină sau care schimbă regimul insulinic. După cum este cunoscut în practica clinică, multe persoane trec printr-o fază sensibilă atunci când încep tratamentul cu insulină, și tind să renunțe la tratament sau să nu crească doza corect atunci când sunt expuși la episoade de hipoglicemie. Reducerea evenimentelor hipoglicemice în această fază este relevantă pentru a-i susține pe pacienți astfel încât să își controleze mai bine diabetul.” 

Meta-analiza studiilor EDITION I/II/III

La o populație diversă de persoane cu diabet zaharat tip 2 (n=2676), o analiză cumulativă post-hoc a studiilor EDITION I, II și III a demonstrat o reducere a raportului RR (rate ratio)(per participant-an) a evenimentelor de hipoglicemie nocturnă cu 31% (semnificativ statistic) pentru Toujeo comparativ cu Lantus pe perioada de studiu de 6 luni (raport: 0.69 [95% CI: 0.57 la 0.84]; p=0.0002). În plus, RR a fost redus (per participant-an) cu 14% (semnificativ statistic) pentru evenimentele de hipoglicemie din orice moment al zilei pentru Toujeo vs. Lantus (RR: 0.86 [95% CI: 0.77 to 0.97]; p=0.0116).

Abstractul meta-analizei studiilor EDITION I/II/III este intitulat: New insulin glargin 300 U/mL: Glycemic Control and Hypoglycemia in a meta-analysis of phase 3a EDITION Clinical Trials in People with T2DM (Ritzel et al. Poster Presentation, 15 June 2014, 12.00 – 14.00 pm PDT) [ABS 90-LB]).

Rezultatele complete ale EDITION III

La persoanele cu diabet zaharat tip 2 care nu au reușit să își controleze valorile glicemiei cu alte tratamente decât insulină, EDITION III (n=878) și-a atins obiectivul primar, demonstrând un control glicemic similar comparativ cu nivelul bazal (reducere a HbA1C) între Toujeo și Lantus după 6 luni de tratament [modificare medie LS -1.42 (0.05) și respectiv -1.46 (0.05); diferență 0.04% (95% CI: -0.09 la 0.17)].

Procentul participanților cu evenimente de hipoglicemii severe sau confirmate (definite de glucoza plasmatică ≤70 mg/dL) produse pe timpul nopții (hipoglicemie nocturnă) de la săptămâna 9 la luna 6 (principalul obiectiv secundar pre-stabilit) a fost asemănător. Pe durata perioadei de tratament de 6 luni, incidența unor astfel de evenimente de hipoglicemie pe timpul nopții (% dintre participanți cu ≥1 episod) a fost mai scăzută pentru cei tratați cu Toujeo vs. Lantus [RR: 0.76 (95% CI: 0.59 la 0.99)], în special în faza de titrare a insulinei, cu o reducere de 26% a riscului la pacienții cu evenimente hipoglicemice pe timpul nopții cu Toujeo vs. Lantus [RR: 0.74 (95% CI: 0.48 la 1.13)] pentru primele 8 săptămâni de tratament. 

În plus, s-a înregistrat o reducere de 25% a riscului (eveniment/ participant-an) de episoade hipoglicemice din orice moment al zilei sau nocturne pe tot intervalul studiat de 6 luni pentru Toujeo vs. Lantus [RR: 0.75 (95% CI: 0.57 la 0.99)]. Rezultate asemănătoare între grupuri au fost înregistrate în cazul evenimentelor adverse, inclusiv reacții de hipersensibilitate (6.9% vs. 5.7%, respectiv) și reacții la locul injecției (3.9% vs. 4.8%). 

Abstractul studiului EDITION III este intitulat: New Insulin Glargine 300 U/mL: Glycemic Control and Hypoglycemia in Insulin Naïve People with T2DM (EDITION 3). (Bolli et al. Oral presentation, June 14, 2014 09:00 am PDT [ABS 68-OR]).

Studiu privind variația în ceea ce privește momentul de administrare al Toujeo

Sub-studii ale EDITION I și II, cu durata de trei luni, desfășurate pe pacienți cu diabet zaharat tip 2, au arătat că variații ale momentului de administrare a injecțiilor cu Toujeo de ± 3 ore, de cel puțin două ori pe săptămână, au generat o reducere similară a glicemiei și un procent similar al pacienților cu evenimente hipoglicemice comparativ cu un grafic fix de administrare zilnică.

Grupurile tratate cu Toujeo în studiile inițiale au fost apoi randomizate pentru a li se administra injecția la un moment fix (la aceeași oră în fiecare seară) sau pentru a primi un regim de dozare adaptabil, care permitea o durată de 24 ± 3 ore între dozele de Toujeo, cel puțin de două ori pe săptămână. Acest sub-studiu a arătat că modificarea HbA1C (obiectivul primar) a fost similară între aceste regimuri de tratament [EDITION I: diferență 0.05% (95% CI: -0.19 la 0.30); EDITION II: diferență 0.13% (95% CI: -0.15 la 0.42)]. Procentele participanților cu ≥1 eveniment hipoglicemic în orice moment al zilei sau nopții au fost, de asemenea, similare (EDITION I: 66.0% vs. 57.1% și EDITION II: 41.9% vs. 36.4%, pentru regimul fix și respectiv pentru regimul adaptabil). Abstractul studiului privind variațiile în administrare ale Toujeo este intitulat: New Insulin Glargine 300 U/mL: Efficacy and Safety of Adaptable vs Fixed Dosing Intervals in People with T2DM. (Riddle MC et al. Poster presentation, June 14, 2014 11:30 am –13:30 pm PDT [ABS 919-P])

Diabetul zaharat tip 1: rezultatele EDITION IV

Rezultatele integrale ale EDITION IV au arătat că persoanele cu diabet zaharat tip 1, randomizate pentru a primi tratament cu Toujeo, au înregistrat rate similare ale evenimentelor hipoglicemice nocturne și din orice moment al zilei, comparativ cu Lantus. În faza de inițiere a tratamentului cu insulină, adică primele 8 săptămâni ale studiului, ratele evenimentelor hipoglicemice nocturne au fost semnificativ mai scăzute la administrarea Toujeo comparativ cu Lantus. Mai mult, rezultatele studiului EDITION IV au demonstrat o reducere similară a glicemiei și rezultate similare în ceea ce privește evenimentele adverse pentru Toujeo, indiferent dacă injecția a fost administrată dimineața sau seara la pacienții cu diabet zaharat tip 1. Variabilitatea momentului de administrare a fost, de asemenea, investigată și în două sub-studii ale EDITION I și EDITION II. Aceste sub-studii au demonstrat o reducere a glicemiei și a numărului de evenimente adverse similare în cazul Toujeo vs. Lantus, atunci când pacienții au putut să își varieze regimul de dozare al Tujeo cu până la ±3 ore.

La persoanele cu diabet zaharat de tip 1, EDITION IV (n=549) și-a atins obiectivul primar, arătând că Toujeo nu este inferior Lantus în ceea ce privește controlul glicemic la 6 luni [modificarea medie LS a HbA1C -0.40 (0.05) și respectiv -0.44 (0.05); diferență 0.04% (95% CI: -0.10 la 0.19)]. În acest studiu, pacienții au fost randomizați 1:1:1:1 pentru a primi Toujeo sau Lantus o dată pe zi, dimineața sau seara, continuând să își administreze Insulina prandială.

Ratele evenimentelor de hipoglicemie confirmată sau severă din orice moment al zilei sau nocturnă, pe toată perioada de studiu de 6 luni, au fost similare la ambele grupuri. Studiul a arătat o reducere relativă a riscului de 31% (semnificativ statistică; eveniment/pacient-an) a evenimentelor hipoglicemice nocturne în primele 8 săptămâni, în cazul Toujeo vs. Lantus (7.8% vs. 11.2%, [RR: 0.69 (95% CI: 0.53 la 0.91)]. Numărul de evenimente adverse a fost similar între cele două grupuri. Nici controlul glicemic și nici numărul evenimentelor de hipoglicemie nu au fost diferite între grupurile cărora li s-a administrat injecția dimineața și cele cărora li s-a administrat seara.

Abstractul EDITION IV este intitulat: Glycemic Control and Hypoglycemia with New Insulin Glargine 300U/mL in People with T1DM (EDITION 4). (P.D. Home et al. Poster presentation, June 15, 2014 12:00 − 14:00 pm PDT [ABS 80-LB]).

Toujeo® este numele comercial ales pentru insulina glargină [ADNr] injectabilă, 300 U/mL, cunoscută anterior sub acronimul “U300”. U300 nu este aprobat sau autorizat nicăieri în lume în momentul de față.

Pe 27 mai 2014, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a acceptat spre evaluare dosarul de autorizare a punerii pe piață depus de Sanofi pentru insulina glargină (de origine ADNr) injectabilă 300 U/mL, pentru țările UE.

Sanofi a depus cererea de autorizare a unui nou medicament (NDA – New Drug Application) pentru   insulina glargină (de origine ADNr) injectabilă 300 U/mL, la FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA). Acceptarea formală a acestei cereri este în curs.

Bucuresti, 18.06.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *