free download 78 travel guides written by experts

Roche a fost desemnată cea mai sustenabilă companie din sectorul de sănătate în Dow Jones Sustainability Index, pentru al optulea an consecutiv

Roche a fost recunoscută ca lider în domeniul sustenabilității în categoria Industria Farmaceutică, Biotehnologie și Științe Naturale din cadrul Dow Jones Sustainability Index (DJSI), pentru al optulea an consecutiv. Această clasare se bazează pe o analiză aprofundată a performanței economice, sociale și de protecție a mediului. Indexurile DJSI servesc drept repere pentru investitorii care integrează criteriile de sustenabilitate în portofoliile lor.

Roche a obținut rezultate foarte bune în mai multe categorii, DSJI notând faptul că Roche și-a menținut poziția de lider în sectorul farmaceutic prin strategia sa excelentă de sustenabilitate, integrată complet în organizarea și cultura companiei. Evaluarea DSJI din acest an a subliniat accentul pus de companie pe accesul la îngrijiri de sănătate, transparență și etică în afaceri și diversitatea culturii organizaționale și a parteneriatelor. Potrivit evaluării, prin aceste direcții, Roche dovedește că este angajată să creeze valoare pentru toate părțile co-interesate ale companiei.

„Suntem foarte mândri de această recunoaștere”, a declarat Severin Schwan, CEO Roche. „Această nouă desemnare drept cea mai sustenabilă companie din sectorul sănătății a fost posibilă doar datorită eforturilor dedicate ale tuturor angajaților din Grupul Roche. Sustenabilitatea este parte integrantă din activitatea companiei și stă la baza strategiei noastre, atât în prezent, cât și în viitor. Cred cu tărie că principala noastră contribuție la societate este îmbunătățirea sectorului de sănătate, dezvoltarea de teste de diagnostic și medicamente, pentru a răspunde celor mai urgente nevoi medicale. Dacă vom avea succes în aceste direcții, atunci vom reuși să avem un impact de durată asupra societății”.

Sustenabilitatea este un angajament pe care Roche îl urmează de 120 de ani.  În 2016, Roche a făcut și primii pași în direcția celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (SDGs), adoptate în unanimitate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Acestea au ca scop eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru întreaga populație, și sunt parte din Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.  Roche este hotarată să susțină o serie de SDGs, în linie cu strategia de afaceri, în mod particular SDG3,  ce are ca scop asigurarea sănătății populației și promovarea calității vieții.

Despre Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)
Acest clasament global este publicat anual de către Indexurile S&P Dow Jones şi RobecoSAM și măsoară performanța liderilor globali în domeniul sustenabilității. RobecoSAM invită 3.450 de companii listate la bursă să participe la realizarea acestui clasament. Companiile sunt selecționate pentru acești indici potrivit unei evaluări Corporate Sustainability Assesement, pregătită de RobecoSAM.  Pe baza acestei evaluări, în acești indici sunt incluse doar companiile lider în respectiva categorie.  Acest fapt este determinat printr-o analiză comprehensivă a criteriilor economice, sociale și de protecție a mediului, care se încadrează în trendurile de sustenabilitate prezente la nivel mondial dar și specifice industriei. Fiecare companie raportează un chestionar online, care include peste 100 de întrebări, sprijinite de o documentație completă și complementată de examinarea acoperirii media, comentarii din partea părților co-interesate precum și de alte surse publice disponibile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *