free download 78 travel guides written by experts

Rezultatele implicării Comunităților Locale Riverane Dunării (CLDR) în cadrul Forumului Național SUERD și al Consiliului Consultativ

Cu ocazia lucrărilor Forumului Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), ca principal eveniment de lansare oficială a Președinției române la SUERD, sub coordonarea Ministrului pentru Afaceri Europene din cadrul MAE (5-6 noiembrie 2018, Palatul Parlamentului), Comunitățile Locale Riverane Dunării – CLDR, asociație membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), a participat la lucrările în plen și, în mod special, a susținut o intervenție în sesiunea dedicată participării societății civile, prin Președintele Executiv Prof. Sever AVRAM.

În cadrul prezentării respective, vorbitorul a rezumat succint rezultatele participării Misiunii CLDR la Forumul Anual SUERD de la Sofia și a lansat o serie de propuneri pentru Președinția română la SUERD, insistând pe câteva puncte-cheie:

 • necesitatea racordării / sincronizării la procesul de macroregionalizare intensificată în care Comisia Europeană a stimulat participarea Statelor Membre și regiunilor componente;
 • adaptarea mai accelerată a inter-comunicării și procesului decizional la cerințele guvernanței colaborative, în special prin solicitarea ca decidenții locali, județeni, inclusiv ADR-urile și rectoratele universităților să fie cu mult mai eficient și pro-activ implicați;
 • exigența sporită a completării procesului transformativ SUERD ”de jos în sus” cu o mult mai fermă și disciplinată coordonare la nivel european și național;
 • focalizarea doar pe realizarea a maxim patru obiective / proiecte-fanion în care s-a stabilit că este co-interesată România;
  utilizarea mult mai extinsă și substanțială a vectorului de lobby inter-instituțional în raport cu centrii decizionali ai proiectelor SUERD (Viena, Bruxelles, Budapesta, Luxemburg), precum și cu Punctul Focal și Secretariatul Tehnic SUERD asigurat de Austria și România;
 • necesitatea creerii de către stakeholderii români a unui fond comun pentru exercitarea lobby-ului instituțional adecvat în favoarea proiectelor comunităților locale și afacerilor românești în context SUERD

Pe de altă parte, au avut loc și lucrările primei reuniuni a Consiliului Consultativ SUERD, instituit pe lângă Biroul Coordonatorului Național din cadrul MAE. În cadrul celor 37 de personalități invitate să facă parte din acest organism se numără, alături de reprezentanți ai Academiei Române, universități, centre de cercetare-inovare, asociații profesionale / patronale și alte ONG-uri/clustere, și reprezentantul Platformei CLDR România, prin Președintele Executiv Sever AVRAM.

CIO SUERD logo

La final, procesul de revizuire a Strategiei a demarat prin prezentarea de către Coordonatorul Național SUERD, Consilierul Diplomatic Radu GORINCIOI a propunerilor și modalităților de implicare viitoare, precum și adoptarea prin consens a Foii de Parcurs privind relansarea SUERD și asigurarea sinergiei cu celelalte strategii macroregionale UE.

În marja Forumului Național SUERD a avut loc, la sediul Ingenius HUB ceremonia decernării titlului onorific de ”Ambasador Special al Regiunii Dunării” din partea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română în anul 2012. Personalitățile onorate cu acest titlu, care doresc și pot contribui la promovarea macro-regiunii și mai ales a Strategiei Dunării la nivel european, național și local, sunt: Academician Nicolae-Victor ZAMFIR – Director General Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, membru al Asociației Magurele Science Park; Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, m.c. al Academiei Române – Director Școala Doctorală a Institutului de Economie Națională al Academiei Române; Miklos BARABAS – Director European House Budapest/ Coordonator Danubiana Network; Rodica LUPU – Președinte Loop Operations; Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ – Prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București; Simona KADAS – Președinte Asociația ”Simona Kadas”; Cătălin ȚIBULEAC – Președinte Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării.

În perioada imediat următoare, Secretariatul Tehnic CLDR urmează să avanseze către MAE o serie de propuneri și recomandări din partea membrilor privind:

 • integrativitatea abordărilor criteriilor, standardelor și procedurilor de aplicare SUERD, inclusiv în cadrul axei cu același nume din cadrul POR, unde numărul proiectelor depuse a fost destul de scăzut;
 • obligativitatea introducerii unor criterii de mesurabilitate / evaluare continuă atât a eficienței rezultatelor activității ariilor prioritare, cât și a interacțiunii cu Punctul Focal SUERD de la Viena și Secretariatul Tehnic de la MDRAP;
 • stimularea completării și îmbunătățirii cadrului legislativ și procedural, mai ales în privința integrării porturilor și șantierelor navale în cadrul activităților de turism de-a lungul Dunării privind corelarea investițiilor și procedurilor administrative ale României în special în raport cu țările vecine;
 • sincronizarea cât mai progresivă a protejării patrimoniului natural din ariile naturale, parcurile și rezervația biosferei Delta Dunării cu inițiativele referitoare la dezvoltarea turismului sustenabil dunărean.

În perioada derulării mandatului României la Președinția SUERD, atât CLDR România, cât și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) vor continua să susțină propunerile deja formulate privind organizarea unor evenimente ale comunităților locale/societății civile, evident în măsura în care va exista și un sprijin adecvat din partea autorităților centrale și mediului de afaceri.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, Finantare.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *