free download 78 travel guides written by experts

Reluarea functionarii registrului national de emisii

Registrele naţionale de emisii ale Finlandei, României, Sloveniei şi Suediei îşi vor relua funcţionarea normală începând cu orele 8 am CET, în data de 21 martie 2011.

Această decizie vine ca urmare a finalizării analizei realizate de către Comisia Europeană asupra rapoartelor prezentate de respectivele registre naţionale în ce priveşte gradul de adecvare a măsurilor de securitate. Prin intermediul rapoartelor respective, cele 4 ţări au dat asigurările necesare că, în limite rezonabile, cerinţele de securitate minime sunt puse în practică.

Prin această decizie, numărul de registre naţionale care şi-au reluat activitatea normală, după suspendarea tuturor tranzacţiilor, cu excepţia alocării şi renunţării la cote, în 19 ianuarie datorită cazurilor de furturi online, va ajunge la 19 din totalul registrelor naţionale din cadrul sistemului UE SCE.

Comisia va continua să furnizeze actualizări ale situaţiei şi va anunţa reactivarea planificată a fiecăruia din registele naţionale cu 24 de ore înainte.

Informaţia de presă relevantă (în engleză) se găseşte în pagina:

//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/181&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Bucuresti, 21.03.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *