free download 78 travel guides written by experts

Rezultate Pirelli & C. SpA pentru anul 2011

Consiliul de Administrație Pirelli & C. SpA aprobă rezultatele pentru anul 2011

• Rezultatul din exploatare crește prin concentrarea pe segmentul Premium şi consolidarea prezenţei noastre industriale în economiile aflate în dezvoltare rapidă

• Țintele pentru 2011 îndeplinite în totalitate:

Marja EBIT consolidată 10,3% (comparativ cu "ținta de aproximativ 10%"), marja EBIT pentru anvelope 11,5% (comparativ cu "în jurul țintei de 11%");

Poziţie financiară netă de minus 737,1 milioane EUR (-455,6 milioane EUR la sfârșitul lui 2010) comparativ cu prognoza de "aproximativ 750 milioane EUR", după o creştere a investițiilor de 43% până la 626 de milioane EUR (438,6 milioane EUR în 2010)

Grupul Pirelli & C.

• Venituri în 2011 de 5.654,8 milioane EUR, o creştere de 16,6% față de 2010

• Rezultatul operaţional (EBIT) după costuri de restructurare 581,9 milioane EUR, o creştere de 42,7% de la 407,8 milioane EUR în 2010; marja EBIT 10,3% (8,4% în 2010)

• Rezultat net din activităţi continuate 312,6 milioane EUR (+37,1% comparativ cu 228 de milioane EUR în 2010)

• Rezultat net total pozitiv 440,7 milioane EUR, o creştere de la 4,2 milioane EUR în 2010, ca urmare a unui impact pozitiv de 128 milioane EUR al activelor cu impozitul amânat;

Pirelli Anvelope

• Venituri în 2011 de 5.601,6 milioane EUR (+17,4% față de 2010)

• Vânzările pe segmentul Premium au crescut cu 27,3% până la 1.844 milioane EUR

• Rezultatul operaţional (EBIT) după cheltuieli de restructurare 643,9 milioane EUR, o majorare de 42,1% de la 453,1 milioane EUR în 2010, marja EBIT 11,5% (9,5% în 2010)

• Gestionarea fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare pe 2011 pozitivă, 215,5 milioane EUR

Consiliul de Administraţie va propune acţionarilor distribuirea de dividende de 0,27 EUR pentru o acţiune ordinară (0,165 EUR în anul precedent) şi 0,34 EUR pentru o acţiune preferențială (0,229 EUR în anul precedent)

Obiective pentru anul 2012

Ținta de profitabilitate revizuită în sus datorită continuării axării pe segmentul Premium: marja EBIT de minim 12% (estimare anterioară între 11% şi 12%)

Venituri prognozate de aproximativ 6,6 miliarde EUR, o creştere de 17% de la 5,65 miliarde EUR în 2011 (ținta anterioară: 6,7 miliarde EUR, o creştere de 16% faţă de ținta estimată pentru 2011, de mai puțin de 5,8 miliarde EUR)

Poziţie financiară negativă netă confirmată la o valoare mai mică de un miliard EUR înainte de dividende

Grupul declară aderarea la noul cod de autoreglementare; modelul guvernării corporative este deja în conformitate cu noile recomandări

Pirelli primește titlul de "Cea mai bună guvernanţă corporativă în Italia" pentru al doilea an consecutiv în cadrul premiilor World Finance Awards 2012 pentru guvernanță corporativă;
Governance Metrics International (GMI) confirmă aprecierea de 10/10 pentru guvernare corporativă pe piaţa italiană

Recent, Consiliul de Administraţie al grupului Pirelli & C. SpA a analizat şi aprobat rezultatele pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011, care au arătat o creştere semnificativă a tuturor indicatorilor economici principali. Începând cu trimestrul al treilea, îmbunătățirea a fost realizată în pofida încetinirii scenariului macroeconomic general, în special în economiile occidentale, şi a dovedit eficacitatea strategiei Pirelli axată pe segmentul Premium şi pe consolidarea prezenţei producției sale în economiile aflate în dezvoltare rapidă.

Veniturile consolidate la 31 decembrie 2011 au însumat 5.654,8 milioane EUR, o creştere de 16,6% (4.848,4 milioane EUR în 2010). Venitul operaţional consolidat după cheltuielile de restructurare a fost de 581,9 milioane EUR, în comparaţie cu 407,8 milioane EUR în 2010, şi cu o marjă de 10,3% faţă de ținta de "aproximativ 10%", anunțată în noiembrie anul trecut şi cu aproape două puncte procentuale mai mare decât valoarea de 8,4% în 2010. Rezultatul net din activităţi continuate a fost de 312,6 milioane EUR, o creştere de 37,1%, comparativ cu 228 milioane EUR în 2010, în timp ce rezultatul net total a fost de 440,7 milioane EUR, luând în considerare un impact pozitiv nerepetitiv de 128,1 milioane EUR legat de beneficiile din pierderile reportate, în urma unei modificări în legislaţia fiscală referitoare la pierderile din trecut, care permite reportarea lor fără limită de timp.

Creşterea capacităţii de producţie, corelată cu o axare strategică pe segmentul Premium la nivel global, prezentată în Planul Industrial, a dus la o creştere a investiţiilor de 43% până la 626 milioane EUR, care este reflectată în poziţia financiară netă consolidată care, la 31 decembrie 2011, era de minus 737,1 milioane EUR (minus 455,6 milioane EUR la 31 decembrie 2010), comparativ cu o țintă de "aproximativ 750 de milioane" anunţată în noiembrie anul trecut. Această cifră include plata a 83,5 milioane EUR ca dividende, precum şi prima parte din plata pentru achiziţionarea fabricilor din Rusia, în valoare de 55 de milioane EUR.

La sfârşitul acestui an fiscal, Segmentul Anvelope, care reprezintă 99% din veniturile consolidate, a prezentat o creştere semnificativă a indicatorilor săi economici şi a rentabilităţii. Datele confirmă eficacitatea Strategiei Pirelli: axarea noastră pe segmentul Premium în sectorul Consumatorilor Individuali, localizarea sectorului Industrial preponderent în zonele de creştere rapidă şi capacitatea noastră de a folosi politica preţurilor pentru a compensa creşterea costurilor materiilor prime, care au avut un impact negativ de circa 512 milioane EUR pe parcursul anului. La 31 decembrie 2011 Anvelope Pirelli a raportat o creştere a vânzărilor în valoare de 17,4% (+19% net din impactul cursului de schimb) până la 5.601,6 milioane EUR, susţinute de o bună performanţă preţ / mix (+17,6%). Veniturile pe segmentul Premium au crescut cu 27% în 2011, ajungând la 1.844 milioane EUR şi doar pentru sectorul Automobile au ajuns la 50% din total. Rezultatul operaţional după cheltuielile de restructurare a totalizat 643,9 milioane EUR, o creştere de 42,1% de la 453,1 milioane EUR în 2010, cu o rentabilitate de 11,5%, în comparaţie cu ținta de "aproximativ 11%", şi o creştere de două puncte procentuale de la 9,5% în 2010. Aceste rezultate reflectă, de asemenea, randamentele semnificative realizate în cursul anului, în valoare totală de 93,9 milioane EUR faţă de o țintă de aproximativ 80 de milioane EUR.

În conformitate cu acţiunile prevăzute în Planul Industrial pentru a creşte capacitatea de producţie şi a continua consolidarea prezenţei industriale a Grupului la nivel internaţional, în 2011, am continuat construcţia hub-ului industrial Settimo Torinese – facilitatea cea mai avansată tehnologic a Grupului – şi consolidarea prezenţei noastre în România, unde a fost extins hub-ul industrial de la Slatina. În Argentina, au fost făcute planuri pentru construirea unei noi uzine de fabricare a anvelopelor radiale pentru camioane. Construcţia noii locații din Mexic, concepută să deservească piețele Nafta, este aproape de finalizare şi se așteaptă să înceapă producţia în primul trimestru al anului 2012, în timp ce în Rusia, împreună cu partenerul Russian Technologies, am finalizat achiziţionarea a două unităţi de producţie, Kirov şi Voronej (acesta din urmă, după sfârşitul anului 2011), ceea ce va permite Pirelli să înceapă producţia proprie într-o piaţă extrem de strategică.

În ceea ce priveşte produsele, pe Segmentul Moto, este de remarcat, printre altele, lansarea "Diablo Rosso II" şi pe Segmentul de Automobile a "Cinturato P1", anvelopa "verde" de înaltă tehnologie concepută pentru automobilele mici şi mijlocii, şi a "PZero Silver", prima anvelopă rezultată din experienţa tehnologică în Formula 1, pentru care Pirelli este furnizor exclusiv pentru o perioadă de 3 ani, 2011-2013. Pe lângă faptul că este un instrument excelent pentru consolidarea brandului Pirelli, a cărui valoare a ajuns la 2,27 miliarde EUR în 2011 (estimare Interbrand), Formula 1 este un important motor al inovării, în special în domeniile de design, compuşi şi procese, unde know-how-ul astfel dobândit poate fi exploatat și pentru anvelopele convenţionale.

Accentul consecvent pe inovarea tehnologică este, de asemenea, demonstrat de cheltuielile noastre pentru cercetare și dezvoltare (R&D), un domeniu în care Pirelli a investit 7,2% din veniturile din segmentul Premium în 2011. În total, cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea au crescut la 169,7 milioane EUR în 2011 de la 149,7 milioane EUR în 2010, rămânând la 3% din veniturile consolidate, unul dintre cele mai înalte niveluri în industrie. Această investiție va avea ca rezultat produse care, pe lângă îmbunătăţirea continuă a performanţei, sporesc și siguranţa, în beneficiul oamenilor şi al mediului.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a aprobat Raportul de Sustenabilitate, o parte integrantă a rezultatelor pentru 2011. În 2011 am raportat o reducere de 28% a consumului de apă față de 2009, precum şi o reducere cu 8% a emisiilor de CO2 şi consumului de energie. În 2011, formarea a rămas printre priorităţile noastre principale de investiții, cu o medie de 6,2 zile de training per angajat. De asemenea, am investit în promovarea unei culturi a siguranţei rutiere la nivel internaţional prin intermediul Zilei Sustenabilităţii, organizată de noi la Milano pe 23 ianuarie 2012: o conferinţă internaţională dedicată siguranţei rutiere şi a consumatorilor.

Grupul Pirelli & C. SpA

La nivel consolidat, la data de 31 decembrie 2011 veniturile se ridicau la 5.654,8 milioane EUR, o creştere de 16,6% de la 4.848,4 milioane EUR în 2010. În trimestrul patru, veniturile au însumat 1.389,0 milioane EUR, o creştere de 13% de la 1.229,7 milioane EUR în aceeaşi perioadă din 2010.

Marja brută din exploatare (EBITDA) înainte de costurile de restructurare a fost de 834,6 milioane EUR, în comparație cu 653,7 milioane EUR în 2010. În trimestrul patru, EBITDA înainte de costurile de restructurare a ajuns la 203,5 milioane EUR, o creştere de 17,2% de la 173,6 milioane EUR în trimestrul patru din 2010.

Rezultatul din exploatare (EBIT) după cheltuielile de restructurare, care s-au ridicat la 27,8 milioane EUR în 2011 (24,7 milioane EUR în 2010), a fost de 581,9 milioane EUR, o creştere de 42,7% de la 407,8 milioane EUR în 2010.

Marja din vânzări s-a îmbunătăţit la 10,3%, comparativ cu 8,4% în 2010. În trimestrul patru, rezultatul din exploatare s-a cifrat la 130,7 milioane EUR, o creştere de 30% de la 100,5 milioane cu un an mai devreme, marja din vânzări crescând la 9,4% faţă de 8,2% în 2010.

Rezultatul din participaţii a fost minus 17,3 milioane EUR, în principal din cauza devalorizării participaţiilor noastre la RCS Mediagroup S.p.A. de aproximativ 17 milioane EUR (înregistrate la 1,02 EUR pe acţiune faţă de 1,48 EUR în 2010).

Rezultatul net din activități continuate a fost de 312,6 milioane EUR, o creştere de 37,1% de la 228 milioane EUR în 2010. Rezultatul net total a fost de 440,7 milioane EUR, luând în considerare impactul pozitiv nerepetitiv de 128,1 milioane EUR legat de înregistrarea contabilă a activelor cu impozit amânat ca urmare a modificărilor la legea fiscală cu privire la pierderile din trecut, care permit raportarea lor fără limite de timp. În 2010, rezultatul net total a fost de 4,2 milioane EUR, luând în considerare impactul negativ de 223,8 milioane EUR legat de rezultatul net al activităților întrerupte Pirelli Re și Pirelli Broadband Solutions.

Rezultatul net total atribuibil holdingului Pirelli & C. este pozitiv, 451,6 milioane EUR (0,925 EUR pe acţiune), comparativ cu 21,7 milioane EUR în 2010 (0,044 EUR pe acţiune).

Activele nete consolidate la 31 decembrie 2011 s-au ridicat la 2.191,6 milioane EUR, în comparaţie cu 2.028 milioane EUR la sfârşitul anului 2010. La aceeaşi dată, activele nete atribuibile holdingului Pirelli & C. erau în valoare de 2.146,1 milioane EUR comparativ cu 1.990,8 milioane EUR în 2010.

Fluxul de numerar net din exploatare a fost de 156,4 milioane EUR, cu o creştere semnificativă în ultimul trimestru, fără a lua în considerare creşterea semnificativă a investiţiilor (+43%, până la 626,2 milioane EUR), care viza creşterea capacității de producţie pe segmentul Premium. Fluxul de numerar net total a fost de minus 281,5 milioane EUR, din cauza investiţiilor şi a plăţii dividendelor în valoare de 83,5 milioane EUR, plății iniţiale de 55 de milioane EUR pentru achiziţia de fabrici în Rusia şi preluarea, în valoare de 28 de milioane EUR, a încă 15% din filiala chineză (deţinută în prezent în procent de 90%). Poziţia financiară netă a Grupului la 31 decembrie 2011 a fost de minus 737,1 milioane EUR (minus 455,6 milioane EUR la 31 decembrie 2010), faţă de ţinta de "aproximativ 750 de milioane EUR".

La 31 decembrie 2011, Grupul avea angajate 34.259 de persoane, comparativ cu 29.573 la 31 decembrie 2010; o creştere de 2.772 de persoane ca urmare a achiziţionării fabricii Kirov din Rusia.

Holdingul Pirelli & C. SpA a raportat un profit net de 272,5 milioane EUR față de 87,4 milioane EUR în 2010. În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie va propune distribuirea unui dividend de 0,27 EUR pentru o acţiune ordinară (0,165 în anul precedent) şi 0,34 euro per acţiune preferențială (0,229 în anul precedent), pentru o sumă totală a dividendelor de 132,4 milioane EUR. Dividendul va putea fi plătit începând cu data de 24 mai 2012 (data detașării cuponului: 21 mai 2012).

Sectorul Anvelope Pirelli

Veniturile sectorului Pirelli Anvelope la 31 decembrie 2011 se ridicau la 5.601,6 milioane EUR, o creştere de 17,4% de la 4.772,0 milioane EUR în 2010. Variaţia pe principii de asemănare, înainte de efectul negativ al ratei de schimb de 1,6%, a arătat o creştere de 19,0%, în principal din cauza componentei preţ / mix. În special în trimestrul patru al anului 2011 a fost confirmată tendinţa pozitivă a vânzărilor, ajungând la 1.375,9 milioane EUR, o creştere de 13,4% de la 1.212,9 milioane EUR în 2010. Netul efectului cursului de schimb, creşterea organică a fost de 15,9%.

Tendinţa veniturilor reflectă orientarea strategică a sectorului Consumatori individuali pe segmentul Premium şi capacitatea de a compensa impactul negativ al creşterii preţurilor materiilor prime, care a atins valoarea totală de 512 de milioane EUR şi a devenit mai evidentă în trimestrul patru. De-a lungul anului, componenta de preţ / mix a crescut cu 17,6% şi 19,8% în trimestrul patru, în timp ce componenta volum a crescut cu 1,4% pe an şi a scăzut cu 3,9% în trimestrul patru: tendinţele de volum reflectă vânzări mai scăzute pe segmentul standard, ca urmare atât a unei încetiniri a întregii pieţe pe acest segment cât și a axării strategice a Pirelli pe segmentul Premium, așadar cu o expunere mai mică pe segmentul standard, care are o rentabilitate mai mică.

Marja brută din exploatare (EBITDA) înainte de cheltuielile de restructurare s-a ridicat la 875,5 milioane EUR, o creştere de 27,9% de la 684,3 milioane EUR în 2010, reprezentând 15,6% din vânzări, comparativ cu 14,3% în 2010. În trimestrul patru, EBITDA înainte de cheltuielile de restructurare a fost de 219,2 milioane EUR, o creştere de 17% de la 187,4 milioane EUR în aceeași perioadă din 2010, cu o marjă din vânzări în creştere la 15,9% de la 15,5% în aceeaşi perioadă din 2010.

Rezultatul din exploatare (EBIT) înainte de costurile de restructurare a fost de 661,7 milioane EUR, o creştere de 38,9% de la 476,3 milioane EUR în 2010, reprezentând 11,8% din vânzări (10% în 2010). În trimestrul patru, EBIT înainte de cheltuielile de restructurare a atins 167,4 milioane EUR, în comparaţie cu 129,6 milioane EUR în aceeași perioadă din 2010, reprezentând 12,2% din vânzări, o îmbunătăţire în comparaţie cu 10,7% în trimestrul patru din 2010. Creşterea profitabilităţii a fost realizată în ciuda creşterii semnificative a costurilor materiilor prime, care au atins vârful la începutul trimestrului al doilea, cu un impact total de aproximativ 512 milioane EUR.

Având în vedere cheltuielile de restructurare, care s-au ridicat la 17,8 milioane EUR (23,2 milioane EUR în 2010) şi care au vizat îmbunătăţirea eficienţei unităților din Europa, rezultatul din exploatare în anul 2011 a fost de 643,9 milioane EUR, o creştere de 42,1% de la 453,1 milioane EUR în 2010, cu o marjă de 11,5%, o creştere de două puncte procentuale de la 9,5% în 2010 şi deasupra țintei de "aproximativ 11%", anunţată la 9 noiembrie 2011, când a fost actualizat Planul Industrial. În trimestrul patru, rezultatul din exploatare după cheltuielile de restructurare a fost de 159,5 milioane EUR, o creştere de 34,2% comparativ cu 118,8 milioane EUR în aceeaşi perioadă a anului 2010 şi a reprezentat 11,6% din vânzări (9,8% în aceeaşi perioadă din 2010).

Fluxul net de trezorerie din exploatare a fost pozitiv, de 215,5 de milioane EUR, comparativ cu 368,5 milioane EUR în anul anterior. În trimestrul patru, fluxul net de trezorerie din exploatare a fost de plus 334,6 milioane EUR (196,9 milioane în T4 din 2010), ceea ce reflectă în special tendinţa pozitivă a capitalului de lucru. Poziţia financiară netă la 31 decembrie 2011 a fost de minus 962,3 de milioane EUR, o ameliorare față de 1.109,9 milioane EUR la sfârşitul anului 2010, fără a ține seama de investiţiile care au crescut la 617,8 milioane EUR (+52% față de 2010). În timpul anului, randamentele au ajuns la 93,8 milioane EUR, în comparație cu ţinta de "aproximativ 80 de milioane EUR".

În sectorul Consumatori Individuali (anvelope pentru Automobile/Camioane ușoare și Motociclete), veniturile pentru 2011 au fost de 3.925,5 milioane EUR în total, o creştere de 18,9% de la 3.300,3 milioane EUR în 2010. Netul efectelor cursului de schimb, creşterea organică a vânzărilor în sectorul Consumatori individuali a fost de 20,3%, printr-o creştere a volumelor de 3% şi a componentei preț / mix de 17,3%. Pe segmentul Automobile, ar trebui observat că a existat o creştere cu 56% în vânzarea produselor de iarnă, cu o cotă pe piaţa europeană a produselor de iarnă pentru segmentul de înlocuire al Pirelli în creştere la aproximativ 8% de la 6,9% în 2010. Marja brută din exploatare înaintea costurilor de restructurare s-a ridicat la 669,4 milioane EUR, cu o creştere de 37% față de 488,4 milioane EUR pentru anul anterior şi a reprezentat 17,1% din vânzări, comparativ cu rezultatul anterior de 14,8%. Rezultatul operaţional a crescut cu 54,8% comparativ cu anul anterior, ajungând la 490,6 milioane EUR, crescând la 12,5% din vânzări de la 9,6%.

Al patrulea trimestru din 2011 a înregistrat vânzări de 959,0 milioane EUR (+14,6% față de aceeaşi perioadă din 2010), cu o creştere organică de 16,4%, legată în special de contribuţia pozitivă a componentei de preţ / mix (+19,7%). Rezultatul operaţional a crescut cu 30,3%, până la 120,5 milioane EUR, rentabilitatea îmbunătăţindu-se la 12,6% de la 11,1% în trimestrul patru din 2010.

În sectorul Industrial (anvelope pentru vehicule Industriale şi Cabluri metalice), veniturile pentru 2011 au fost de 1.676,1 milioane EUR în total, cu o creştere de 13,9% de la 1.471,7 milioane EUR în 2010. Excluzând efectele cursului de schimb, creşterea pe baza principiului asemănării a fost de 16,1%, printr-o creştere de 17,8% în componenta de preţ / mix, în timp ce volumele au scăzut cu 1,7%. Marja brută din exploatare înainte de deducerea cheltuielilor de restructurare a fost de 206,1 milioane EUR (195,9 milioane EUR în 2010), în timp ce rezultatul operaţional înaintea cheltuielilor de restructurare a crescut la 155,2 milioane EUR (141,7 milioane EUR în 2010), reprezentând 9,3% din vânzări. Rezultatul operaţional a crescut la 153,3 milioane EUR (136,1 milioane EUR în 2010), reprezentând 9,1% din vânzări. Vânzările în trimestrul patru al anului 2011 au fost de 416,9 milioane EUR (+10,8% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010) şi rezultatul operaţional înaintea cheltuielilor de restructurare a fost de 40,3 milioane EUR (29,7 milioane EUR în aceeaşi perioadă a anului 2010), reprezentând 9,7% din vânzări, comparativ cu 7,9% în aceeași perioadă din 2010. Referitor la vânzări, variaţia organică pozitivă în trimestrul patru (+14,7%) a fost legată în principal de componenta preţ / mix, care a adus o contribuţie pozitivă de 20,1%, faţă de scăderea de 5,4% a componentei de volum, ceea ce reflectă expunerea acestui sector la încetinirea economică generală.

La 31 decembrie 2011, Pirelli Anvelope avea 33.596 angajați, comparativ cu 28.865 la sfârşitul anului 2010. Diferența (2.772 persoane) a rezultat din achiziţia fabricii Kirov din Rusia.

Evenimente semnificative după 31 decembrie 2011

La 23 ianuarie 2012, Pirelli a organizat, la sediul din Bicocca, "Ziua Sustenabilității", o conferință internaţională intitulată "Stimularea sustenabilității: un drum sigur către viitor". În timpul evenimentului, care a evidenţiat siguranţa consumatorilor finali cu accent pe siguranţa rutieră, Pirelli a semnat un acord cu Ministerul Mediului referitor la amprenta de carbon a ciclului de viaţă al anvelopelor companiei. Acordul semnat de către ministrul Corrado Clini şi preşedintele Pirelli, Marco Tronchetti Provera, este un pas în plus care conduce compania Pirelli spre reducerea constantă a impactului său asupra mediului.

La 31 ianuarie 2012, o Adunare Extraordinară a Acţionarilor Pirelli & C. SpA Savings l-a numit pe Profesorul Giuseppe Niccolini drept reprezentantul lor comun pentru anii 2012, 2013 şi 2014; acesta îl va înlocui pe dl. Giovanni Pecorella.

Pe 29 februarie 2012, Pirelli & C. SpA şi Russian Technologies au finalizat tranzacţia pentru transferul fabricii de anvelope Voronej de la grupul petrochimic Sibur către un joint-venture format din Pirelli şi Russian Technologies. Tranzacţia urmează preluării fabricii de anvelope Kirov de la Sibur în decembrie anul trecut.

La 1 martie 2012, Consiliul de Administraţie a procedat la cooptarea domnului Giuseppe Vita, pentru a-l înlocui pe domnul Enrico Tommaso Cucchiani care a demisionat din funcția sa de membru al Consiliului de Administrație la 16 decembrie 2011, precum şi a doamnei Manuela Soffientini, care să îl înlocuiască pe domnul Francesco Profumo, care a demisionat din funcția sa de membru în Consiliul de Administrație la 16 noiembrie 2011.

Perspectivele pentru 2012

Confruntat cu o încetinire generală a cererii de anvelope ca urmare a actualei crize macroeconomice, în 2012 Pirelli își va intensifica în continuare, în comparaţie cu ceea ce a fost prevăzut în Planul Industrial 2012/2014 prezentat în noiembrie anul trecut, acţiunile care vizează optimizarea mixului, atât pentru segmentul Automobile cât şi Camioane.

Pentru Automobile, ţinta de volum pe segmentul Premium a crescut de la +20% la cel puţin +20% şi estimarea non-premium este redusă cu -8/-10% față de anul 2011. Estimarea totală a volumului pe segmentul Automobile în 2012 a fost scăzută de la +3%, valoare prezentată în noiembrie anul trecut, la 1%/0. Pe segmentul Camioane, care este afectat într-o măsură mai mare de criză, volumele totale preconizate pentru anul 2012 au fost reduse de la +1% la -2%/-4% reflectând o reducere în volumele low-mix (convenţionale -20% comparativ cu 2011) alături de o performanţă uşor pozitivă pentru produse cu valoare mai mare (radiale de la +3% în noiembrie anul trecut la +2%/0). Ținta totală de volum este, prin urmare, redusă de la +2% în noiembrie anul trecut la 0/-1%, în timp ce optimizări suplimentare în mix către produse cu o valoare mai mare conduc la o variaţie a țintei de preț / mix de la +8% în noiembrie anul trecut la +11%/+12%.

Veniturile totale în 2012 sunt prognozate la aproximativ 6,6 miliarde EUR, o creştere de 17% de la 5,65 miliarde EUR în 2011 (ţinta anterioară era de 6,7 miliarde EUR cu o creştere de 16% față de 2011, care fusese prognozată sub 5,8 miliarde EUR). Ţinta de vânzări pentru Rusia este confirmată la aproximativ 300 de milioane EUR.

Ținta marjei EBIT pentru 2012 a fost revizuită în sus, la minim 12%, comparativ cu ținta anterioară de 11% -12%.

La sfârşitul anului 2012, se aşteaptă ca poziţia financiară negativă netă să fie o sumă sub un miliard de euro înainte de dividende.

Planul de stimulare a managementului

În 2009, Pirelli a adoptat un plan de stimulente în numerar pe termen mediu-lung, numit Stimulare pe Termen Lung (STL), pentru conducerea executivă (aproximativ 90 de manageri). Planul se bazează pe realizarea obiectivelor EBIT cumulative prevăzute în Planul industrial pentru 2009-2011, în conformitate cu mecanismele de remunerare variabilă adoptate pe scară largă atât la nivel naţional cât şi internaţional pentru a alinia interesele managementului cu cele ale acţionarilor, dezvoltând astfel crearea durabilă de valoare pe termen mediu şi lung. Planul STL, care s-a încheiat în 2011, a inclus ca ţintă și "Randamentul Total pe Acționar" (RTA).

Obiectivele Planului 2009-2011 au fost depăşite în mare măsură: în această perioadă, Pirelli și-a ridicat în mod repetat țintele de profitabilitate. Între trimestrul patru din 2008 şi trimestrul patru din 2011, "Randamentul Total pe Acţionar" a ajuns la 128%.

Planul de stimulare pe 3 ani a fost în întregime autofinanţat: costul acestuia a fost deja inclus în datele economice, după cum a fost raportat în bilanţurile pentru cei trei ani. La data de 31 decembrie 2011 provizioanele atingeau în total 77,13 milioane EUR.

Consiliul de Administraţie, pe baza unei propuneri a Comisiei de Remunerare, a aprobat lansarea noului Plan de Stimulare de 3 ani pentru toţi managerii (în jur de 310 de participanţi), un plan legat de noile obiective provocatoare ale perioadei 2012-2014. Asemenea planului precedent, noul plan de stimulare stabileşte că managementul va renunţa la 50% din MBO (management buyout) pentru 2012 şi 2013: această sumă va fi pusă deoparte într-un fel de "bancă de bonus" şi va fi plătită la sfârşitul perioadei de 3 ani, cu un bonus suplimentar, numai dacă obiectivele pe termen lung sunt realizate; dacă aceste obiective sunt ratate, doar jumătate din banii puși deoparte în "banca de bonus" vor fi plătiți. Planul de Stimulare de trei ani este legat de "Randamentul Total pe Acţionar" şi de poziţionarea Pirelli printre principalii indicatori de sustenabilitate din lume.

Planul pentru 2012-2014 este, de asemenea, complet autofinanţat şi cheltuielile aferente sunt incluse în datele economice ale Planului Industrial.

În special, Consiliul de Administraţie a decis, de asemenea în conformitate cu articolul 2389 din Codul Civil, la propunerea Comisiei de Remunerare şi cu avizul favorabil al Comisiei de Audit Intern, un plan de stimulente bănești pe 3 ani pentru directorii executivi şi manageri pentru perioada 2012-2014 ("Perioada de referinţă") bazat, printre altele, pe parametri financiari, destinat directorilor executivi şi/sau managerilor grupului Pirelli & C. SpA şi filialelor sale controlate ("Beneficiari"), numit "Plan de Stimulare pe Termen Lung (2012/2014)" ("Planul STL"), în conformitate cu legea, acesta va fi supus aprobării acţionarilor convocați la data de 10 mai 2012.

Planul STL acoperă toți managerii Grupului şi poate fi, de asemenea, extins la cei care în timpul perioadei de 3 ani intră în conducerea Grupului şi/sau îşi asumă, ca o consecinţă a promovării interne, o poziţie de manager. În aceste cazuri, participarea este condiţionată de participarea la Planul STL pentru cel puţin un an întreg şi procentele stimulării vor fi recalculate pe baza numărului de luni de participare la Planul STL.

Printre participanţii la Plan se numără și Marco Tronchetti Provera, Preşedinte şi CEO al Grupului Pirelli & C., Vice-preşedintele Alberto Pirelli, Directorul General Francesco Gori, directorii cu responsabilitate strategică, Francesco Chiappetta (Consilier General şi Director Afaceri Instituţionale), Maurizio Sala (șeful de la Planificare şi Control), Francesco Tanzi (Director Financiar).

Planul STL este în numerar şi nu implică drepturi la opţiuni pe acţiuni. Stimulentele bănești (plătite de către Pirelli & C. SpA, Pirelli Tyre SpA şi celelalte companii ale Grupului Pirelli) se calculează în principal pe baza parametrilor determinați de obiectivele economice şi în parte pe performanţa acţiunilor Pirelli faţă de (i) Indexul de Randament Total FTSE/MIB; (ii) performanţa unor companii similare din sectorul anvelopelor.

În conformitate cu articolul 114 bis din Legea Finanțelor şi articolul 84 ​​bis din Regulamentul Emitenţilor, documentele cu informaţii reprezentative vor fi puse la dispoziţia companiei aşa cum prevede legea, în conformitate cu reglementările predominante.

Adunarea Generală a Acţionarilor şi problemele de Guvernanţă Corporativă

Consiliul de Administraţie a convocat o adunare a acţionarilor pentru a aproba rezultatele pentru anul 2011 în data de 10 mai 2012 (convocare unică). Adunarea ordinară va fi, de asemenea, chemată să decidă cu privire la confirmarea membrilor propuşi pentru Consiliul de Administrație, respectiv doamna Manuela Soffientini şi domnul Giuseppe Vita, precum şi cu privire la numirea noii Comisii de Audit prin vot de listă. În concluzie, Acţionarilor li se va cere să-şi exprime, prin vot consultativ, poziţiile privitoare la Politica de Remunerare pentru 2012 şi să aprobe Planul de Stimulare de 3 ani, perioada 2012/2014, descris deja în secţiunea legată de Randamentul Total al Acţionarilor. Documentaţia va fi pusă la dispoziţia publicului în conformitate cu legea.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a declarat că Pirelli se va conforma pe deplin noului Cod de Autoreglementare al Bursei italiene aprobat în decembrie 2011 şi a menţionat că guvernanţa corporativă a Pirelli a primit deja noile recomandări. În raportul de anul viitor privind guvernanţa companiei şi structura acţionariatului, vor fi furnizate informaţii în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor menţionate mai sus.

În concluzie, Consiliul de Administraţie a confirmat că, pentru al doilea an consecutiv, Pirelli a primit premiul pentru "Cea mai bună guvernanţă corporativă în Italia", în cadrul premiilor World Finance Awards 2012 pentru guvernanţă corporativă şi că, în decembrie 2011, Governance Metrics International (GMI) şi-a confirmat evaluarea de 10/10 a guvernanţei corporative Pirelli pentru piaţa italiană şi a făcut o evaluare de 8/10 pentru piaţa mondială, cel mai bun rezultat obţinut vreodată de o companie italiană.

Managerul mandatat să întocmească documentele contabile ale companiei Pirelli & C. S.p.A., Francesco Tanzi, declară – conform art. 154-bis, paragraful 2 din Testo Unico della Finanza – că informaţiile contabile conţinute în acest comunicat de presă corespund cu rezultatele documentate şi registrele contabile.

Bucuresti, 21.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *