free download 78 travel guides written by experts

Rezultatele Grupului BCR pe anul 2013

BCRCIFRE RELEVANTE1:
Rezultatul operational în anul 2013 a atins valoarea de 2.489,9 milioane RON (563,4 milioane EUR), în crestere 5,6% fată de 2.357,8 milioane RON (EUR 528,9 milioane EUR) în anul 2012.
Venitul operational în 2013 a scăzut usor, cu 1,2%, până la 3.990,1 milioane RON (902,9 milioane EUR), fată de 4.040,5 milioane RON (906,3 milioane EUR) în 2012.

Cheltuielile operationale au scăzut semnificativ în 2013 cu 10,9% la 1.500,2 milioane RON (339,5 milioane EUR) de la 1.682,8 milioane RON (377,4 milioane EUR) în anul 2012. Raportul cost-venit pentru întreg anul 2013 s-a îmbunătătit, ajungând la 37,6% fată de 41,6% în 2012.

Costul net cu provizioanele de risc aferente creditelor a scăzut în mod semnificativ în 2013 cu 41,2% până la 2.132,7 milioane RON (482,6 milioane EUR), de la 3,625,9 milioane RON (813,3 milioane EUR) în 2012. Rata de acoperire a creditelor neperformante – 65,8% la finalul lunii decembrie 2013, era semnificativ superioară valorii de 58,6% înregistrate la sfârsitul anului 2012.

Profitul net după impozitare si interesele minoritare a fost de 591.2 milioane lei (133.8 milioane EUR) în 2013, comparativ cu o pierdere de 1,234.7 milioane lei (276.9 milioane EUR) în 2012, atingând obiectivele ambitioase ale programului de redresare derulat în BCR si, de asemenea, considerând efectul pozitiv al eliberării de pasive fiscale în T2 2013.

BCR si-a mentinut pozitia de lider de piată după active, în pofida scăderii activelor totale cu 8,9%, până la 66,728.8 mil. lei (14.924.8 milioane EUR) la 31 decembrie 2013, fată de 73,287.6 milioane ei (16,489.5 milioane EUR) la 31 decembrie 2012.

BCR dispune de o lichiditate puternică si o bază de capital solidă, cu mult peste minimele de reglementare: rata capitalului de rang 1+2 pentru grupul BCR se situa la 24,9% (conform IFRS), rata de solvabilitate de 14,7% (standarde locale, doar banca) în decembrie 2013.

„Am îndeplinit o misiune dificilă în anul 2013, reatingând pragul de rentabilitate, fără a considera efectele cu caracter singular, si, mult mai important, luând măsuri decisive în ceea ce priveste costurile, organizarea si strategia menite a consolida fundamentele BCR ca lider al sistemului bancar din România. Prioritatea noastră în anul 2014 este cresterea afacerilor sănătoase, cu un accent special dedicat eficientei si capacitătii noastre de orientare către clienti, cu ajutorul unor procese interne mai bune. Va trebui în continuare să facem fată provocărilor importante care se ivesc, nu în ultimul rând reducerea stocului de împrumuturi neperformante, în contextul unei cresteri economice promitătoare, care întârzie, totusi, a se manifesta printr-o cerere de creditare mai solidă. Suntem decisi să ne atingem scopurile, oferind clientilor nostri servicii financiare sigure, sustenabile, transparente si consolidând mai departe încrederea acestora în BCR", a declarat Tomas Spurny, Presedintele Bancii Comerciale Romane.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA REZULTATELOR GRUPULUI BCR

Grupul BCR a obtinut un rezultat operational solid în valoare de 2.489,9 milioane RON (563,4 milioane EUR) în 2013, în crestere cu 5,6%, de la 2.357,8 milioane RON (528,9 milioane EUR) în 2012, în conditiile unui venit net din dobânzi mai mic, dar compensat de scăderea costurilor, ca rezultat al ambitiosului program de redresare a băncii.

1 Toate datele financiare mentionate mai jos sunt rezultate economice neauditate, consolidate, ale Grupului Banca Comercială Română (BCR), aferente întregului an 2013, în conformitate cu IFRS. Cu excepâia cazului în care se prevede altfel, rezultatele financiare aferente întregului an 2013 sunt comparate cu rezultatele financiare aferente întregului an 2012. De asemenea, dacă nu se prevede altfel, cursurile de schimb valutar utilizate pentru conversia sumelor în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Veniturile declarate au fost convertite folosind cursul mediu de schimb din anul 2013, de 4.4194 RON/EUR, atunci când se referă la rezultatele aferente întregului an 2013 si folosind cursul mediu de schimb din anul 2012, de 4.4583 RON/EUR, atunci când se referă la rezultatele aferente întregului an 2012. Bilanturile contabile la 31 decembrie 2013 si la 31 decembrie 2012 au fost convertite folosindu-se cursurile de schimb de închidere de la datele respective (4.4710 RON/EUR la 31 decembrie 2013 si, respectiv, 4,4445 RON/EUR la 31 decembrie 2012). Toate modificările procentuale se referă la cifrele în RON.

Venitul operational în 2013 a înregistrat o scădere usoară cu 1,2%, până la 3.990,1 milioane (902,9 milioane EUR), de la 4.040,5 milioane RON (906,3 milioane EUR) în 2012.

Venitul net din dobânzi, în 2013 a fost mai mic cu 3%, la 2.803,4 milioane RON (634,3 milioane EUR), fată de 2.891,5 milioane RON (648,6 milioane EUR) în 2012, din cauza cererii modeste de credite, în pofida revenirii graduale a afacerilor noi.

Venitul net din comisioane a crescut semnificativ în 2013 cu 17,7%, la 747,7 milioane RON, fată de 634,8 milioane RON (142,4 milioane EUR) în 2012, în principal datorită accentului dedicat operatiunilor de tranzactii si plăti.

Rezultatul net din tranzactionare în 2013 a scăzut cu 14.6%, la RON 439,3 milioane RON (99,4 milioane EUR), de la 514,3 milioane RON (115,4 milioane EUR) în 2012, reflectând venituri mai reduse din operatiunile de schimb valutar.

Cheltuielile operationale au scăzut semnificativ cu 10,9% la 1.500,2 milioane RON (339,5 milioane EUR), fată de 1.682,8 milioane RON (377,4 milioane EUR) în principal datorită măsurilor extinse de optimizare si managementului strict al costurilor.

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătatit la 37,6% în 2013, fată de 41,6% în 2012. Costurile nete cu provizioanele de risc pentru credite în 2013 au scăzut semnificativ cu 41,2% până la
2.132,7 milioane RON (482,6 milioane EUR) de la 3.625,9 milioane RON (813,3 milioane EUR) în 2012, în linie cu asteptările, având în vedere scăderea ratei de formare a unor noi credite neperformante. Rata creditelor neperformante (NPL) din portofoliul total de credite la 31 decembrie 2013 a fost de 29,2%, mentinându-se stabilă fată de trimestrele anterioare, în baza unor eforturi de recuperare eficiente, vânzări de portofolii si în pofida reducerii totale a portofoliului de credite. Rata de acoperire a creditelor neperformante, 65,8% în decembrie 2013, s-a îmbunătătit semnificativ fată de valoarea de 58,6% la sfârsitul anului 2012, reflectând o prioritate-cheie a managementului privind îmbunătătirea calitătii activelor. Profitul net după impozitare si interese minoritare, în anul 2013 a atins valoarea de 591,2 milioane RON (133,8 milioane EUR) fată de pierderea de 1.234,7 milioane RON (276,9 milioane EUR) din 2013, pe baza unui rezultat operational excelent care a compensat costurile de risc încă ridicate, de asemenea considerând efectul pozitiv cu caracter singular al eliberărării de pasive fiscale în T2 2013, în valoare de 560,8 milioane RON (127,7 milioane EUR).

Ratele de solvabilitate se mentin mult peste cerintele de reglementare (min 10%) ale Băncii Nationale a României, fiind de 14,7% la 31 decembrie 2013 (BCR neconsolidat, aplicând IFRS cu filtre prudentiale). De asemenea, rata capitalului de rang 1+2, la o valoare de 24,9% (decembrie 2013, Grupul BCR, IFRS) arată clar rata de adecvare a capitalului BCR si sustinerea continuă din partea Erste Group. Astfel, printre institutiile bancare locale, BCR se bucură de pozitii de capital si finantare excelente.

Volumul agregat al creditelor acordate clientilor (înainte de provizionare, IFRS) a scăzut cu 12,2% ajungând la 16.735,5 milioane RON (10.453,0 milioane EUR), fată de 53.243,0 milioane RON (11.979,5 milioane EUR), la finele anului 2012, activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă si reusind numai partial să compenseze rambursările si contractia portofoliului de credite. Banca intentionează să se concentreze asupra creditării în RON, astfel încât să inverseze combinatia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu si lung si să-si folosească din plin capacitatea puternică de autofinantare în RON.

Sumele datorate clientilor au scăzut usor cu 1,0%, la 17.494,9 milioane RON (8.386,3 milioane EUR) fată de 37.875,1 milioane RON (8.521,8 milioane EUR) la sfârsitul lunii decembrie 2012. Depozitele clientilor rămân principala sursă de finantare a BCR, în timp ce BCR se bucură de sprijinul sustinut al băncii-mamă, precum si de surse de finantare diverse si acorduri de finantare cu Institutii Financiare Internationale. BCR si-a mentinut pozitia de lider de piată, în pofida scăderii valorii totale a activelor cu 8,9%, ajungând la 66.728,8 milioane RON (EUR 14,924,8 million) fată de 73.287,6 milioane RON (16.489,5 milioane EUR) la 31 decembrie 2012.

Bucuresti, 28.02.2014

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *