metalshow

Romtelecom va fi noul operator de telefonie mobila din Romania

Astazi, 8 septembrie 2008, ANRCTI a desemnat compania Romtelecom drept castigator al licitatiei pentru noua licenta de comunicatii mobile in benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.

Din cele 10 companii care au cumparat caietul de sarcini, patru au formulat si depus oferte. Oferta depusa de compania S.C. NETPOINT S.R.L. nu a fost calificata din cauza ca ofertantul nu a depus toate documentele cerute prin caietul de sarcini in forma specificata. Cele trei oferte care au fost evaluate au obtinut urmatorul punctaj:

Criteriul

S.C. ROMTELECOM S.A.

SAUDI OGER Ltd. şi RADIOMOVEL TELECOMUNICACOES S.A.,

TACTICAL NETWORK A.S.,

C.N POŞTA ROMÂNĂ S.A.,

S.C. EUROWEB ROMÂNIA S.A.

1. Capacitatea financiară

12,23

19,11

4,97

2. Fezabilitatea comercială

15,00

10,74

6,83

3. Specializarea şi experienţa

7,46

6,00

4,14

4. Fezabilitatea tehnică

12,00

10,98

8,71

5. Acoperirea

39,52

28,95

18,42

TOTAL

86,21

75,78

43,07

Pentru a evalua capacitatea financiara au fost analizate, printre altele, cifra de afaceri si profitul operational pe anii 2005-2007, disponibilitatea financiara pentru investitii in realizarea si acoperirea retelei, cuantumul total al investitiei in realizarea si operarea retelei. Pentru a stabili fezabilitatea comerciala s-au luat in calcul data lansarii comerciale a tuturor serviciilor minimale, planul de marketing, managementul riscurilor. Specializarea si experienta au fost evaluate in functie de vechimea in operarea retelelor publice de comunicatii electronice si in furnizarea de servicii de comunicatii electronice.

Fezabilitatea tehnica s-a cuantificat dupa serviciile optionale propuse si numarul de statii de baza instalate, iar acoperirea dupa suprafata si numarul de kilometri de drumuri nationale si judetene pe care ofertantii s-au angajat sa le acopere in fiecare faza.

Castigatorul va intra in posesia licentei de utilizare a benzilor de frecvente 410-415/420-425 MHz numai dupa achitarea catre bugetul de stat a taxei de licenta in valoare de 1.077.228 euro.

ANRCTI va face prima evaluare a respectarii prevederilor din licenta la data de 31 decembrie 2010, urmand inca doua faze de dezvoltare a retelei care vor fi evaluate la 30 iunie 2012 si 31 decembrie 2013.

„Pentru ca acordarea acestei licente a starnit numeroase controverse, ANRCTI va controla cu atentie indeplinirea conditiilor din licenta si respectarea obligatiilor asumate. Ne asteptam ca aceasta licenta sa creasca accesibilitatea serviciilor de comunicatii electronice in mediul rural pentru ca tehnologia respectiva permite acoperirea eficienta a zonelor rurale,” a declarat Liviu Nistoran, Presedintele ANRCTI.

In Romania activeaza in prezent cinci operatori de telefonie mobila, care, la sfarsitul anului 2007, aveau impreuna 22,9 milioane de utilizatori si o cifra de afaceri cumulata de 2,95 miliarde de euro.

 Bucuresti, 08.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *