metalshow

Recomandari cu privire la accesarea Fondurilor Structurale

Conferinta de Lansare a Consortiului Parteneriatului Strategic.

Grand Hotel Marriott, 28 martie 2008

In urma celor doua participari ale delegatiei Platformei de Actiune si Interventie Rapida a Societatii Civile din Romania “EU-RO Clearing Funds”, coordonata de Fundatia EUROLINK-Casa Europei, la Conferinta Anticoruptie de la Koln (25-26 februarie 2008) si la Conferinta asupra Fondurilor Structurale de la Berlin (17-19 martie 2008), precum si in baza transferului de bune practici facilitat de proiectele de monitorizare-evaluare paralela din Lituania si Letonia, coordonate de organizatia Transparency International, sintetizam – in atentia autoritatilor publice competente – urmatorul set de recomandari exprese, care pot fi aplicate nuantat, in aceasta etapa, si procesului de absorbtie a fondurilor UE in Romaniei: 1. sa fie stabilite reguli mult mai clare referitoare la participarea concreta in reuniunile de lucru ale comitetelor care pre-selecteaza prioritatile si proiectele supuse ulterior spre evaluare sau/si aprobare, in special prin: mentionarea precisa a numelui reprezentantilor partenerilor sociali, ai sectorului academic si ONG; furnizarea de informatii publice cu privire la criteriile de (pre) selectie avute in vedere, in scopul evitarii speculatiilor ulterioare asupra unor posibile favoritisme, partiniri sau forme de subiectivism;

2. dat fiind faptul ca este vorba de o angreanare a contributiei cetatenilor europeni, sa devina obligatorie intocmirea de procese verbale de sedinta si sa fie facute publice argumentele aduse in favoarea fiecarui proiect propus de participanti in mod individual sau/si colectiv, pentru a se putea asigurarea mecanismelor de control ale calitatii si acuratetii implemantarii ulterioare a proiectelor;

3. sa fie supuse publicului – spre informare detaliata – toate informatiile referitoare la persoanele care vor beneficia de plati directe pentru activitati agricole, asa cum a cerut-o in 2006 Consiliul de Ministri din domeniul agriculturii;

4. sa se solicite prevederi legale clare si responsabilitati decisive si mult mai ferme din partea ANRMAP cu privire la apelurile de oferta din care lipsesc termeni de referinta clari sau care prezinta vicii de procedura, detectectabile inca din start, mergandu-se pana la anularea valabilitatii apelului si obligativitatea repetarii corecte si precise a formularii acestuia;

5. sa devina complet transparente informatiile cu privire la sistemul informatic integrat de monitorizare si management ale programelor operationale pentru a extinde in mod adecvat posibilitatile de verificabilitate paralela si transparenta si a face mai accesibile informatiile asupra modului in care sunt cheltuiti banii publici;

6. sa fie realizata o lista publica de consultanti cu expertiza si abilitati probate in domeniul proiectelor cu finantare europeana si sa se impuna un cod de conduita si responsabilitati mult mai clare ale consultantilor, inclusiv cu furnizarea de catre acestia, pe proprie raspundere, de informatii publice asupra proiectelor la care acestia au participat si asupra gradului de succes sau insucces cu care s-au soldat in urma evaluarii sau/si auditului final;

7. sa fie evitata in mod categoric, in practica procedurilor, suprapunerea si paralelismele de prerogative intre autoritatile de management si organismele intermediare, pentru a nu supune procesul de selectie unor eventuale presiuni politico-administrative carora beneficiarii sa nu le poata face fata si sa nu poata sa le contracareze, datorita unui sistem unipolar de luare a deciziilor si de posiblitate a contestarii acestora;

8. sa fie mult mai serios supravegheata conduita si provenienta profesionala a asesorilor care evalueaza proiectele, inclusiv prin urmarirea atenta a declaratiilor lor asupra eventualelor conflicte de interese si prin cooptarea partenerilor sociali si ai ONG-urilor cu expertiza verificata in domeniu sa se implice in evaluarea paralela a dimensiunii etice a desfasurarii procesului;

9. in scopul asigurari unei derulari fluente a procesului de accesare, sa fie intarita confidentialitatea si protectia martorilor care raporteaza cu dovezi clare posibile iregularitati sau activitati ilegale, pentru evitarea hartuirii acestora si descurajarea practica a tentatiilor de practici netransparente care persista.

Aceste recomandari figureaza in cadrul Raportului Special de Misiune ce va fi supus dezbaterii cu ocazia Conferintei de Lansare a Consortiului Parteneriatului Strategic (CPS), organizata in data de 28 martie 2008, la GRAND HOTEL MARRIOTT, Grand Ball Room – Salon A-B, sub genericul “Lungul drum al proiectului cu Fonduri Europene – de la idee la succes. O perspectiva din unghiul rolului jucat de consultanta”. Consortiul Parteneriatului Strategic (CPS) este expresia intentiei de implicare a societatilor Adversus Consulting, S.C.A. Deleanu Vasile – avocati, Metroul SA, Phaeton Gala, precum si a Fundatiei EUROLINK-Casa Europei in sprijinirea comunitatilor locale si intreprinzatorilor mici si mijlocii in vederea accesarii Fondurilor Europene. Parteneri Media pemanenti ai Consortiului Parteneriatului Strategic: Grupul Tribuna Economica – „Euro-Consultanta” si „Economie si Administratie Locala”; SmartFinancial.ro; SmartBank.ro; PRWave.ro; Comunicatii Mobile.

Participarea este gratuita, in limita stricta a numarului de 90 locuri disponibile. Inscrierea se face pe baza completarii cererii de inscriere disponibila pe internet la www.StructuralFunds.ro, pana cel tarziu la data de 26 martie 2008.

Bucuresti, 26.03.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *