Baby Boom Show Virtual

Rapoarte anuale – tabloul de bord al pietei interne/SOLVIT

si Serviciul de orientare pentru cetăţeni: statele membre menţin un nivel ridicat de implementare, dar sunt necesare mai multe acţiuni privind aplicarea în practică a normelor

În conformitate cu ultimul tablou de bord al pieţei interne realizat de Comisia Europeană, statele membre continuă să desfăşoare cu succes acţiunea de transpunere la timp în dreptul intern a normelor convenite privind piaţa internă.În medie, doar 1,0% din directivele privind piaţa internă al căror termen de transpunere a expirat nu se regăsesc în prezent transpuse în dreptul intern. Aceasta înseamnă că majoritatea statelor membre respectă noul obiectiv de 1,0% convenit de şefii de stat.17 state membre au îndeplinit obiectivul, Danemarca şi Malta împărţind locul fruntaş.În total, 14 state membre au atins sau şi-au egalat cel mai bun rezultat de până acum.Lucrurile nu se sfârşesc însă aici.Acest tablou de bord actual prezintă gradul de integrare economică atins – ilustrând faptul că ar fi destul loc pentru mai bine din acest punct de vedere dacă şi când vor fi eliminate obstacolele existente – şi analizează cât de bine aplică statele membre în practică normele pieţei interne.În această privinţă, lucrurile nu stau la fel de bine:cifrele arată că numărul mediu de cazuri de aplicare greşită a normelor a crescut la 49 pe stat membru şi că aceste cazuri necesită prea mult timp pentru a fi rezolvate.Pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă pe piaţa internă, cetăţenii şi agenţii economici apelează din ce în ce mai mult la serviciile comunitare de rezolvare a problemelor şi consiliere, în loc să folosească proceduri formale de reclamaţie, după cum arată rapoartele anuale SOLVIT şi SOC (Serviciul de orientare pentru cetăţeni).

Cele trei rapoarte – tabloul de bord al pieţei interne, SOLVIT şi SOC – sunt emise în prezent ca pachet, evidenţiind legăturile strânse între transpunerea legislaţiei şi rezolvarea în practică a problemelor pe piaţa internă.

Transpunerea directivelor privind piaţa internă

– La un nivel de 1,0%, deficitul mediu de transpunere al celor 27 de state membre – procentul de directive privind piaţa internă care nu au fost transpuse la timp în dreptul intern – corespunde şi de această dată noului obiectiv privind deficitul, care trebuie realizat până în 2009.Însă aceasta înseamnă totuşi că 92 de directive privind piaţa internă nu au fost transpuse la timp în dreptul intern.Printre aceste 92 de directive se numără 22 ale căror termene de transpunere au expirat deja cu mai mult de doi ani în urmă.

– Până în prezent, 14 state membre şi-au atins sau şi-au egalat cel mai bun rezultat:Danemarca, Malta, Slovenia, Ţările de Jos, România, Slovacia, Letonia, Ungaria, Finlanda, Franţa, Austria, Irlanda, Republica Cehă şi Portugalia.

– Danemarca şi Malta (0,3%) se află amândouă pe primul loc, având un deficit de doar 5 directive netranspuse.

– Republica Cehă a făcut cele mai spectaculoase progrese, reducându-şi deficitul cu 1,1% şi atingând astfel nivelul de 1,4%.

– Pe de altă parte, Cipru, Grecia, Portugalia, Polonia şi Luxemburg nu au reuşit să atingă obiectivul de 1,5%.

– Deficitul Luxemburgului şi al Poloniei este dublu faţă de media deficitului de transpunere la nivel comunitar.

Încălcări

– Italia şi Spania numără cele mai multe cazuri de iniţiere a procedurilor de încălcare a dreptului comunitar.Cu toate acestea, Italia a reuşit cea mai mare reducere a numărului acestora (15), urmată de Franţa (9), Spania şi Malta (5).Pe de altă parte, în cazul Belgiei şi Slovaciei numărul de astfel de proceduri a crescut, aceste state având 14, respectiv 11 noi proceduri iniţiate.

– Din cele 5 state membre care au obţinut cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte transpunerea la timp a directivelor (Cipru, Grecia, Portugalia, Polonia şi Luxemburg), trei (Grecia, Portugalia şi Polonia) au înregistrat şi o creştere a numărului de proceduri de încălcare a dreptului comunitar.

Noul capitol din tabloul de bord, privind stadiul integrării economice în cadrul pieţei interne, demonstrează că extinderea poate fi considerată ca fiind principalul motor al continuării integrării în cadrul pieţei interne, majoritatea statelor membre UE-10 fiind foarte deschise la importuri şi la investiţii directe din partea altor state membre.La nivelul tuturor statelor membre, comerţul intracomunitar cu mărfuri este mult mai dezvoltat (16,9% din PIB în 2007) decât comerţul intracomunitar cu servicii (5% din PIB), ceea ce indică un potenţial considerabil de sporire a gradului de integrare.

SOLVIT şi SOC continuă să ajute mii de europeni

În 2008, fluxul de cazuri SOLVIT a crescut cu încă 22%, până la 1 000 de cazuri, în timp ce rata de rezolvare a rămas ridicată, la 83%.Rezolvarea unui caz a durat în medie doar două luni.Economiile de costuri realizate ca urmare a rezolvării problemelor pentru cetăţeni şi agenţi economici prin intermediul SOLVIT au fost estimate la 32,6 milioane EUR în 2008 (cifră aplicabilă la 25% din toate cazurile rezolvate şi bazată pe costul nerezolvării problemei).

Serviciul de orientare pentru cetăţeni (SOC), care oferă în mod gratuit cetăţenilor consiliere juridică personalizată şi indicaţii privind locurile de unde ar putea obţine asistenţă suplimentară, a răspuns la circa 11 000 de solicitări pe parcursul anului 2008, peste 90% din cazuri primind răspuns în termen de trei zile lucrătoare.

Analiza solicitărilor adresate SOC şi a cazurilor SOLVIT oferă o legătură directă către dificultăţile cu care se confruntă cetăţenii şi agenţii economici şi ajută la identificarea aspectelor care ar mai trebui rezolvate pentru a se îmbunătăţi funcţionarea pieţei interne.

În 2008, ambele servicii au primit un număr ridicat de solicitări în domeniul securităţii sociale, al calificărilor profesionale şi al liberei circulaţii a persoanelor.De asemenea, se poate observa că transpunerea cu întârziere sau aplicarea ineficientă a anumitor norme privind piaţa internă tind să ducă la creşterea numărului de cazuri prezentate acestor servicii, de exemplu în domenii precum cel al drepturilor de rezidenţă şi cel al calificărilor profesionale.

Bucuresti, 20.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *