metalshow

RCS & RDS isi face cunoscuta intentia de a lansa

o ofertă pentru GDR-uri

Prin prezenta RCS & RDS anunţă că intenţionează să solicite listarea GDR-urilor pe Piaţa Regulată a Bursei de Valori Londra şi să lanseze o ofertă având ca obiect GDR-urile, ofertă ce va fi adresată investitorilor instituţionalizaţi internaţionali (“Oferta Globală”).

RCS & RDS este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de televiziune şi telecomunicaţii din Europa Centrală şi de Est. Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixă, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G. Morgan Stanley şi UBS Investment Bank au fost numite în calitate de Joint Global Coordinators şi Bookrunners.

Comentând asupra anunţului de astăzi, Alexandru Oprea, Preşedinte şi Director General al RCS & RDS, a declarat următoarele:

“Acesta este un moment extrem de important în evoluţia societăţii şi suntem încântaţi să aducem RCS & RDS, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de televiziune şi telecomunicaţii, pe piaţa londoneză. Listarea va întări prezenţa noastră în Europa Centrală şi de Est şi ne va oferi, în acelaşi timp, capitalul necesar pentru dezvoltarea în continuare a activităţilor noastre curente"

Bucuresti, 9.10.2007

INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SUNT SUPUSE UNOR RESTRICŢII ŞI NU SUNT DESTINATE SAU AUTORIZATE SPRE  PUBLICARE SAU ORICE ALT FEL DE DISTRIBUTIE, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA.

Prezentul document constituie un comunicat şi nu un Prospect, prin urmare investitorii nu vor subscrie sau cumpăra nici unul dintre Certificatele de Depozit Globale (“GDR”) menţionate în prezentul anunţ decât exclusiv pe baza informaţiilor din prospectul ce urmează a fi publicat (“Prospectul”) de către RCS & RDS S.A. (“RCS & RDS” sau “Societatea”), la momentul potrivit, în legătură cu admiterea GDR-urilor Societăţii pe Lista Oficială a Autorităţii de Servicii Financiare DIN Marea Britanie şi pentru listare pe piaţa reglementată pentru GDR-uri a Bursei de Valori din Londra. Copii ale Prospectului vor fi puse la dispoziţie, în timp util, după publicare. {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *