free download 78 travel guides written by experts

Romania pe primul loc in transmiterea electronica a anunturilor

catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Peste 100.000 de anunturi si invitatii de participare au fost publicate in eLicitatie.

Prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP), disponibil la adresa de internet www.e-licitatie.ro din martie 2002, institutiile publice inregistrate organizeaza proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice la care poate participa orice operator economic.
De la 1 ianuarie 2007, data de la care conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii toate institutiile statului au obligatia de a publica anunturile de intentie, participare si atribuire, precum si invitatiile de participare la cererea de oferta in cadrul SEAP – si pana in prezent, cele 8.166 autoritati contractante inregistrate in Sistemul Electronic de Achizitii Publice au publicat un numar de 106.134 anunturi si invitatii de participare aferente procedurilor de achizitii publice din care, un numar de 6.028 reprezinta anunturi publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, situand astfel Romania pe primul loc in transmiterea electronica a anunturilor catre OJEU.

Datorita existentei catalogului electronic de produse disponibil in SEAP, cei 8.427 operatori economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, au publicat pana in prezent 20.840 de produse, facand posibila initierea a 27.846 cumparari directe.

Valoarea totala a tranzactiilor atribuite direct prin SEAP reprezentand cumparari directe, cereri de oferta si licitatii electronice pentru procedurile offline este in prezent de 94.468.700 lei, a anunturilor de participare publicate este de 41.082.616.748 lei, iar a anunturilor de atribuire de 7.147.765.940 lei.

SEAP asigura modalitati de lucru eficiente pentru utilizatorii acestuia, precum posibilitatea de a urmari derularea proceselor de la publicarea anuntului de intentie pana la atribuirea contractului de achizitie publica.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice – eLicitatie a obtinut premiul de buna practica la nivel european si international in 2003 si 2004, AFCEA International Golden Link Award, 2005. In perioada 2002-2006, prin intermediul eLicitatie au fost desfasurate 600.000 de licitatii electronice.

Bucuresti, 21.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *