free download 78 travel guides written by experts

Rezultatul operational al BCR a crescut cu aproape 12% in T1 2009

în condiţiile unui mediu economic provocator
I. PRINCIPALELE REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR:
Performanţă operaţională bună pe fondul generării neîntrerupte de venituri şi controlului costurilor

Rezultatul operaţional a crescut la 671,1 milioane RON (159,1 milioane EUR) în creştere cu 11,8% faţă de T1 08 şi la acelaşi nivel cu cel obţinut în T4 08. Principalul motor a fost creşterea puternică a venitului operaţional (116,7milioane RON, cu 11,8% peste T1 08), în timp ce cheltuielile operaţionale au înregistrat o creştere moderată (45,9 milioane RON faţă de T1 08) cu o reducere constantă a cheltuielilor de personal (-3,8%). Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare este de 330,3 milioane RON (78,3 milioane EUR) în creştere cu 25,1% faţă de T4 2008 în aceleaşi condiţii dificile de piaţă, dar cu 13,7% mai mic decât în T1 08 în principal din cauza cheltuielii mai mari cu provizioanele şi a scăderii consumului.

Concentrare pe eficienţă şi managementul adecvat al riscului în condiţiile unui mediu economic provocator
Raportul cost / venit a rămas stabil la 39,5% în T1 2009 (39,5% în T1 2008). Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) înregistrează un nivel confortabil de 20,2%. Creşterea creditelor neperformante a fost cu mult sub nivelul pieţei. Grupul BCR se bucură de o rată adecvată de acoperire (cu provizioane) a creditelor neperformante, de aproximativ 80% la nivelul portofoliului. Conform aşteptărilor, evoluţia creditelor neperformante a determinat o creştere a Costurilor legate de risc până la valoarea de 308,0 milioane RON (de 2,6 ori valoarea din T1 08 dar cu numai 27,1% peste valoarea din T4 08).

Afacerea a crescut conform aşteptărilor în condiţiile unei economii slăbite
BCR (doar banca) a înregistrat creşterea cotei de piaţă până la 22,1% a portofoliului de credite comparativ cu T4 08, creştere generată in principal de segmentul de creditare corporate, atât în RON cât şi în valută, pe baza lichidităţii puternice şi a ofertei îmbunătăţite a băncii. Creditarea retail şi-a menţinut cota generală de piaţă din T4 08. În ceea ce priveşte pasivele bilanţiere, BCR a marcat o stabilizare a cotei de piaţă la nivelul T4 08 în principal datorită unei dezvoltări peste nivelul pieţei la depozitele în lei şi a stabilirii unui preţ competitiv la depozitele la vedere în valută pe segmentul retail. Activitatea de retail se autofinanţează, raportul credite / depozite (LTD) fiind de 91%.

“Am continuat să avem o performanţă bună şi în 2009 în condiţiile unui mediu economic provocator. Poziţia noastră puternică pe piaţă este susţinută de o bază largă de clienţi, un model echilibrat de business, o lichiditate bună şi o politică de creditare sănătoasă, combinate cu oamenii excelenţi pe care îi avem la BCR şi cu susţinerea puternică a Erste Group. Toate acestea ne permit să ne concentrăm în continuare atenţia pe managementul riscurilor, eficienţă şi calitatea servirii, care sunt elementele cheie pentru a avea în continuare succes împreună cu clienţii noştri. Noi facem tot ceea ce putem pentru a-i susţine şi a-i ajuta să facă faţă condiţiilor dificile de pe piaţă” a declarat Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al BCR.
II. PREZENTARE GENERALĂ A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI
Rezultatul operaţional a crescut cu 11,8% până la 671,1 milioane RON (159,1 milioane EUR) de la 600,3 milioane RON (162,4 milioane EUR) în T1 08.
Venitul operaţional a sporit de la 992,5 milioane RON (268,5 milioane EUR) la 1.109,2 milioane RON (263,0 milioane EUR). Principalul motor al acestei îmbunătăţiri a fost creşterea puternică a venitului net din dobânzi (mai mare cu 28,7% faţă de T1 08 respectiv cu 196,6 milioane RON) de la 684,6 milioane RON (185,2 milioane EUR) la 881,2 milioane RON (208,9 milioane EUR). Creşterea a fost generată în principal de creşterea volumelor creditelor şi de marjele solide pe segmentul corporate.

Cheltuielile operaţionale au crescut moderat de la 392,2 milioane RON (106.1 milioane EUR) la 438,1 milioane RON (103,9 milioane EUR). Creşterea relativ mică este rezultatul unui bun control al cheltuielilor cu personalul precum şi al cheltuielilor de investiţii pentru extinderea reţelei de unităţi retail (+67 noi unităţi faţă de anul anterior) şi pentru dezvoltarea IT (aici având un impact negativ puternic din deprecierea leului). Costuri adiţionale au fost generate şi de înfiinţarea subsidiarei Banca pentru locuinţe.

Profitul net consolidat după impozitare şi plata intereselor minoritare a scăzut la 330,3 milioane RON (78,3 milioane EUR). Această valoare este cu 25,1% mai mare decât cea din T4 08 în condiţii de piaţă la fel de dificile, dar în scădere cu 13,7% faţă de T1 08 în principal din cauza cheltuielilor mai mari cu provizioanele şi a scăderii consumului.

Costurile legate de riscuri

Conform aşteptărilor provizioanele de risc pentru credite şi avansuri au crescut de mai mult de două ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut până la 308,0 milioane RON (73,0 milioane EUR).

"Furtuna perfectă" declanşată de criza mondială economică şi financiară şi impactul său asupra industriei vest-europene au avut un efect de ricoşeu asupra evoluţiei economiei româneşti în ultimul trimestru al anului 2008 şi în primul trimestru al lui 2009. Acest fapt combinat cu rezultata creştere a şomajului şi cu programul redus de lucru din multe zone ale României au afectat inevitabil atât câştigurile clienţilor, cât şi fluxurile de numerar şi profitabilitatea companiilor.

Slăbirea leului faţă de EUR a avut de asemenea un efect negativ asupra împrumuturilor angajate de clienţi în valută (care sunt aproape toate în euro).

Portofoliul de credite corporate s-a dezvoltat relativ bine, în circumstanţele date. Creşterea creditelor neperformante (NPL) a fost cu mult sub nivelul pieţei şi a afectat în principal IMM-urile şi micii dezvoltatori imobiliari faţă de care expunerea BCR este relativ mică.

BCR a luat o serie de măsuri prin care îşi susţine clienţii din ambele segmente de afaceri, Retail şi Corporate, pentru a face faţă condiţiilor dificile de pe piaţă.

Grupul BCR se bucură de o rată adecvată de acoperire (cu provizioane) a creditelor neperformante, de aproximativ 80% la nivelul portofoliului (adăugând şi garanţiile aferente creditelor neperformante rezultă o rată de acoperire de 136%, foarte confortabilă). Evoluţia creditelor neperformante din portofoliul de credite retail a condus la creşterea substanţială a provizioanelor pentru pierderi din credite care, la rândul lor, au fost uşor absorbite la nivelul bilanţului Grupului BCR.

Ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse (rata de adecvare a capitalului de rang 1+2 este de aprox. 14% faţă de cerinţa BNR de minimum 8%).

III. INDICATORII ACTIVITĂŢII BCR (numai banca – valori neconsolidate, IFRS)
BCR şi-a continuat dezvoltarea solidă şi durabilă a activităţii conform aşteptărilor.
Activele totale au crescut cu 4,9% la 67.660,8 milioane RON (16.820,6 milioane EUR) la T1 09 de la 64.503,8 milioane RON (16.035,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2008.

Volumul total al portofoliului de Credite către clienţi (înainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 1.506,0 milioane RON (+3,3%) la valoarea de 46.533,9 milioane RON (11.568,4 milioane EUR) de la 45.027,9 milioane RON (11.194,0 milioane EUR) la sfârşitul anului 2008.

În T1 09 creditarea clienţilor a avut ca motor segmentul corporate. Creditarea corporate a crescut cu 6,5% în primul trimestru pe fondul creşterii necesarului de capital de lucru pentru companii. Portofoliul de credite retail a crescut mai puţin, antrenat în principal de creditele ipotecare retail (+5,7% de la începutul anului) şi de creditele de consum garantate (+4,9% de la începutul anului).

Ponderea creditelor în lei în portofoliul băncii – de 45,5% din total credite – este peste media pieţii, demonstrând o structură bine echilibrată. Portofoliul de credite în valută este denominat doar în EUR şi USD. Nu s-au acordat credite în SFR sau alte valute “exotice”.

Portofoliul de credite corporate deţine o cotă de 48,0% în total credite acordate clienţilor, în timp ce creditele retail (inclusiv microîntreprinderile) reprezintă 52,0%.

Depozitele de la clienţi au crescut de la începutul anului cu 1,2% la 33.758,2 milioane RON (8.392,3 milioane EUR) de la 33.351,4 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) la sfârşitul anului 2008 datorită unei creşteri mai mari a depozitelor retail de 4,1% de la începutul anului.
Depozitele în lei prevalează (66,4%), crescând mai rapid (+19.2%) decât depozitele în valută (+11,9% de la începutul anului).

BCR a continuat extinderea reţelei de unităţi în 2009, dezvoltând concomitent canale alternative de distribuţie în baza strategiei de încurajare a tranzacţiilor fără numerar. BCR a deschis 6 noi sucursale în T1 09, ajungând la o reţea de 647 unităţi la sfârşitul lunii martie 2009 (+67 noi unităţi comparativ cu martie 2008) şi a extins totodată cu succes atât serviciile financiare “24 Banking BCR” cât şi gama de servicii disponibile la ATM.

BCR a extins în continuare reţeaua sa de ATM-uri adăugând 93 noi maşini de la 31 decembrie 2008 până la un număr de 1.881 unităţi (23% creştere anuală), iar reţeaua de POS-uri a atins 16.114 unităţi prin instalarea a 940 dispozitive noi la comercianţi în T1 09 (24% creştere anuală).

BCR şi-a consolidat poziţia de lider pe piaţa cardurilor de debit şi credit ajungând la un total de circa 2,5 milioane carduri active. BCR a lansat cu succes pe piaţă POWERCARD BCR, un nou card de credit care incorporează tehnologia micro-chip.

Bucuresti, 30.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *