“Sa invatam sa invatam” la Breasta

Proiectul "Să învăţăm să învăţăm" oferă profesorilor şi elevilor din comuna Breasta posibilitatea de a se perfecţiona în utilizarea platformei AeL

Proiectul " Să învăţăm să învăţam" iniţiat de SIVECO România în parteneriat cu World Vision România, are drept obiectiv dezvoltarea societătii informatice în Romania, asigurarea accesului nediscriminatoriu la tehnologie, inclusiv prin perfecţionarea profesorilor şi elevilor din mediul rural  în utilizarea soluţiei de e-learning AeL  şi  a lecţiilor interactive dezvoltate pe această platformă.

   Demersul  face totodată parte dintr-un proiect mai amplu de dezvoltare comunitară derulat de World Vision România în parteneriat cu reprezentanţii comunităţilor rurale din judeţul Dolj care vizează 4 domenii de interes: educaţia şcolară, sănătatea, educaţia spirituală  şi iniţiativa economică.

Varianta pilot a acestui  proiect ambiţios se va derula în comuna Breasta, din judeţul Dolj.

Pentru instruirea celor 24 de cadre didactice de la Scoala Breasta, partenerii acestui proiect au obtinut, cu acordul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, sprijinul Liceului de Informatica "Ştefan Odobleja" din Craiova, care va pune la dispoziţie un laborator de informatică.

În comuna Breasta funcţionează două grădiniţe, două şcoli primare cu clase I – IV şi o şcoală clasele I-VIII, în care învaţă 165 de preşcolari şi 425 elevi.

Şcoala cu clasele I-VIII beneficiază, în cadrul programului guvernamental Sistem Educaţional Informatizat (SEI), de un laborator informatic dotat cu 10 calculatoare, server, scanner, imprimantă, platformă AeL de eLearning şi lecţii interactive pentru disciplinele  matematică, limba şi literatura română, fizică, chimie,  biologie, limba engleză, tehnologie, informatică etc.

Dorinţa profesorilor şi a elevilor de a "învăţa inteligent", de a utiliza computerul la clasă ca instrument complementar de predare – învăţare, a reprezentat punctul de plecare al acestui proiect, care va consta in organizarea de cursuri de instruire susţinute de profesori formatori atestaţi.

Cursurile se adresează atât profesorilor şi elevilor cât şi reprezentanţilor comunităţii locale.

În prezent, sunt în curs de desfăşurare cursurile  de instruire în utilizarea platformei AeL pentru 24 cadre didactice, şi de iniţiere în utilizarea calculatorului a 10 funcţionari publici din comuna Breasta.

"Să învăţăm să învăţăm – proiect derulat în parteneriat de către comunităţile rurale, SIVECO Romania si World Vision, promovează dezvoltarea şi implementarea instruirii asistate de calculator.  Cele trei direcţii de acţiune ale proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor cadrelor didactice şi ale elevilor de a utiliza calculatorul în procesul de predare – învăţare, iniţierea membrilor grupului de iniţiativă al comunităţii în IT şi facilitarea accesului tinerilor şi cetăţenilor comunei Breasta la informaţie prin punerea la dispoziţie a unui birou de informare. Deschiderea către inovaţie a  cetăţenilor comunei Breasta asigură fără tăgadă succesul acestei acţiun", declară Dana Vlădoiu, responsabil cu instruirea cadrelor didactice, în cadrul SIVECO România.

"Proiectul SEI nu înseamnă doar asigurarea accesului la tehnologie, ci şi elaborarea unei metodologii pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale în educatie şi instruirea profesorilor. Adevărata provocare a programului SEI, nu mai este acum distribuirea de computere, software educaţional sau conectarea la Internet, ci pregătirea resurselor umane – sutele de mii de profesori angajaţi în sistemul educaţional românesc, prin crearea de programe de instruire continuă care să le permită să-şi formeze noi competenţe şi abilităţi necesare pentru integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică" spune Emil Dragomirescu, responsabil pentru implementarea AeL în cadrul proiectului SEI.

"Acest proiect vine in completarea nevoii comunitatii de a se dezvolta, contribuind la motivarea copiilor si la formarea personalitatii lor" a declarat Marin Marcu, Primarul din Breasta.

"Proiectul "Să învăţăm, să învăţam" oferă copiilor din mediul rural şansa de a beneficia de un învăţământ accesibil şi de calitate. Totodată, prin instruirea funcţionarilor din cadrul Primăriei Breasta şi a altor membri ai comunităţii, calculatorul va fi "transformat" din "maşina de scris" într-un instrument care va facilita gestionarea informaţiilor pentru a răspunde mai bine nevoilor comunităţii" consideră Viorel Popescu, Coordonatorul acestui proiect din cadrul Organizatiei World Vision.

Despre SIVECO Romania

Infiintata la începutul anului 1992, SIVECO România SA este cea mai importanta firma producatoare de software din România, asigurand cea mai mare parte din volumul total al exporturilor de produse software din România în tari din Comunitatea Europeana si Statele Unite ale Americii. Intel Capital si Polish Enterprise Fund V (fond de investitii administrat de Enterprise Investors) detin un pachet minoritar de actiuni al SIVECO România.

SIVECO România este #1 pe piata interna de solutii de afaceri (EAS) si liderul pietii românesti de servicii IT. Adresandu-se cu precadere organizatiilor mari si mijlocii, compania ofera solutii eficiente de e-business, eLearning si e-Health. De asemenea, SIVECO Romania s-a specializat în executia de proiecte informatice majore, implicând dezvoltari la cerere de solutii software accesibile prin Internet si Intranet, integrarea cu alte sisteme, distributie geografica a locatiilor de acces si numar mare de utilizatori.

Intre proiectele de succes derulate de SIVECO România se situeaza si cele din zona eGovernment, pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii din România, Casa Nationala de Asigurari pentru Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Finatelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Autoritatea

 Nationala a Vamilor si Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala. Printre cei mai mari clienti ai sai se numara companii private ca de exemplu PETROM, Orange, Raiffeisen Bank, Citibank, Aerostar Bacau etc.

SIVECO România SA este certificata ISO 9001:2000, de catre compania franceza AFAQ-ASCERT, cotata printre primele 5 în lume din punct de vedere al prestigiului auditului pe care îl efectueaza.

Compania dezvolta cu succes parteneriate de afaceri cu cei mai mari producatori de software din întreaga lume, printre care Microsoft, Oracle, precum si cu integratori IT cum sunt HP, IBM si Bull. SIVECO România este membru a mai multe asociatii profesionale si de afaceri din România, cum sunt AmCham, CCIFER, ARIES, ATIC.

Mai multe informatii despre companie si produsele sale puteti obtine vizitând //siveco.ro/.

Despre World Vision

World Vision este o organizaţie creştin umanitară care lucrează pentru binele oamenilor săraci şi vulnerabili – în special copii – prin dezvoltare susţinută, ajutor de urgenţă, conştientizând societatea şi militând pentru dreptate.

Principalii beneficiari ai programelor World Vision România sunt copiii instituţionalizaţi, persoane afectate de SIDA, cei fără adăpost, familiile sărace. Prin proiectele care le desfăşoară World Vision România încearcă să aducă în viaţa acestora lumina credinţei, sprijin material şi sufletesc, îngrijiri medicale şi educaţie. Munca noastră se bazează pe respect, încredere şi o profundă dăruire pentru binele comunităţii

Proiectul de Dezvoltare Comunitară se adresează comunităţilor rurale în dorinţa de a identifica şi promova iniţiative locale pentru schimbarea în bine a vieţii membrilor lor, pentru a pune bazele dezvoltării pe termen lung, pe care comunitatea sa o continue cu forţe proprii.

Proiectul are la bază parteneriatul dintre World Vision şi comunitate, urmăreşte pregatirea şi capacitarea comunităţi pentru a putea raspunde nevoilor spirituale, educaţionale, economice şi medicale ale copiilor şi membrilor săi.

Acest proiect presupune implicarea activă a comunităţii şi participarea la acţiunile pe care împreună ne angajăm să le desfăşurăm. Ambii parteneri contribuie cu resurse financiare şi umane, în funcţie de nevoi, la realizarea acestor acţiuni.

Pentru funcţionarea eficientă a parteneriatului este nevoie să se formeze un grup de iniţiativa din membri ai comunităţii. Rolul grupului de initiativa este: de a identifica şi prezenta nevoile comunităţii, de a evalua şi stabili priorităţile impreună cu World Vision şi de a elabora proiecte si planuri de acţiune în vederea rezolvării problemelor existente, de a asigura participarea şi informarea continuă a membrilor comunităţii asupra activităţilor stabilite şi nevoilor de sprijin.

Bucuresti, 18.04.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *