free download 78 travel guides written by experts

Romania primeste doua avize motivate si beneficiaza de inchiderea unei proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor

Comisia Europeană a publicat principalele decizii privind procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor adoptate în luna martie. Acestea includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia a decis să închidă 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Trei din deciziile adoptate privesc România, și anume:
– aviz motivat pentru netranspunerea în legislația națională a directivei privind calitatea benzinei și a motorinei;
– aviz motivat pentru neadaptarea legislației naționale la modificările din directiva privind evaluarea impactului asupra mediului;
– închiderea procedurii referitoare la netranspunerea directivei privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust.

Comisia Europeana

Aviz motivat pentru netranspunerea normelor privind emisiile de gaze cu efect de seră

România și alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, 8 martie, un aviz motivat din partea Comisiei Europene referitor la netranspunerea în legislația lor națională a directivei privind calitatea benzinei și a motorinei [Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului]. Aceasta prevede normele pentru calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de alte forme de energie provenind din surse nebiologice.

Legislația UE urmărește să genereze raportarea cu suficientă acuratețe, astfel încât Comisia să poată evalua performanțele furnizorilor de carburanți în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul Directivei privind calitatea carburanților (Directiva 98/70/CE). Aceasta are ca scop realizarea unei reduceri cu cel puțin 6% a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de energia furnizată, până la sfârșitul anului 2020. Metoda de calcul are avantajul de a reduce sarcina administrativă atât pentru furnizori, cât și pentru statele membre.

Statele membre trebuiau să transpună în legislațiile lor naționale normele UE privind calcularea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți până la 21 aprilie 2017. Comisia a trimis deja statelor membre sus-menționate o scrisoare de punere în întârziere, în mai 2017. Dacă acestea nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea avizului motivat, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

România: aviz motivat pentru netranspunerea normelor privind impactul asupra mediului

Comisia a solicitat joi, 8 martie, României, Finlandei și Luxemburgului să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Scopul directivei menționate este de a asigura efectuarea unei evaluări adecvate a impactului pentru proiecte, înainte de aprobarea acestora.

În iulie 2017, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva celor trei state membre.

În România, legislația este în curs de elaborare pentru a transpune integral directiva.

Prevederile lipsă nu au fost încă complet încorporate în legislația Luxemburgului, deoarece legislația actuală privind evaluarea de impact este în curs de revizuire.

În ceea ce privește Finlanda, deși partea continentală a transpus directiva, insula Åland trebuie încă să introducă modificările necesare în legislația sa.

Întrucât cele trei țări nu au transpus încă integral normele UE în legislațiile lor naționale, Comisia a emis un aviz motivat. Dacă statele membre în cauză nu iau măsuri în termen de două luni de la primirea acestuia, cazul poate fi trimis în fața Curții de Justiție a UE.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Procedură împotriva României privind normele antitrust, închisă de Comisia Europeană

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 18 state membre, printre care și România, a fost închisă de Comisia Europeană joi, 8 martie, deoarece acestea au transpus în legislația națională Directiva privind acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust (Directiva 2014/104/UE).

Această directivă ajută cetățenii și companiile să ceară despăgubiri în cazul în care sunt victimele unor încălcări ale normelor menționate, cum sunt cartelurile sau abuzurile de poziție dominantă pe piață. De asemenea, directiva facilitează accesul victimelor la informațiile de care au nevoie pentru a dovedi daunele suferite și le oferă mai mult timp pentru a-și formula cererile. Prin urmare, ea contribuie în mod esențial la asigurarea respectării legislației UE în materie de concurență.

Statele membre au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 27 decembrie 2016. Șapte state membre au transpus directiva până la expirarea termenului-limită.

Ca urmare a deschiderii unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, 18 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Slovenia și Spania) au transpus directiva în 2017.
Bulgaria a notificat transpunerea la începutul anului 2018, iar evaluarea integralității transpunerii este în desfășurare.

În 2018, Comisia va proceda la verificarea conformității transpunerilor naționale și va invita alte două state membre (Grecia și Portugalia) să ia măsurile necesare pentru a se asigura că directiva este transpusă integral.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Acestea vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE și au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al companiilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie în martie, grupate pe domenii de politică, includ 19 scrisori de punere în întârziere, 22 avize motivate și 4 trimiteri în fața Curții de Justiție a UE. Totodată, Comisia închide 161 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *