free download 78 travel guides written by experts

Relansarea afacerilor romanesti prin noua abordare dunareana

Sumar executiv asupra rezultatelor Forumului Anual al Dunării (Viena, iunie 2014)

În cadrul săptămânii europene a Dunării din acest an, participarea stakeholderilor şi organizaţiilor societăţii civile din România a fost mult mai masivă şi chiar mai consistentă decât anterior.

Astfel, cu prilejul primei ediţii a “Zilei Participării” în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), organizată în parteneriat de Foster Europe, Coordonatorii Ariilor Prioritare SUERD 9 şi 10, precum şi de Forumul Societăţii Civile al Dunării, (25 iunie 2014, Palatul Esterhazy din Eisenstadt, Austria), grupuri de organizaţii neguvernamentale din România, inclusiv Platforma Comunităţilor Locale Riverane Dunării (CLDR România), coordonată de EUROLINK-Casa Europei, s-au remarcat printr-un puternic networking şi intervenţii în cadrul sesiunilor în plen şi pe ateliere de lucru. Principalele intervenţii pe baza cărora au fost pilotate dezbaterile ulterioare au aparţinut fostului Prim-Ministru al Slovaciei Iveta RADICOVA şi autorului raportului Comisiei Europene asupra coeziunii social-economice, economistul Fabrizio BARCA, fost Ministru italian al Economiei. Accentul ambelor prezentări a căzut pe nevoia urgentă de reformă ărofundă în cadrul instituţiilor europene, precum şi pe importanţa inovării social-economice, care să aibă în centrul lor conceptele de sustenabilitate, subsidiaritate, creştere albastră şi impact, mai ales calitativ ridicat, asupra calităţii vieţii cetăţenilor.

La final, în urma dezbaterilor, a fost formulată “Declaraţia de la Eisenstadt asupra Participării în cadrul Strategiei Dunării”. Documentul reliefează importanţa finanţării unei “Platforme a Societăţii Civile” în cadrul SUERD drept principală poartă pentru a realiza comunicarea între ONG-uri şi principalii decidenţi la nivel naţional şi european cu privire la modalităţile de integrare a iniţiativelor şi proiectelor, conform noii abordări macro-regionale. Totodată s-a cerut şi o revizuire în viitor a procesului SUERD care să fie transpusă într-o manieră deschisă, transparentă şi participativă, urmând ca în cel mai scurt timp să demareze consultări pentru elaborarea unei foi de parcurs SUERD cu privire la democraţie şi participare civică.

Cele două zile ale ediţiei a treia a Forumului Anual al Dunării (Palatul Primăriei din Viena, 26-27 iunie 2014) au început prin reuniunea Consiliului Oraşelor şi Regiunilor Dunării (CoDCR), prezidată de Preşedintele Peter LANGER, în prezenţa a numeroşi primari generali din capitalele statelor şi regiunilor dunărene, printre care cei ai oraşelor Viena, Ulm, Sofia şi Bucureşti. În acest context, a fost lansată în mod oficial şi componenta electronică a Platformei Urbane a Regiunii Dunării, destinată să stimuleze, pe viitor, o cât mai eficientă acţiune între promotori, stakeholderi şi beneficiarii potenţiali de finanţare a proiectelor la nivel macro-regional. În cadrul acestei platforme, secţiunea proiectelor româneşti va fi stimulată şi promovată în mod special prin cooperarea dintre coordonatorii de la Viena şi secretariatul Platformei Comunităţilor Locale Riverane Dunării. O serie de macro-proiecte prioritare au fost prezentate în plen, inclusiv prin Secretarul General CoDCR Eric BARTHA. De asemenea, s-a anunţat că, în urma consultărilor cu principalii factori de decizie SUERD, rolul principal de iniţiativă şi coordonare a proiectelor dunărene va trebui, conform principiului subsidiarităţii, să revină chiar conducerii regiunilor şi marilor centre urbane implicate în procesul de implementare.

Lucrările propriu-zise ale Forumului Anual al Dunării s-au bucurat de prezenţa unor invitaţi marcanţi precum: Comisarul European Johannes HAHN; Ministrul Federal de Externe al Austriei Sebastian KURZ; Ministrul Afacerilor Europene din landul Baden Wurttemberg Peter FRIEDRICH; Preşedintele Institutului Regiunii Dunării şi Europei Centrale (IDM), Erhard BUSEK, fost Vice-Cancelar al Austriei; Ministrul Federal al Muncii al Austriei Rudolf HUNDSTORFER. Din România au fost prezenţi şi au luat cuvântul Ministrul de Externe Titus CORLĂŢEAN; Ministrul Educaţiei Remus PRICOPIE.

Reuniunile în plen şi consultările politice desfăşurate în paralel s-au soldat cu publicarea unei Declaraţii Comune a Miniştrilor Afacerilor Externe din Statele Membre SUERD. Printre principalele elemente convenite menţionăm pe scurt:
– introducerea principiului conducerii rotative în cadrul SUERD, care să ţină cont şi de statele care girează Preşedinţia UE şi de preşedinţia altor instituţii macro-regionale;
– toate Punctele Naţionale de Contact SUERD au fost redenumite Coordonatori Naţionali spre a reflecta mai bine rolul lor de coordonare internă;
– persoanele care coordonează SUERD la nivel naţional urmează să se întâlnească cel puţin de două ori între cele două ediţii anuale ale Forumului SUERD, sub preşedinţia statului membru care urmează să asigure viitoarea ediţie a Forumului Anual al Dunării;
– miniştrii prezenţi au luat în considerare propunerea Comisiei Europene de a se crea Punctul Strategiei Dunării pentru a îmbunătăţii şi consolida sinergiile între SUERD şi celelalte programe structurale. Aceştia au fost de acord că principalele responsabilităţi şi regimul de finanţare al Punctului SUERD urmează să fie stabilite cu anticipaţie;
– în vederea asigurării unei sporite clarităţi a modului de organizare a muncii, ca o nevoie aparte pentru economia SUERD, miniştrii prezenţi au decis să examineze în curând oportunitatea unei “valori adăugate” pentru întregul proces prin numirea unui Reprezentant Special SUERD, care să asigure un leadership strategic dincolo de preşedinţiile rotative stabilite.

Ca obiective strategice de etapă, Forumul SUERD a hotărât în principal următoarele puncte:
– până la mijlocul anului 2015, să dezvolte în cadrul Grupurilor de Lucru de pe lângă Ariile Prioritare concepte strategice care să includă mize relevante până în anul 2020, inclusiv prin actualizarea politicilor publice şi programelor relevante;
– s-a decis ca următoarea ediţie a Forumului SUERD să aibă loc la Ulm (Baden Wurttemberg), iar accentul să cadă pe implicarea cetăţenilor, îmbunătăţirea competenţelor profesionale, antreprenoriat şi competitivitate – ca aspecte orizontale esenţiale ale Strategiei Dunării;
– tot până la mijlocul anului viitor se are în vedere dezvoltarea criteriilor de evaluare şi performanţă pe care Comisia Europeană, Coordonatorii Naţionali şi Coordonatorii Ariilor Prioritare trebuie să-i prezinte pentru a demara deja procesul de evaluare a implementării;
– miniştrii responsabili pentru aplicarea SUERD sunt chemaţi să contribuie la conceperea unor opţiuni de sprijinire a modului de guvernanţă pentru diferite cadre relevante de programare, în special cu referire la programul transnaţional “Danube” din cadrul SEE, care să fie concentrat pe îmbunătăţirea sistemului operaţional şi cooperarea dintre decidenţii principali şi alte entităţi relevante.

Unul dintre workshop-urile importante din cadrul lucrărilor care s-au concentrat pe raportul dintre bună guvernanţă şi incluziune socială în statele dunărene, a fost coordonat de reprezentantul Platformei CLDR România Sever AVRAM, Preşedinte Executiv EUROLINK-Casa Europei şi a avut ca obiect mai buna coordonare a programelor/finanţărilor UE pentru rezolvarea problematicii incluziunii sociale a minorităţii rome. La dezbateri au luat parte: Şefa unităţii de coordonare pentru politici de non-discriminare şi minoritatea romă a Comisiei Europene – DG Justiţie Ilona NEGRO; Coordonatoarea Austriei pentru Punctul Naţional de Contact asupra Strategiei Rome Susanne PFANNER; Project Manager al Platformei Urbane a Regiunii Dunării Jorg MIRTL; Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi a Guvernului României Daniel VASILE; Preşedinta Asociaţiei PartNET, Prof. Dr. Iolanda MIHALACHE. În ansamblu, toţi invitaţii au insistat asupra importanţei unei mult mai bune coordonări a implementării fondurilor UE în perioada 2014-2020, iar reprezentanţii din România au venit chiar cu propuneri concrete pentru realizarea unui proiect coerent şi integrat european care să răspundă atât nevoilor majorităţilor, cât şi minorităţilor, legate de educaţie, resurse umane, sănătate. asistenţă socială etc, în cât mai strict acord cu respectarea de către toţi cetăţenii a normelor statului de drept, dar şi pentru reducerea practică a decalajelor existente, cu potenţia efect perturbator şi de violenţă socială. De asemenea, propunerile şi ideile ce vor fi sintetizate, vor constitui subiectul unei mai largi conferinţe la nivel dunărean, care să implice pe toţi coordonatorii naţionali pentru minoritatea romă, ce urmează să aibă loc în toamna acestui an.

Pe de altă parte, în cadrul altor secţiuni, dar şi al contactelor şi consultărilor informale, reprezentanţii Platformei CLDR România au exercitat o puternică acţiune de lobby instituţional, reuşind să aibă întâlniri paralele cu agenţii de consultanţă partenere ale Municipalităţii Viena, cu Asociaţia Oraşelor din Austria, cu Academia Dunării din Germania etc, pentru a promova cele mai inspirate idei de proiecte prioritare româneşti cu ajutorul partenerilor austrieci si germani. În acest mod, au fost puse bazele unei implicări viitoare mai consistente în cadrul celor patru grupuri de lucru la nivel macro-regional pe care le-a prezentat Otto SCHWETZ, Preşedintele Grupului Transport şi Navigaţie în Regiunea Dunării.

Rezultatele concrete şi sistemul de lucru în continuare pentru punerea în aplicare a proiectelor româneşti în cadrul Strategiei Dunării vor fi explicate şi detaliate mult mai concret în cadrul unei Sesiuni speciale de informare şi training ce va avea loc la Puflene Complex Resort – Delta Dunării, Murighiol, în perioada 20-25 iulie 2014. Pentru detalii suplimentare şi înscrieri, cei interesaţi pot consulta siteul www.houseofeurope.ro.

Relansarea afacerilor în superba zonă riverană a Dunării abia a început, fiecare poate avea partea sa de implicare şi de succes!

Bucuresti, 30.06.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *